Dokumentacja programu Świadczenia Rodzinne

1.03

Top-Team TT Sp. z o.o.

www.top-team.pl


Spis treści

1. Wstęp
1.1. O programie
2. Instalacja i aktualizacja programu
2.1. System operacyjny Windows
Instalacja Firebirda
Instalacja Javy
Instalacja tomcata
Ustawienie pamięci dla tomcata
TT-Manager
Baza danych
2.2. System operacyjny Linux
Instalacja komponentów
Ustawienie pamięci dla tomcata
Konfiguracja
2.3. Uruchomienie programu
2.4. Instalacja i uruchomienie programu na stacji roboczej
2.5. Instalacja aplikacji Tezaurus
2.6. Instalacja aplikacji Kryptograf
2.7. Skróty klawiaturowe
2.8. Aktualizacja programu
Aktualizacja silnika bazy danych Firebird
2.9. Komunikaty o błędach
3. Wykaz komunikatów systemowych
3.1. Wykaz komunikatów zwracanych przez system
4. Praca z programem Świadczenia Rodzinne
4.1. Pierwsze uruchomienie programu
4.2. Pomoc dla użytkownika
4.3. Słowniki
4.4. Dodanie nowego słowa do słownika lokalnego
4.5. Wprowadzanie danych Ośrodka
4.6. Wybór lokalizacji - do sprawozdań
4.7. Wyjście z programu
4.8. Użytkownicy aplikacji
Pracownicy
Grupy użytkowników
4.9. Zmiana hasła użytkownika
4.10. Szablony wydruków
Wzory decyzji
Szablony pism
Szablon zlecenia wypłaty
Szablon polecenia wypłaty
Szablon stopki listy
Szablon wydruku listy wypłat
4.11. Ustawienia
Autonumeracja
Parametry obliczeniowe
Ustaw stronę kodową drukarki
Ustawienia przekazów pocztowych
Kopia zapasowa bazy danych
4.12. Naprawy danych
Naprawa zasiłków do sprawozdania
Wstrzymanie świadczeń szkolnych
4.13. Eksport danych
Eksport danych do Płatnika
Szablon eksportu z listy wypłat
Eksport do GUS
4.14. Podmioty gospodarcze (w tym szkoły)
4.15. Zapytania sql
4.16. Działania użytkowników
4.17. Powiadomienia użytkowników
5. Klienci
5.1. Lista klientów
5.2. Rejestracja nowego klienta
5.3. Wyszukiwanie klientów
5.4. Kartoteka klienta
5.5. Edycja danych klienta
5.6. Lista członków rodziny
5.7. Dodanie członka rodziny
5.8. Dodanie nowego klienta do rodziny
5.9. Łączenie rodzin
5.10. Zarządzanie adresami
5.11. Historia składu rodziny
5.12. Wyszukiwanie danych
6. Wnioski
6.1. Rejestracja wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
6.2. Rejestracja wniosku o zasiłek pielęgnacyjny
6.3. Rejestracja wniosku o świadczenie pielęgnacyjne
6.4. Rejestracja wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
6.5. Rejestracja wniosku o zapomogę na podst.art.22 ustawy
6.6. Rejestracja wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy
6.7. Rejestracja wniosku o zasiłek dla opiekuna
6.8. Rejestracja wniosku o świadczenie rodzicielskie
6.9. Rejestracja wniosku o świadczenie z art.22b ustawy
6.10. Rejestracja wniosku o świadczenie z programu "500+"
6.11. Rejestracja wniosku o świadczenie z programu "Dobry Start"
6.12. Zatwierdzenie wniosku
6.13. Edycja wniosku
6.14. Aktualizacja wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
7. Decyzje
7.1. Wydanie decyzji przyznającej
Przyznanie świadczeń
7.2. Wydanie decyzji przyznającej z programu "500+"
Przyznanie świadczeń
7.3. Wydanie decyzji zmieniającej
7.4. Wydanie decyzji odmownej
7.5. Wydanie decyzji wstrzymującej
7.6. Wydanie decyzji uchylającej
7.7. Edycja decyzji
7.8. Edycja świadczenia
7.9. Rejestracja obciążenia wypłaty świadczenia
7.10. Rejestracja wyjątku w wypłacie świadczenia
7.11. Zaskarżenie decyzji
7.12. Rejestr
7.13. Wydanie decyzji w oparciu o mechanizm "złotówka za złotówkę"
7.14. Rozpatrzenie wniosku "Dobry Start"
Wysłanie informacji o przyznaniu świadczenia e-mailem
8. Wywiady
9. Wypłaty klienta
10. Odwołania
11. Nienależnie pobrane świadczenia
11.1. Rejestracja należności
11.2. Plan spłat należności
11.3. Rejestracja wniosku w sprawie należności
11.4. Rejestracja decyzji w sprawie należności
11.5. Spłata raty należności
12. Zaliczka alimentacyjna
12.1. Lista dłużników alimentacyjnych
12.2. Rejestracja dłużników alimentacyjnych
12.3. Przypisanie dłużnika do klienta (wierzyciela)
12.4. Wnioski w sprawie dłużnika
12.5. Dług dłużnika
12.6. Wydruk długu dłużników
13. Odbiorcy świadczeń
14. Korespondencja
15. Pisma
16. Listy wypłat
16.1. Tworzenie listy wypłat
16.2. Drukowanie listy wypłat
16.3. Eksportowanie listy wypłat
16.4. Edycja listy wypłat
16.5. Zatwierdzanie listy
16.6. Drukowanie przelewów i przekazów
16.7. Wydruki zbiorcze z list wypłat
16.8. Harmonogram spłat należności
16.9. Raport zaangażowania środków
16.10. Tworzenie listy na instytucje
16.11. Łączenie list wypłat
17. Sprawozdania
17.1. Tworzenie sprawozdań
Sprawozdanie rzeczowo - finansowe
Zbiór centralny
Pozostałe sprawozdania
17.2. Utworzone sprawozdania
17.3. Wyszukiwanie
Wyszukiwanie w zbiorze centralnym.
18. Integracja z systemem Emp@tia
18.1. Konfiguracja systemu
18.2. Rejestracja systemu
18.3. Słowniki
18.4. Usługi
Weryfikacja osoby w PESEL
Udostępnienie danych osoby w PESEL
Weryfikacja orzeczeń o niepełnosprawności
Udostępnienie informacji o niepełnosprawności
Udostępnianie danych bezrobotnego
Weryfikacja osoby w CEIDG
Weryfikacja osoby w KRS
Udostępnienie danych o dochodach osoby
Udostępnienie danych z ZUS
Weryfikacja osoby w CBB
Udostępnienie danych osoby z CBB
Udostępnienie danych z KRUS
Weryfikacja w NFZ
Udostępnienie danych ucznia (MEN)
18.5. Historia wywołania usług
18.6. Poczta
Odbiór wiadomości
Tworzenie wiadomości
Odpowiedź na wniosek złożony za pośrednictwem PIU (portalu e-wnioski)
Podpisanie wiadomości kluczem elektronicznym
Wysłanie wiadomości
18.7. Centralna Baza Beneficjentów
Wysłanie danych do Centralnej Bazy Beneficjentów
Rejestr wysyłek do Centralnej Bazy Beneficjentów
18.8. Wczytanie wniosku złożonego drogą elektroniczną (na PIU)
18.9. Wczytanie wniosku "Dobry start", złożonego drogą elektroniczną (PIU lub Banki)
19. Usługi grupowe
19.1. Wstęp
19.2. Uprawnienia użytkowników
19.3. Parametry usług grupowych
19.4. Lista raportów
19.5. Edycja raportu
Dekretacja
Decyzje wskazane w raporcie
Obsługa pozycji raportu
20. Komunikacja JOPS-PUP
21. Komunikacja Gmina-Wojewoda
21.1. Przesłanie wniosku z gminy do urzędu wojewódzkiego
22. Dodatki - kalkulator dochodu rodziny oraz kalkulator odsetek
22.1. Kalkulator dochodów
22.2. Kalkulator odsetek
23. Model Danych

Rozdział 1. Wstęp

1.1. O programie

Program ewidencji i obsługi klientów korzystających ze świadczeń rodzinnych jest w pełni nowoczesnym i bardzo prostym w obsłudze programem spełniającym oczekiwania i wymagania użytkownika. Gwarancją wysokiej jakości nowego produktu jest doskonała znajomość problematyki pomocy społecznej wynikająca z wieloletniej współpracy pracowników firmy TOP-TEAM z OPS-ami wszystkich szczebli.

Program ŚWIADCZENIA RODZINNE jest programem zarządzania bazą danych, zawierającą informacje o osobach korzystających ze świadczeń rodzinnych. Program spełnia wymagania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz określone w przepisach Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych oraz Rozporządzeniach Rady Ministrów.

Program ŚWIADCZENIA RODZINNE w znacznym stopniu zwiększa skuteczność działania, usprawnia proces obsługi klientów oraz podnosi komfort pracy przez eliminację pracochłonnych, powtarzalnych a wykonywanych do tej pory najczęściej manualnie czynności ewidencyjnych, kontrolnych i rachunkowych. Przejrzysta i logiczna struktura programu, starannie zaprojektowany sposób prezentacji danych sprawiają, że program jest prosty w obsłudze dla początkującego użytkownika, który nie posiada specjalistycznego przygotowania z zakresu informatyki.

Aplikacja została wykonana w technologii J2EE w architekturze trójwarstwowej, w której warstwę pośrednią stanowi serwer Apache Tomcat (począwszy od wersji 5.5), natomiast warstwą prezentacji jest przeglądarka internetowa (ze wskazaniem na Mozilla Firefox począwszy od wersji 3.5). Warstwę danych natomiast stanowi relacyjna baza danych serwera SQL: Firebird 2.1.

Program pracuje w dowolnych środowiskach, takich jak: WINDOWS, LINUX. Obsługiwany jest przez przeglądarkę internetową, np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

Obejmuje wszystkie podstawowe funkcje i zadania realizowane przez urzędy administracji publicznej w zakresie:

 • EWIDENCJI ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
 • EWIDENCJI DECYZJI WYDANYCH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
 • OBSŁUGI WYPŁAT I TWORZENIA DOKUMENTÓW Z NIMI ZWIĄZANYCH
 • PROWADZENIA EWIDENCJI WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ
 • OBSŁUGI ZWROTÓW NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ
 • TWORZENIA WYMAGANYCH SPRAWOZDAŃ

Ponadto program:

 • ZAPEWNIA ZGODNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Z PROCEDURAMI ADMINISTRACYJNYMI
 • UŁATWIA WYMIANĘ INFORMACJI Z INNYMI SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI (NP. PROGRAM PŁATNIKA)
 • WSPOMAGA PROCES OBSŁUGI KLIENTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Rozdział 2. Instalacja i aktualizacja programu

Do poprawnego działania programu Świadczenia rodzinne zalecamy serwer z ilością dostępnej pamięci minimum 1 GB (zalecane jest 2 GB lub więcej). Wymagania te dotyczą serwera, na którym zainstalowany zostanie program. W przypadku "końcówek" czyli pozostałych komputerów, wymagany jest dowolny komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox.

2.1. System operacyjny Windows

Do działania programu wymagane są następujące komponenty:

 • Serwer bazy danych Firebird
 • Java
 • Apache tomcat
 • aplikacja TT-Manager
 • aplikacja Świadczenia Rodzinne

Instalacja Firebirda

Instalacja Instalację zaczynamy od zainstalowania silnika bazy danych firebird, w zależności od posiadanej architektury systemu (32 bitowa lub 64 bitowa). Instalację wykonujemy na komputerze który będzie serwerem. W przypadku systemu operacyjnego 32 bitowego, uruchamiamy plik Firebird-2.5.3-Win32.exe, znajdujący się na płycie instalacyjnej. W przypadku systemu 64 bitowego, instalujemy Firebird-2.5.3-x64.exe. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja Javy

Następnym krokiem jest instalacja Javy w wersji 8.

W tym celu, analogicznie jak przy instalacji bazy danych, uruchamiamy plik jre8.exe (dla systemów 32 bitowych) lub jre8x64.exe (dla systemów 64 bitowych).

Instalacja javy

Rysunek 2.1. Instalacja javy


[Ważne]Ważne
W przypadku jednoczesnej pracy na 15 stanowiskach i powyżej, zaleca się instalację serwera aplikacji w środowisku 64 bitowym, biorąc pod uwagę ilość obsługiwanej pamięci przez system oraz względy wydajnościowe.

Instalacja tomcata

Następnym krokiem jest zainstalowanie Tomcata w wersji 8.

Na pierwszym ekranie wybieramy "Next".

Instalacja tomcata

Rysunek 2.2. Instalacja tomcata


W kolejnym kroku wybieramy przycisk "I Agree" i przechodzimy dalej.

Instalacja tomcata

Rysunek 2.3. Instalacja tomcata


W kolejnym kroku pozostawiamy ustawienia domyślne i wybieramy przycisk "Next".

Instalacja tomcata

Rysunek 2.4. Instalacja tomcata


Krok następny jest najważniejszy, ponieważ znajdują się tutaj kluczowe ustawienia serwera Tomcat:

Instalacja tomcata

Rysunek 2.5. Instalacja tomcata


 • Ustawienia portów: Jeżeli planujemy tylko jedną instalację Tomcata na serwerze, ustawienia portów mogą pozostać domyślne. Jeżeli jednak instalujemy kolejną instancję serwera, należy zmienić wartości WSZYSTKICH portów, w przeciwnym wypadku serwer Tomcat nie będzie startował.
 • Nazwa usługi: Możemy pozostawić domyślną jeżeli planujemy tylko jedną instalację Tomcata na serwerze. Jeżeli jednak instalujemy kolejną instancję serwera Tomcat, nazwę należy zmienić.

W tym kroku ustawiamy login i hasło oraz role użytkownika. Login i hasło muszą być ustalone i zapamiętane. Oprócz tego w polu „Roles” należy wpisać następującą wartość: manager-gui, manager-script.

W kolejnym kroku wskazujemy ścieżkę do wcześniej zainstalowanej JRE (Javy). Ścieżka powinna wskazywać na zainstalowaną przez nas w punkcie pierwszy JRE w wersji 8.

Instalacja tomcata

Rysunek 2.6. Instalacja tomcata


W kolejnym kroku definiujemy katalog docelowy w którym chcemy zainstalować Tomcata i klikamy przycisk „Install”.

Instalacja tomcata

Rysunek 2.7. Instalacja tomcata


Po zainstalowaniu Tomcata pojawia się ekran końcowy. Odznaczamy checkbox „Show Readme” i klikamy przycisk „Finish”.

Instalacja tomcata

Rysunek 2.8. Instalacja tomcata


Ustawienie pamięci dla tomcata

Po zainstalowaniu tomcata, w pasku zadań powinna pojawić się ikonka: klikamy w nią dwukrotnie i przechodzimy do zakładki „Java” na której ustawiamy parametry pamięci i klikamy „OK”: 1. Initial memory pool nadajemy wartość 200 2. Maximum memory pool nadajemy wartość 700.

Ustawienie pamięci

Rysunek 2.9. Ustawienie pamięci


TT-Manager

Następnym krokiem procesu instalacji jest zainstalowanie aplikacji TT-Manager w Tomcacie. TT-Manager jest aplikacją dzięki której możemy zainstalować programy naszej firmy, jak również dokonywać aktualizacji.

Aby zainstalować tt-managera, należy skopiować plik "tt_manager.war", z nośnika instalacyjnego, do katalogu webapps, który znajduje się w katalogu instalacyjnym Tomcata i zrestartować/uruchomić Tomcata.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie ustawień w pliku konfiguracyjnym tt_manager'a, który znajduje się w lokalizacji: katalog instalacyjny tomcata/conf/tt_manager.xml. Musimy sprawdzić następujące ustawienia:

 • <entry key="menadzer.host">http://localhost:8080</entry>
  - tutaj zwracamy uwagę na port, powinien być taki jak port http servera, który skonfigurowaliśmy przy instalacji tomcata.
 • <entry key="menadzer.login">tomcat</entry>
  - musimy podać login, który skonfigurowaliśmy przy instalacji tomcata.
 • <entry key="menadzer.haslo">tomcat</entry>
  - musimy podać hasło, które skonfigurowaliśmy przy instalacji tomcata. Po zmianie ustawień, zapisujemy plik i restartujemy tomcata.

Po wystartowaniu serwera Tomcat, otwieramy przeglądarkę i wpisujemy w adresie http://localhost:8080/tt_manager (proszę zwrócić uwagę na port, który może różnić się od wartości 8080 w zależności od wartości wpisanej podczas instalacji tomcata). Po uzupełnieniu adresu zostaniemy poproszeni o zalogowanie się, w tym celu należy podać login i hasło, które wpisaliśmy podczas instalacji tomcata.

TT-Manager - logowanie

Rysunek 2.10. TT-Manager - logowanie


Po zalogowaniu się, zostaniemy przeniesieni na listę aktualnie zainstalowanych aplikacji. Aby dodać nową aplikację (w tym przypadku świadczenia rodzinne) należy kliknąć na ikonkę plusika zaznaczoną na poniższym zrzucie ekranu.

TT-Manager - lista aplikacji

Rysunek 2.11. TT-Manager - lista aplikacji


Aby zainstalować nową aplikację należy zaznaczyć ją na liście aplikacji, wybrać kanał (zalecamy kanał „stable”) oraz wcisnąć przycisk „Instaluj”. Prosimy o zapoznanie się z opisami dostępnymi na formularzu.

TT-Manager

Rysunek 2.12. TT-Manager


Po kliknięciu przycisku „Instaluj” zostaniemy przeniesieni na listę aplikacji. Na formularzu pojawi się nowa tabela zatytułowana „Instalacje” oraz aplikacja którą wybraliśmy do zainstalowania w poprzednim kroku. Należy poczekać aż ściągną się wszystkie pliki aplikacji. Po pomyślnym ściągnięciu plików, uruchamiamy proces instalacji klikająć ikonkę zaznaczoną na poniższym zrzucie ekranu.

TT-Manager

Rysunek 2.13. TT-Manager


Po przeprowadzeniu procesu instalacji, nowa aplikacja pojawi się na liście.

Baza danych

Następnym krokiem jest wgranie pliku bazy danych. W tym celu należy z nośnika instalacyjnego wgrać plik "SW_RODZ.GDB" do katalogu C:\TOPTEAM\SWIADCZENIA_BAZA. Dodatkowo, należy utworzyć katalog: C:\TOPTEAM\SWIADCZENIA_RODZINNE. W tym katalogu będą zapisywane różne ustawienia oraz pliki eksportów danych. Program jest już gotowy do pracy.

2.2. System operacyjny Linux

Opis instalacji i uruchomienia aplikacji przeznaczony jest dla użytkowników znających i mających doświadczenie z systemem Linux.

Instalacja komponentów

1. Instalację zaczynamy od pobrania niezbędnych pakietów oprogramowania z podanej lokalizacji:

 • Firebird w wersji 2.5: http://www.firebirdsql.org/
 • Java w wersji 8: http://java.com
 • Apache tomcat w wersji 8 : http://tomcat.apache.org/
 • TT-Manager: http://www.top-team.pl/pliki/komponenty/tt_manager.war

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie Firebirda. Po zainstalowaniu, należy odczytać hasło dla serwera Firebird z pliku firebird/SYSDBA.password. Następnie proszę uruchomić skrypt "changeDBAPassword.sh", z katalogu firebird/bin i ustawić hasło na "masterkey".

Następnie należy zainstalować Javę, zgodnie z zaleceniami dla wybranej dystrybucji systemu Linux.

Kolejnym krokiem jest instalacja tomcata. Po zainstalowaniu, tomcata uruchamiamy i zatrzymujemy skryptami: tomcat/bin/startup.sh oraz tomcat/bin/shutdown.sh

Następnie, należy otworzyć do edycji plik tomcat/conf/tomcat-users.xml i w sekcji <tomcat-users> dopisać linię:

<user name="tomcat" password="tomcat" roles="manager-gui, manager-script">

Następnie, należy ściągniętego tt-managera (plik tt_manager.war) przekopiować do katalogu webapps, który znajduje się w katalogu instalacyjnym Tomcata i zrestartować/uruchomić Tomcata.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie ustawień w pliku konfiguracyjnym tt_manager'a, który znajduje się w lokalizacji: tomcat/conf/tt_manager.xml. Musimy sprawdzić następujące ustawienia:

 • <entry key="menadzer.host">http://localhost:8080</entry>
  - tutaj zwracamy uwagę na port - powinien być taki jak port http servera, który skonfigurowaliśmy przy instalacji tomcata.
 • <entry key="menadzer.login">tomcat</entry>
  - musimy podać login, który skonfigurowaliśmy przy instalacji tomcata.
 • <entry key="menadzer.haslo">tomcat</entry>
  - musimy podać hasło, które skonfigurowaliśmy przy instalacji tomcata. Po zmianie ustawień, zapisujemy plik i restartujemy tomcata.

Ostatnim krokiem jest wgranie pliku bazy danych. Plik bazy danych "SW_RODZ.GDB", należy skopiować z nośnika instalacyjnego, do dowolnego katalogu. Należy dodatkowo pamiętać o ustawieniu praw zapisu do podanego pliku.

Ustawienie pamięci dla tomcata

Po zainstalowaniu tomcata, należy dodatkowo ustawić mu ilość pamięci, jaką powinien wykorzystywać. W tym celu, w katalogu gdzie jest zainstalowany tomcat, w katalogu bin, należy utworzyć plik "setenv.sh". W nim należy wpisać:

export JAVA_OPTS="-Xms256m -Xmx768m"

Po tym należy zrestartować tomcata.

Konfiguracja

Po zainstalowaniu programu, należy skonfigurować ścieżki dostępu do bazy danych oraz ścieżkę, w której program ma zapisywać wszyskie ustawienia, pliki eksportów itd. W tym celu, po zainstalowaniu programu, należy kliknąć przycisk "Konfiguruj", w liście aplikacji TT-Managera.

TT-Manager

Rysunek 2.14. TT-Manager


W pliku konfiguracyjnym, należy zmienić ścieżki zapisu oraz dostępu do bazy danych:

 • <entry key="db.url">jdbc:firebirdsql:localhost/3050:
  	  	C:/topteam/swiadczenia_baza/SW_RODZ.GDB?encoding=WIN1250</entry>
  - ścieżka pliku bazy danych
 • <entry key="katalog.plikow">c:/topteam/swiadczenia_rodzinne/</entry>
  - ścieżka do zapisu plików

Domyślnym folderem do zapisu plików generowanych przez aplikację jest folder c:/topteam/swiadczenia_rodzinne. Folder ten musi zostać utworzony.

Po wpisaniu poprawnych ścieżek, należy zapisać ustawienia. Program jest gotowy do pracy.

2.3. Uruchomienie programu

Aby uruchomić aplikację należy w przeglądarce internetowej w pasku adresu wpisać: http://adres_ip_serwera:8080/swiadczenia_rodzinne

2.4. Instalacja i uruchomienie programu na stacji roboczej

Z racji obsługi programu z poziomu przeglądarki internetowej instalacja na stacji roboczej sprowadza się do wpisania adresu serwera obsługującego program.

Adres w przeglądarce powinien być w formacie: http://adres_serwera:8080/swiadczenia_rodzinne

Informacje o adresie serwera w Państwa przypadku należy uzyskać od administratora. Przykładowy adres wywołania programu: http://192.168.1.100:8080/swiadczenia_rodzinne

Pojawi się "wyskakujące" okienko ze stroną logowania:

W celu ułatwienia dalszej pracy poprzez eliminację konieczności każdorazowego wpisywania adresu, zalecane jest dodanie powyższego adresu do Ulubionych w przeglądarce Ie, do Zakładek w przeglądarce Firefox i/lub utworzenie skrótu na pulpicie w formie podanej powyżej.

Dzięki modułowej budowie aplikacji istnieje możliwość jej obsługi w terenie i rozproszonej strukturze organizacyjnej (filie). W tym przypadku należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia routowalnego numeru IP odpowiadającego adresowi serwera w Państwa sieci. Przykład dla połączeń z serwerem aplikacji, posiadającym dwa interfejsy sieciowe: Serwer aplikacji znajduje się w ośrodku pomocy społecznej, jego konfiguracja sieciowa: 192.168.1.1 – adres IP z puli prywatnej na interfejsie od strony sieci LAN 234.42.23.1 – publiczny adres IP na interfejsie od strony sieci internet.

Użytkowanie programu może odbywać się na dwa sposoby:

 • Pracownicy korzystając z programu na terenie ośrodka łączą się z adresem 192.168.1.1 (w polu adresu przeglądarki podają: http://192.168.1.1:8080/swiadczenia_rodzinne)

 • Pracownicy korzystając z programu w terenie łącząc się np. z adresem ip 234.42.23.1 (w polu adresu przeglądarki podają: http://234.42.23.1:8080/swiadczenia_rodzinne)

Istnieje możliwość obsługi programu zarówno w sieci wewnętrznej ośrodka (bez połączenia z Internetem) jak również z końcówek rozproszonych w dowolnym miejscu w Internecie. Końcówką może być nie tylko komputer, ale również tablet czy dowolne inne urządzenie obsługujące przeglądanie stron WWW. Gdy zdecydujemy się na pracę na centralnym serwerze, zagwarantuje to nam przede wszystkim spójność danych, bezpieczeństwo, łatwość archiwizacji oraz łatwość aktualizacji. Aby w maksymalnie bezpieczny sposób mogła odbywać się praca w terenie (użytkownicy mobilni) lub w odległych oddziałach (telepraca) na zasobach firmowych należy zastosować bezpieczne połączenia VPN. Stosowana w sieciach VPN technologia szyfrowania zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych w taki sposób, aby nie mogły one być przechwytywane przez osoby niepowołane.

2.5. Instalacja aplikacji Tezaurus

Tezaurus jest aplikacją zawierającą dane słownikowe dotyczące np. adresów i kodów TERYT.

Aplikacja jest niezbędna w celu podpowiadania adresu podczas wprowadzania danych adresowych klientów oraz podmiotów gospodarczych.

Aplikację należy zainstalować analogicznie jak program Świadczenia Rodzinne. W tym celu, należy przejść do tt-managera i zalogować się. Następnie, należy kliknąć znaczek plusa znajdujący się nad listą aplikacji. Pojawi się lista dostępnych do zainstalowania aplikacji, i z niej należy wybrać program "Tezaurus".

Ostatnim krokiem jest zapis do pliku z konfiguracją programu Świadczenia rodzinne informacji o aplikacji Tezaurus. W tym celu, należy w tt-managerze na liście aplikacji, kliknąć ikonkę "Konfiguruj" znajdującą się w opcjach aplikacji Świadczenia rodzinne. Należy dodać wpis:

<entry key="tezaurus">/tezaurus</entry>

Program "Tezaurus" jest aktualizowany w przypadku zmiany słowników np. TERYT. W przypadku, gdy zostanie zamieszczona nowa wersja aplikacji, w tt-managerze aplikacja zostanie oznaczona kolorem czerwonym, oznaczająca informację o konieczności aktualizacji. W programie Świadczenia Rodzinne komunikat informujący o konieczności zaktualizowania aplikacji będzie wyświetlony na stronie logowania, analogicznie jak w przypadku dostępności aktualizacji głównej aplikacji.

Informacja o aktualizacji

Rysunek 2.15. Informacja o aktualizacji


2.6. Instalacja aplikacji Kryptograf

Kryptograf jest aplikacją służącą do podpisywania wiadomości za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Aplikacja służy do podpisania wiadomości, które są wysyłane na Portal Informacyjno-Usługowy, bądź do innych jednostek terenowych za pośrednictwem usług Emp@tii. W przypadku, gdy ośrodek posiada już aplikację do podpisu elektronicznego, instalacja aplikacji kryptograf nie jest konieczna.

[Ważne]Ważne
W przypadku, gdy ośrodek korzysta z aplikacji udostępnionej przez producenta podpisu elektronicznego, proszę zweryfikować czy aplikacja ta ma możliwość podpisywania załączników w postaci plików.

W odróżnieniu od aplikacji Świadczeń rodzinnych, program "Kryptograf" musi być zainstalowany na lokalnym komputerze, do którego zostanie podłączone urządzenie z podpisem elektronicznym.

Wymagania programu:

 • Java w wersji 8
 • Apache tomcat w wersji 8
 • Aplikacja tt-manager

Instalację javy i tomcata oraz tt-managera wykonujemy w sposób analogiczny jak w przypadku instalacji Świadczeń rodzinnych.

Po zainstalowaniu wymaganych komponentów, kryptografa należy zainstalować analogicznie jak program Świadczenia Rodzinne. W tym celu, należy przejść do tt-managera i zalogować się. Następnie, należy kliknąć znaczek plusa znajdujący się nad listą aplikacji. Pojawi się lista dostępnych do zainstalowania aplikacji, i z niej należy wybrać program "Kryptograf".

Po zainstalowaniu aplikacji, należy kliknąć na ikonkę "konfiguruj" znajdującą się obok zainstalowanego "kryptografa".

Domyślnie zostanie wyświetlony wpis:

<entry key="pkcs11.libraries">C:\Program Files (x86)\Unizeto\proCertum SmartSign\cryptoCertum3PKCS.dll</entry>

Wpis ten wskazuje na ścieżkę do pliku dll (biblioteki) dostarczanej przez producenta podpisu elektronicznego w oprogramowaniu służącym do podpisu (program Kryptograf jest jedynie pośrednikiem). Należy wskazać ścieżkę do pliku dll pamiętając o wskazaniu właściwej biblioteki zgodnie z architekturą systemu (32/64 bity).

Ostatnim krokiem jest zapis do pliku z konfiguracją programu Świadczenia rodzinne, informacji o aplikacji Kryptograf, oraz adresie pod którym ma zostać wywołany. W tym celu, należy w tt-managerze dostępnym na serwerze, na liście aplikacji kliknąć ikonkę "Konfiguruj" znajdującą się w opcjach aplikacji Świadczenia rodzinne. Należy dodać wpis:

<entry key="kryptograf">http://localhost:8088</entry>

Adres "localhost" powinien pozostać, gdyż jest to odwołanie do lokalnie zainstalowanego tomcata z aplikacją kryptograf. Proszę jedynie zwrócić uwagę na to czy port (np. jak tym przypadku 8088), jest właściwie podany.

2.7. Skróty klawiaturowe

Skróty klawiszowe do programu Mozilla Firefox:


F1 - pomoc programu Internet Explorer i Mozilla Firefox
F11 - powiększa okno przeglądarki
F3 - otwiera wyszukiwarką w prawej części przeglądarki
F5 - odświeża aktualnie wyświetlaną stroną
Ctrl+F5 - odświeża stronę usuwając jej stare cache z dysku
Ctrl + - powiększa czcionkę w oknie przeglądarki Mozilla Firefox
Ctrl - - zmniejsza czcionkę w oknie przeglądarki Mozilla Firefox
F6 - zaznacza pasek adresu
F9 - zaznacza menu Plik
Tab - pozwana na poruszanie się do przodu po pozycjach (linkach,
przyciskach) na otwartej stronie internetowej
Shift+Tab - pozwana na poruszanie się do wstecz po pozycjach (linkach,
przyciskach) na otwartej stronie internetowej
Alt+Home - otwiera stronę główna przeglądarki
Shift+F10 - wyświetla menu
Strzałka Górna - na górę dokumentu
Strzałka Dolna - na dół dokumentu
Page Up - na górę dokumentu (szybciej)
Page Dn - na dół dokumentu (szybciej)
Home - początek dokumentu
End - koniec dokumentu
Ctrl+F - poszukiwanie ciągu znaków na otwartej stronie
Esc - zatrzymuje otwieranie dokumentu
Ctrl+N - otwiera nowe okno przeglądarki
Ctrl+W - zamyka aktualne okno
Ctrl+S - okno zapisywania dokumentu
Ctrl+P - otwiera menu drukowania
Ctrl+I - otwiera menu Ulubione
Ctrl+H - otwiera historie
Ctrl+D - dodaje oglądaną stronę do ulubionych
Ctrl+B - otwiera menu zarządzania ulubionymi stronami
Ctrl+A - zaznacza wszystko na stronie

2.8. Aktualizacja programu

[Ważne]Ważne
Przed wykonaniem aktualizacji programu, zalecane jest wykonanie kopii zapasowej (szczegółowy opis znajduje się w rozdziale "Praca z programem Świadczenia rodzinne")

Aby rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania należy uruchomić aplikację TT- Manager. W tym celu uruchamiamy przeglądarkę internetową i w adresie wpisujemy: http://localhost:8080/tt_manager (adres może być inny w zależności od adresu komputera na którym jest zainstalowany tt_manager). Po wpisaniu adresu (jeżeli nie byliśmy już wcześniej zalogowani do TT-Manager'a), system poprosi nas o podanie loginu i hasła (które konfigurowaliśmy podczas instalacji aplikacji TT-Manager).

Po pomyślnym zalogowaniu do aplikacji zostaniemy przekierowani na listę zainstalowanych aplikacji, na której czerwonym kolorem będą zaznaczone aplikacje dla których należy przeprowadzić aktualizację. Aby rozpocząć proces aktualizacji, należy przycisnąć ikonkę zaznaczoną na poniższym zrzucie ekranu.

TT-Manager - aktualizacja

Rysunek 2.16. TT-Manager - aktualizacja


Po wciśnięciu przycisku, pod listą aplikacji pojawi się tabela "Transfery", w której będzie widoczny stan pobierania plików aplikacji.

Kiedy wszystkie pliki zostaną pobrane, tabelka „Transfery” zniknie, na liście natomiast pojawi się nowa ikonka widoczna na obrazku poniżej, po kliknięciu w którą nowa wersja programu zostanie zainstalowana na naszym komputerze.

TT-Manager - aktualizacja

Rysunek 2.17. TT-Manager - aktualizacja


W przypadku, gdy wystąpią potrzeby zmiany w strukturze bazy danych, czynności te wykona program w momencie pierwszego uruchomienia (zalogowania się użytkownika) programu po aktualizacji.

Aktualizacja silnika bazy danych Firebird

W przypadku zmiany wersji silnika bazy danych (np z wersji 2.1 na 2.5 lub z wersji 32 bitowej na 64 bitową), należy utworzyć kopię za pomocą polecenia gbak i następnie odbudować bazę danych z kopii na zainstalowanym nowym silniku bazy danych (Firebird). Zalecamy zatrzymanie tomcata i wykonanie kopii zapasowej bazy danych przed wykonaniem poniższych poleceń. W tym celu należy uruchomić konsolę i za pomocą poleceń konsoli przejść do katalogu 'bin' firebirda. Następnie wywołać następujące polecenia:

Poniższe polecenia zweryfikują poprawność bazy danych i dokonają ewentualnych napraw :

gfix 127.0.0.1/3050:c:/topteam/swiadczenia_baza/SW_RODZ.GDB -validate -full -user SYSDBA -password masterkey
gfix 127.0.0.1/3050:c:/topteam/swiadczenia_baza/SW_RODZ.GDB -mend -full -ignore -user SYSDBA -password masterkey 

Utworzenie kopii bazy danych do pliku kopia_sr.fbk

gbak 127.0.0.1/3050:c:/topteam/swiadczenia_baza/SW_RODZ.GDB c:/topteam/swiadczenia_baza/kopia_sr.fbk -backup_database -verify -garbage_collect -user SYSDBA -password masterkey 

Ostatnie polecenie nalezy wykonać na już zainstalowanej nowej wersji Firebirda. To polecenie zastąpi istniejącą bazę danych i z kopii utworzy nowy plik bazy danych z nową strukturą zgodną z zainstalowaną wersją serwera Firebird.

gbak c:/topteam/swiadczenia_baza/kopia_sr.fbk 127.0.0.1/3050:c:/topteam/swiadczenia_baza/SW_RODZ.GDB -create_database -FIX_FSS_METADATA WIN1250 -verify -user SYSDBA -password masterkey 

2.9. Komunikaty o błędach

Kody błędu aplikacji klienta

Rysunek 2.18. Kody błędu aplikacji klienta


Kody błędu wewnętrznego

Rysunek 2.19. Kody błędu wewnętrznego


Rozdział 3. Wykaz komunikatów systemowych

3.1. Wykaz komunikatów zwracanych przez system

W przypadku, gdy podczas wprowadzania danych do programu, nie wszystkie wymagane dane zostaną uzupełnione, program w momencie próby zapisu wyświetli odpowiedni komunikat na ekranie.

Edycja danych - komunikat o błędzie

Rysunek 3.1. Edycja danych - komunikat o błędzie


W takim przypadku należy uzupełnić podaną informację. Dopiero wówczas możemy poprawnie zapisać dane.

Analogiczne komunikaty będą się pojawiać we wszystkich formatkach wprowadzania danych. Jeśli informacja jest wymagana do uzupełnienia podczas rejestracji danych, wówczas jest ona widoczna w pomarańczowej ramce. Nieuzupełnienie tej informacji będzie skutkowało wystąpieniem powyższej informacji na ekranie o konieczności uzupełnienia danych.

Analogiczne komunikaty mogą się pojawić np. podczas wprowadzania nieprawidłowej daty w programie, jak również podczas wprowadzania innych danych specyficznych dla typu rejestrowanej informacji.

Edycja danych - komunikat o niepoprawnej dacie

Rysunek 3.2. Edycja danych - komunikat o niepoprawnej dacie


Podczas pracy w programie program wyświetla również informacje, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczeń. Przykładowo, podczas rejestracji wniosku program weryfikuje, czy osoba nienależnie pobierała świadczenia. W takim przypadku informacja o tym fakcie również zostanie wyświetlona na ekranie.

Komunikat o nienależnie pobieranych świadczeniach

Rysunek 3.3. Komunikat o nienależnie pobieranych świadczeniach


Podczas wprowadzania danych mogą również wystąpić błędy dotyczące poprawności danych - np. numeru PESEL.

Informacja o błędnym numerze PESEL

Rysunek 3.4. Informacja o błędnym numerze PESEL


Uwaga z żółtym znakiem wykrzyknika jest informacją - np. o tym, że osoba w trakcie okresu zasiłkowego utraci uprawnienia do świadczenia.

Informacja

Rysunek 3.5. Informacja


Uwaga z czerwonym wykrzyknikiem „!” oznacza nie spełnienie kryteriów (występuje przy przyznawaniu świadczeń).

Błąd

Rysunek 3.6. Błąd


Rozdział 4. Praca z programem Świadczenia Rodzinne

4.1. Pierwsze uruchomienie programu

Po uruchomieniu programu pojawi się okienko logowania. Przy pierwszym wejściu do systemu należy zalogować się jako użytkownik start. Początkowe hasło jest identyczne jak login czyli: start. Aby wejść do programu należy podać identyfikator i hasło, i zatwierdzić przyciskiem Zaloguj. Ustawienie kursora w odpowiednim polu - za pomocą myszki lub klawisza Tab. Skok do następnego pola: klawisz Tab. Skok do poprzedniego pola: Shift+Tab.

4.2. Pomoc dla użytkownika

Aby otworzyć dokumentację programu, należy z menu Pomoc wybrać opcję "Pomoc". Oprócz tego w wielu miejscach programu w prawym górnym rogu ekranu znajduje się ikonka ze znakiem zapytania. Kliknięcie na niej spowoduje otwarcie dokumentacji na rozdziale który odpowiada wykonywanej czynności w programie.

4.3. Słowniki

Jest to kolejna opcja w Menu -> System. Są trzy rodzaje słowników:

 • Lokalne – słowniki, które może zmieniać administrator systemu. Wszelkie zmiany np. terminów wypłaty, form wypłaty lub dopisanie nazw banków dokonuje się w słownikach lokalnych.

 • Systemowe Dystrybuowane – słowniki dostarczane przez MPiPS.
 • Systemowe – słowniki wprowadzone przez Top-Team.

Poniżej opisano przykładową operację dopisania nazwy banku w słowniku lokalnym.

4.4. Dodanie nowego słowa do słownika lokalnego

Wejście do słowników lokalnych przez menu System -> Lista słowników -> Słowniki lokalne. UWAGA ! Ważne jest ustalenie przez użytkownika zawartości dwóch słowników:

 • KOD_SPOSOBU_REALIZACJI_WYPŁATY - Wstępnie ten słownik wypełniono takimi formami wypłaty jak: gotówka, przekaz pocztowy, przelew. Dodanie kolejnego słowa odbywa się analogicznie jak w przypadku dopisywania nazw banków. Podczas dodawania nowej pozycji tego słownika, musimy zdefiniować jak ma być traktowana nowa pozycja - czy jako gotówka, przekaz czy przelew. Wybranie tej opcji ma później wpływ na sposób wydruku listy wypłat.

 • TERMIN_WYPŁATY - Użytkownik może wg potrzeb wypełnić ten słownik podając terminy, w jakich są realizowane wypłaty świadczeń (dodawanie nowych terminów analogicznie jak przy bankach). Aby dodać nazwę banku do słownika, należy wybrać (kliknąć na) słownik NAZWY_BANKÓW. W przypadku zmiany lub dopisywania słów do innego słownika wszystkie operacje dokonuje się analogicznie, wybierając odpowiedni słownik.

4.5. Wprowadzanie danych Ośrodka

Aby wypełnić dane ośrodka należy wybrać opcję "Edytuj dane użytkownika" z menu System -> Dane użytkownika. Zostaniemy przeniesieni do formatki, danych Użytkownika. Widok poniżej.

Edycja danych ośrodka - dane ogólne

Rysunek 4.1. Edycja danych ośrodka - dane ogólne


Uzupełniamy dane użytkownika, wpisując adres, wybierając Bank, (uprzednio dodany do słowników), wpisując Nr konta, z którego będziemy dokonywać płatności. Pieczątka podzielona na 3 linie, służy do wpisania danych z pieczątki użytkownika, aby później korzystając ze zmiennych systemowych móc ich użyć w formie w jakiej zostały wpisane. Pole Upust na poczcie służy do uzupełnienia, aby tworząc listę na przekaz pocztowy i wyliczając automatycznie porto, uwzględnić posiadany upust. W przypadku braku pouczenia we wzorcach decyzji, uzupełnione pouczenie będzie drukowane jako domyślne w decyzjach. Pozostała część parametrów, występuje celem spersonalizowania aplikacji, gdzie każda instytucja może dokonać własnego wyboru. W polach dotyczących numeracji dokumentów, możemy zastosować zmienną $auto, która zastąpi nam kolejny numer, nadany automatycznie po zapisaniu dokumentu. Opcje w danych użytkownika zostały podzielone na odpowiednie zakładki:

 • Dane ogólne
 • Wnioski
 • Decyzje
 • Listy wypłat
Edycja danych ośrodka - zakładka wnioski

Rysunek 4.2. Edycja danych ośrodka - zakładka wnioski


W tej zakładce ustawiamy opcje dotyczące wniosków.

Edycja danych ośrodka - zakładka decyzje

Rysunek 4.3. Edycja danych ośrodka - zakładka decyzje


W tej zakładce ustawiamy opcje dotyczące decyzji.

Edycja danych ośrodka - zakładka listy wypłat

Rysunek 4.4. Edycja danych ośrodka - zakładka listy wypłat


W tej zakładce ustawiamy opcje dotyczące list wypłat. Możemy tutaj zdefiniować na przykład czy na poszczególnych wydrukach list wypłat mają być drukowane elementy typu pieczątka, podsumowanie. Możemy również zdefiniować sposób wyliczania opłaty pocztowej za przekazy. Do tego mamy 2 algorytmy wyliczenia opłaty. Algorytm 1: kwota stała + (kwota przekazu * procent). Algorytm 2: kwota przekazu * procent. Jeśli wyliczona kwota jest większa niż przyjęta stała kwota, system jako kwotę opłaty pocztowej poda stałą kwotę. Kwotę stałą i procent musimy zdefiniować w parametrach obliczeniowych (w menu system). Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji parametrów obliczeniowych znajdują się w dokumentacji w dziale "Praca z programem świadczenia rodzinne - Parametry obliczeniowe".

Po uzupełnieniu danych, klikamy w Zapisz. Zostaniemy przeniesieni do strony głównej programu. W przypadku nie wypełnienia obowiązkowych informacji, zostaniemy poinformowani o błędzie.

4.6. Wybór lokalizacji - do sprawozdań

Po pierwszym uruchomieniu programu uzupełnij dane użytkownika (właściwego urzędu administracji publicznej). System -> Dane Użytkownika -> Wybierz lokalizację.

Należy wybrać lokalizację (miejscowość) użytkownika, rozwijając kolejno (kliknięcie na +) województwo, podregion, powiat.

Po dokonaniu wyboru miejscowości trzeba potwierdzić wybór poprzez kliknięcie na Zapisz.

4.7. Wyjście z programu

Wyjście programu następuje poprzez skorzystanie z linku Wyloguj oraz zamknięcie przeglądarki.

4.8. Użytkownicy aplikacji

Pracownicy

Nowego użytkownika programu może dodać osoba tylko i wyłącznie z uprawnieniami Administratora. Aby zarejestrować pracownika, należy wejść w menu System -> Pracownicy.

Lista pracowników

Rysunek 4.5. Lista pracowników


Na ekranie zostaną wyświetlone osoby obsługujące program. Aby dodać pracownika należy kliknąć Dodaj pracownika. Aktualizacja danych pracownika następuje po kliknięciu na danych danego pracownika. Modyfikacja uprawnień pracownika w aplikacji - Edytuj role. Usuwanie - opcja Usuń.

Jeśli dodajemy pracownika po raz pierwszy, to podstawowym krokiem jest dodanie grup użytkowników w zależności jakie uprawnienia mają mieć pracownicy. Jeśli do tej pory nie zarejestrowano żadnej grupy użytkowników, proszę przejść do rozdziału "Grupy użytkowników".

Należy wypełnić dane identyfikacyjne pracownika oraz wskazać do której grupy użytkowników należy. Następnie proszę nadać Login i Hasło, które będzie potrzebne przy wejściu do systemu. Kolejnym krokiem jest wybór czy pracownik posiada aktualne uprawnienia do pracy w systemie - informacja "Czy pracuje". Zapisanie danych - przyciskiem Zapisz.

Po zapisaniu danych nowy pracownik może korzystać ze swojego loginu i hasła. Przy nagłówkach tabeli są widoczne przyciski sortowania za pomocą przycisków sortowania. Dla ułatwienia znalezienia pracownika można wykorzystać sortowanie wg Nazwiska, imienia lub numeru PESEL.

W przypadku, gdy występuje potrzeba usunięcia pracownika, który ma powiązania z innymi elementami programu (np. rejestrował wnioski, wystawiał decyzje), wówczas nie ma możliwości fizycznego usunięcia go z bazy danych. Wówczas należy w edycji danych tego pracownika wybrać informację "Czy pracuje" na "Nie". Po wybraniu tej informacji i zapisaniu danych, nie będzie możliwości zalogowania się na tego użytkownika.

Grupy użytkowników

Dostęp do grup użytkowników uzyskamy wybierając menu System -> Pracownicy -> Grupy użytkowników.

Lista grup użytkowników

Rysunek 4.6. Lista grup użytkowników


Pojawi nam się na ekranie lista zdefiniowanych grup użytkowników. Aby dodać nową grupę klikamy "Dodaj grupę".

Zaznaczamy tutaj do jakich operacji mają mieć dostęp użytkownicy tej grupy. Uprawnienia zostały podzielone na poszczególne działy:

 • Klienci
 • Członkowie rodzin
 • Podopieczni
 • Odbiorcy świadczeń
 • Dłużnicy
 • Pozostałe (dodatkowe opcje)
 • Wnioski
 • Decyzje
 • Metryki spraw
 • Odwołania
 • Decyzje SKO
 • Należności
 • Wywiady
 • Pisma
 • Korespondencja
 • Listy wypłat
 • Sprawozdania
 • Słowniki
 • Podmioty gospodarcze
 • Pracownicy
 • Funkcje systemowe
 • Empatia
Uprawnienia grupy - klienci, członkowie rodziny, podopieczni, odbiorcy, dłużnicy, pozostałe

Rysunek 4.7. Uprawnienia grupy - klienci, członkowie rodziny, podopieczni, odbiorcy, dłużnicy, pozostałe


Uprawnienia grupy - wnioski, decyzje, odwołania, decyzje SKO, wywiady, należności

Rysunek 4.8. Uprawnienia grupy - wnioski, decyzje, odwołania, decyzje SKO, wywiady, należności


Uprawnienia grupy - listy wypłat, sprawozdania

Rysunek 4.9. Uprawnienia grupy - listy wypłat, sprawozdania


Uprawnienia grupy - korespondencja, pisma, metryki

Rysunek 4.10. Uprawnienia grupy - korespondencja, pisma, metryki


Uprawnienia grupy - dane użytkownika, pracownicy, grupy, słowniki, szablony wydruków, podmioty gospodarcze, parametry i funkcje systemowe

Rysunek 4.11. Uprawnienia grupy - dane użytkownika, pracownicy, grupy, słowniki, szablony wydruków, podmioty gospodarcze, parametry i funkcje systemowe


Każdy z działów został podzielony na poszczególne uprawnienia CRUD (z ang. create, read, update, delete), pozwalające na:

 • utworzenie lub dodanie nowych informacji (create)
 • odczytanie lub wyświetlenie istniejących informacji (read)
 • modyfikowanie lub edycję istniejących informacji (update)
 • usuwanie istniejących informacji (delete)

Dzięki temu możemy np. grupie użytkowników przydzielić uprawnienia do rejestracji wniosków, decyzji, bez dostępu np. do list wypłat i sprawozdań. Przyciskiem opcji mamy możliwość zaznaczenia całej grupy operacji. Podajemy nazwę grupy i zapisujemy dane. Po dodaniu grupy do programu, mamy możliwość przypisania pracownika do wybranej grupy użytkowników.

4.9. Zmiana hasła użytkownika

Wchodząc do tej opcji systemu użytkownik ma możliwość zmiany swojego hasła do programu. Aby to uczynić, należy podać dotychczasowe hasło oraz podać nowe. Hasło użytkownik powinien zmieniać co 30 dni. Opcja ta jest dostępna dla wszystkich użytkowników programu.

Zmiana hasła

Rysunek 4.12. Zmiana hasła


4.10. Szablony wydruków

Wzory decyzji

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia wzorów decyzji. Mogą to być wzory decyzji przyznających, odmownych, zmieniających, wstrzymujących. Aby wprowadzić nowy wzór decyzji wejdź w menu System -> Szablony wydruków -> Lista wzorców decyzji.

Pojawi się okno z listą wzorców decyzji. W oknie tym widać, że jest wprowadzonych kilkanaście wzorców decyzji. Kliknięcie na przycisk Dodaj nowy wzorzec spowoduje przejście do wprowadzania wzorca decyzji (przyznającej, odmownej, zmieniającej lub wstrzymującej). Elementy wzorca decyzji można przenieść do aplikacji z przygotowanych wcześniej decyzji. Najpierw należy zaznaczyć tekst decyzji używając skrótu klawiszowego Ctrl+A lub wybierając z menu przeglądarki Edycja -> Zaznacz wszystko, skopiować do schowka Ctrl+C lub z menu Edycja -> Kopiuj. następnie wkleić zaznaczony tekst do Notatnika, stamtąd jeszcze raz go zaznaczyć, skopiować i wkleić w polu odpowiadającym skopiowanemu tekstowi, za pomocą Ctrl+V lub Edycja -> Wklej.

Wypełniamy poszczególne elementy decyzji. Opis – jest później widoczny u klienta przy wybieraniu wzorca decyzji. Podstawa prawna i uzasadnienie nie wymaga wyjaśnienia. Pouczenie – pouczenie w decyzji. Po wypełnieniu elementów decyzji klikamy Zapisz.

Szablony pism

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia różnego rodzaju szablonów pism, do wykorzystania jako gotowe wydruki w kartotece klienta. Aby wprowadzić nowy wzór decyzji wejdź w menu System -> Szablony wydruków -> Lista szablonów wydruku.

Lista szablonów

Rysunek 4.13. Lista szablonów


Pojawi się okno z listą szablonów wydruków. Szablony możemy posortować wg podanych kategorii. Kliknięcie na przycisk "Dodaj szablon" spowoduje przejście do wprowadzania szablonu wydruku. Oprócz tego mamy przy każdym szablonie dostępne opcje:

 • Edycja szablonu
 • Eksport szablonu
 • Usunięcie
 • Przeniesienie szablonu do archiwum
Edycja szablonu

Rysunek 4.14. Edycja szablonu


Aby szablon pisma spełniał swoje zadanie, należy użyć zmiennych, które są dostępne po kliknięciu na Pomoc (na rysunku zostało to zaznaczone strzałką). Ukaże się nam widok zmiennych gotowych do użycia w szablonie. Kliknięcie na wybranej zmiennej w pomocy spowoduje wstawienie tej informacji do szablonu w miejscu położenia kursora w edytorze.

Po wpisaniu treści pisma, należy je zapisać klikając na Zapisz.

Wybrany szablon możemy również wyeksportować do pliku tekstowego za pomocą opcji eksportu. Możemy taki plik przesłać wówczas np. do innego ośrodka. Wczytanie do systemu takiego pliku w postaci tekstowej jest możliwe w menu System -> Szablony wydruków -> Wczytywanie szablonu

Szablon zlecenia wypłaty

Szablon zlecenia wypłaty służy do zdefiniowania wyglądu zleceń wypłaty. Opcja zlecenia wypłaty dostępna jest w menu stworzonych list (patrz rozdział Listy wypłat).

Szablon polecenia wypłaty

Szablon polecenia wypłaty służy do zdefiniowania wyglądu polecenia wypłaty (przy listach stworzonych na przelew bankowy). Opcja polecenia wypłaty dostępna jest w menu stworzonych list (patrz rozdział Listy wypłat).

Szablon polecenia wypłaty

Rysunek 4.15. Szablon polecenia wypłaty


Po wciśnięciu przycisku zaznaczonego czerwoną strzałką, pojawi się lista dostępnych zmiennych do wydruku.

Szablon stopki listy

Tu możemy zdefiniować jak ma wyglądać stopka listy wypłat.

Szablon wydruku listy wypłat

Tu możemy zdefiniować jak ma wyglądać cała lista wypłat. Aby zdefiniować własny szablon listy wypłat, należy z menu system wybrać System -> Szablony wydruku -> Szablon wydruku listy wypłat.

Wybieramy opcję "Dodaj szablon". Na ekranie pojawi się formatka definiowania własnego szablonu.

Szablon polecenia wypłaty

Rysunek 4.16. Szablon polecenia wypłaty


Mamy możliwość zdefiniowania tutaj nagłówka, stopki oraz zawartości całej listy wypłat (schemat tabeli). Przy każdej z sekcji, mamy dostępne ikonki "Wstawianie zmiennych", które umożliwiają wstawienie danych do odpowiednich sekcji. W sekcji "Schemat tabeli" definiujemy kolumny, które mają zawierać dane osób znajdujących się na liście wypłat (imię, nazwisko, adres, kwota itd). Mamy możliwość zdefiniowania szerokości kolumny, jak i sposobu wyrównania tekstu oraz jego rozmiaru.

Po zdefiniowaniu całego szablonu, wciskamy "Zapisz". Szablon zostanie zapisany i program przejdzie do listy stworzonych szablonów. Mamy wówczas możliwość wydruku list wypłat za pomocą zdefiniowanego szablonu.

4.11. Ustawienia

W menu ustawień mamy następujące opcje:

Autonumeracja

Jeśli chcemy aby program sam numerował kolejne wnioski, decyzje, należy wejść w menu System -> Autonumeracja.

Autonumeracja

Rysunek 4.17. Autonumeracja


Automatyczne numerowanie decyzji, wniosków możemy ustawić wg danego typu decyzji/wniosku, wybierając określony typ obiektu. Możemy uzyskać inny numer decyzji np. dla decyzji na zasiłek rodzinny z dodatkami, a inny numer na decyzje w sprawie zasiłków pielęgnacyjnych.

Pierwszym krokiem jest wybranie typu obiektu dla jakiego ma być zastosowana autonumeracja (np. Wniosek na zasiłek rodzinny). Następnie w pole "Schemat" wpisujemy szablon numeru decyzji/wniosku. Ostatnią informacją do uzupełnienia jest aktualny numer ostatnio utworzonej decyzji/wniosku. Aktywujemy system autonumeracji dla wybranego typu obiektu (wniosek/decyzja), zaznaczając pole "czy aktywna" i zapisujemy dane. W przypadku gdy chcemy numerować wnioski lub decyzje bez rozbicia na typ wniosku/decyzji, wówczas wybieramy typ obiektu "Wszystkie wnioski niezależnie od typu" lub "Wszystkie decyzje niezależnie od typu".

UWAGA ! - Jeśli ustawimy numerowanie niezależnie od typu wniosku/decyzji, a oprócz tego zostanie ustawiona autonumeracja dla określonego typu wniosku/decyzji (przykładowo: Wniosek na zasiłek rodzinny), program w takim przypadku będzie numerował wnioski/decyzje wg wybranego typu (np. na zasiłek rodzinny wg wybranej opcji "Wniosek na zasiłek rodzinny"), zamiast "Wnioski niezależnie od typu".

Przykładowy szablon numeru decyzji - jeśli wpiszemy jako szablon numer: GOPS-8122/$auto/$rok, to możemy uzyskać numer decyzji: GOPS-8122/1/2011.

Parametry obliczeniowe

Parametry obliczeniowe służą do zdefiniowania wartości parametrów, które służą w programie do różnego typu wyliczeń. Dostępne mamy następujące:

 • Dochód z 1 ha przeliczeniowego
 • Wysokość opłaty pocztowej
 • Procent odsetek ustawowych
 • Koszty upomnienia
 • Procent składki zdrowotnej
 • Kryterium dochodowe

Aby wyświetlić listę zarejestrowanych parametrów systemowych, wchodzimy do menu System -> Parametry obliczeniowe.

Lista parametrów

Rysunek 4.18. Lista parametrów


W przypadku, gdy np. zostanie opublikowana kwota dochodu z hektara przeliczeniowego, dodajemy nowy parametr. Aby dodać nowy parametr, wybieramy przycisk "Dodaj".

Dodawanie parametru

Rysunek 4.19. Dodawanie parametru


Wybieramy typ parametru i w zależności od typu, wskazujemy rok za który dany parametr obowiązuje (np. dochód z hektara) lub wskazujemy okres obowiązywania. W przypadku definiowania opłaty pocztowej - jako wartość parametru podajemy kwotę stałą (np. 5,20), natomiast druga wartość parametru to procent. Przykładowo jeśli chcemy, żeby kwota przekazu była wyliczana w następujący sposób: 5,20 + (kwota przekazu * 1 %) , wówczas jako wartość 1 parametru obliczeniowego należy wpisać 5,20 a jako drugą wartość: 1. Dodatkowo podajemy daty (ważność od - ważność do) - jako okres za który podane wyliczenie opłaty pocztowej obowiązuje. W przypadku zmiany wartości np. kwoty stałej należy zarejestrować nowy parametr za nowy okres. Uzupełniamy dane i wybieramy "Zapisz".

Ustaw stronę kodową drukarki

Służy do ustawienia strony kodowej drukarki igłowej w celu poprawnego wydruku polskich znaków na przelewach lub przekazach pocztowych.

Ustawienia przekazów pocztowych

W celu ustawienia w programie sposobu liczenia kwoty opłaty pocztowej, należy przejść do danych użytkownika. Mamy tam możliwość wybrania 2 opcji liczenia opłaty pocztowej (2 algorytmy). Dodatkowo, należy przejść do menu System -> Parametry obliczeniowe i zdefiniować parametr opłaty pocztowej. Szczegółowe informacje dotyczące definiowania parametrów obliczeniowych znajdują się w rozdziale "Praca z programem Świadczenia Rodzinne - Parametry obliczeniowe".

Kopia zapasowa bazy danych

Uruchomienie tej opcji, przekieruje nas do formatki informującej o konieczności wykonania bazy danych. Przed uruchomieniem tej funkcji należy się bezwzględnie upewnić, czy w programie nie pracuje żaden użytkownik. W przeciwnym wypadku kopia zapasowa może nie wykonać się poprawnie.

Po uruchomieniu tej funkcji, program wykona kopię zapasową w folderze backup w lokalizacji, w jakiej jest umieszczona baza danych.

Backup bazy danych możemy również wykonać spoza programu. W tym celu należy skopiować w miejsce docelowe plik "SW_RODZ.GDB", znajdujący się w folderze z bazą danych. Należy jednak w takim przypadku zatrzymać serwer tomcat przed kopiowaniem pliku bazy danych.

[Ważne]Ważne
Zalecamy umieszczenie kopii na zewnętrznym nośniku (płyta CD/DVD, zewnętrzny twardy dysk).

4.12. Naprawy danych

W tym miejscu w programie będą umieszczane różne funkcje służące np. do uzupełnienia danych w systemie.

Naprawa zasiłków do sprawozdania

Ta funkcja ma na celu uzupełnienie danych dotyczących powodu przyznania świadczeń: dodatku z tyt. samotnego wychowywania dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego. W przypadku, gdy dane te nie zostały podane podczas rejestracji decyzji, nie zostaną te świadczenia uwzględnione w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym (z powodu podziału kwot świadczeń w sprawozdaniu wg odpowiedniego art.) Po uruchomieniu tej opcji, program wyświetli listę świadczeń które nie mają uzupełnionych danych.

Wstrzymanie świadczeń szkolnych

Po uruchomieniu tej funkcji pojawi się lista świadczeń jakie zostały przyznane na następny rok szkolny (przyznane pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły). Funkcja ta służy do wstrzymania lub wznowienia świadczeń, które zostały przyznane "warunkowo". Po wybraniu osoby/osób którym chcemy wstrzymać świadczenia, wybieramy status "wstrzymane" lub "wstrzymane (nie dostarczono dokumentów)" i klikamy "Zapisz". Program wówczas zmieni status WSZYSTKICH świadczeń, które zostały przyznane z datą początku 2011.09.01 lub 2011.10.01 (zasiłku rodzinnego, dodatków z tytułu rozpoczęcia szkoły, dodatków na dojazd oraz zamieszkanie) dla wybranej grupy osób. Program wówczas nie uwzględni tych świadczeń na tworzonych listach wypłat. Do wyszukania pojedynczej osoby możemy skorzystać z wyszukiwania dostępnego po prawej stronie ekranu. Wybranie opcji "Czy ukryć wstrzymane pozycje" na "Tak" spowoduje wyświetlenie tylko tych osób, które mają świadczenia ze statusem "w realizacji". UWAGA ! Jeśli zostały dokonane zmiany i użytkownik chce przejść na następną stronę, MUSI najpierw zapisać dane. W przeciwnym wypadku program przejdzie do następnej strony bez zapisania zmian.

4.13. Eksport danych

Eksport danych do Płatnika

System posiada możliwość wyeksportowania danych do płatnika.

W tym celu należy z menu System -> Eksport/Import wybrać opcję "Eksport do płatnika".

Eksport danych do płatnika

Rysunek 4.20. Eksport danych do płatnika


Po uzupełnieniu danych i wybraniu przycisku "Dalej ..." program dokona eksportu danych do pliku. Następnie, w zależności od używanej przeglądarki internetowej, na ekranie pojawi się okienko z prośbą o zapisanie pliku w określonej lokalizacji (np. Mozilla Firefox) lub plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji dla ściąganych plików (np. Internet Explorer, Google Chrome). W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox Wybieramy miejsce gdzie ma plik zostać zapisany i potwierdzamy. Utworzony plik możemy wczytać w Programie Płatnika.

Szablon eksportu z listy wypłat

Szablon eksportu danych z listy wypłat

Rysunek 4.21. Szablon eksportu danych z listy wypłat


Po zdefiniowaniu szablonu, będziemy mogli wyeksportować listę wypłat w wybranym formacie (patrz rozdział Listy wypłat).

Poniżej zamieszczamy przykład szablonu eksportu.

 		<#import "commons.ftl" as c>
		<#list pozycje as pozycja>
		${pozycja.imie};<#t>
		${pozycja.nazwisko};<#t>
		${pozycja.pesel};<#t>
		;;<#t>
		${c.kwota(pozycja.doWyplaty,',')}<#t>
		${znakKoncaLinii}<#t>
		</#list>
 		

Wynikiem będzie plik tekstowy z zawartością:

Jan;Kowalski;55050500012;;;520,00

Eksport do GUS

Aby wyeksportować dane do GUS, należy wejść do menu System -> Eksport/Import i wybrać opcję "Eksport danych do GUS".

Następnie, należy podać okres, za jaki dane mają być wyeksportowane z programu. Po wybraniu okresu i zatwierdzeniu, program wygeneruje plik "export_SR_GUS.xml" i zapisze go w lokalizacji zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej.

4.14. Podmioty gospodarcze (w tym szkoły)

Aby wyświetlić listę podmiotów gospodarczych (w tym szkół), należy wejść w menu System->Podmioty gospodarcze. Pojawi się wówczas lista zarejestrowanych podmiotów.

Lista podmiotów gospodarczych

Rysunek 4.22. Lista podmiotów gospodarczych


W celu dodania nowego, należy wybrać Dodaj podmiot. Ukaże się wówczas ekran widoczny poniżej:

Dane podmiotu gospodarczego

Rysunek 4.23. Dane podmiotu gospodarczego


Wypełniamy tutaj wymagane dane. W przypadku szkoły, należy wybrać Typ podmiotu: szkoła. Pojawi się wówczas dodatkowa informacja o typie szkoły, którą należy uzupełnić. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć Zapisz. Program wówczas powróci do listy podmiotów gospodarczych.

Rejestracja podmiotu jest niezbędna również w przypadku takim, gdy osoba przebywa w domu pomocy społecznej i część świadczenia jest przekazywana na ten podmiot jako "obciążenie świadczenia". Wówczas DPS należy zarejestrować jako podmiot gospodarczy.

4.15. Zapytania sql

System posiada możliwość wykonania zapytania sql na bazie danych. Może to być potrzebne w celu uzyskania danych, których nie ma w standardowych raportach w programie.

Oczywiście nie ma możliwości dokonywania zmian w bazie danych, usuwania rekordów. Dostępne jest tylko polecenie typu "SELECT" w celu pobrania danych.

Dodatkowo, istnieje możliwość zapisania wykonywanego zapytania. W tym celu, należy wpisać zapytanie sql do okienka tekstowego przeznaczonego do wykonywania zapytań sql, i następnie w okienku po prawej stronie wpisać dowolną nazwę zapytania i kliknąć na "Zapisz zapytanie". Zapisane zapytanie sql pojawi się w zdefiniowanych zapytaniach.

Wyniki wykonanego zapytania sql, możemy również otrzymać w postaci pliku Excela. Aby to uczynić, po wpisaniu zapytania należy wybrać przycisk "Wykonaj zapytanie (wyniki do pliku excela)".

4.16. Działania użytkowników

Podczas pracy system rejestruje działania użytkowników. Wszelkie działania typu tworzenie, modyfikowanie, usuwanie są rejestrowane zgodnie z KPA. Aby przejrzeć dziennik działań użytkowników, należy wejść do menu System -> Działania użytkowników.

Wybór opcji dziennika

Rysunek 4.24. Wybór opcji dziennika


Na ekranie pojawi się formatka wyboru opcji wydruku dziennika. Dane z dziennika możemy wyświetlić według:

 • Pracownika lub grupy pracowników
 • Typu operacji (np. utworzenie, usunięcie, modyfikacja)
 • Typu obiektu (np. klient, członek rodziny)

Po wybraniu opcji, podajemy okres za jaki ma być sporządzony raport i wybieramy "Wyszukaj". Program pokaże na ekranie listę działań użytkowników wg wybranych kryteriów.

4.17. Powiadomienia użytkowników

Podczas pracy, w głównym menu może pojawić się ikonka ze znakiem wykrzyknika. Oznacza to, iż pracownik otrzymał z systemu powiadomienie. Po najechaniu myszką na ikonkę, rozwinie się lista i pojawią się informacje dla użytkownika. Przykładowym powiadomieniem może być informacja o odebraniu wyniku z usługi ZUS w Emp@tii.

Przykładowe powiadomienie

Rysunek 4.25. Przykładowe powiadomienie


Aby zlikwidować powiadomienie o odebranym wyniku usługi ZUS, należy przejść do historii wywołania usług i odczytać dane jakie zostały do systemu przekazane z ZUS.

Powiadomienie może zostać zaznaczone jako przeczytane, przez przejście do menu powiadomień, i wybranie opcji "Pokaż wszystkie powiadomienia". Po ukazaniu się listy wszystkich powiadomień dla użytkownika, przy wybranym należy kliknąć "Oznacz jako przeczytane".

Rozdział 5. Klienci

5.1. Lista klientów

Aby wyświetlić listę klientów w programie, należy wybrać opcję "Lista klientów" z menu "Klienci". Jako "Klienta" należy rozumieć osobę, która może złożyć wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Po wybraniu tej opcji pojawi nam się lista osób. Na dole ekranu mamy dostępne opcje stronicowania (przejście do następnej/poprzedniej strony). Obok każdej osoby są dostępne opcje edycji lub usunięcia. Wybranie opcji edycji spowoduje przejście do ekranu opcji u klienta (patrz rozdział Kartoteka klienta).

Za pomocą przycisku usuń można klienta usunąć z programu, jednak tylko pod warunkiem że nie są z nim powiązane żadne dane - np. wnioski, decyzje, pisma.

Listę klientów możemy ograniczyć wg wybranych kryteriów (patrz rozdział Wyszukiwanie klientów).

Dodanie nowego klienta zostało opisane w następnym rozdziale (Rejestracja nowego klienta).

5.2. Rejestracja nowego klienta

Aby zarejestrować nowego Klienta, należy wybrać w menu Klienci opcję "Lista klientów".

Lista klientów

Rysunek 5.1. Lista klientów


Następnie należy wybrać opcję "Dodaj klienta" (zaznaczono na rysunku strzałką). Pojawi się okno wprowadzania danych osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku.

Dodawanie klienta - krok 1

Rysunek 5.2. Dodawanie klienta - krok 1


Należy wypełnić dane klienta. Pola oznaczone kolorem są obowiązkowe do wypełnienia. Po wprowadzeniu numeru PESEL program sprawdzi jego poprawność i w przypadku wprowadzenia błędnego numeru, poinformuje o błędzie. Program również zasygnalizuje odpowiednim komunikatem w przypadku, gdy w programie została wcześniej zarejestrowana osoba o takim samym numerze PESEL. W przypadku, gdy klient będzie miał przekazywane wypłaty świadczeń na konto osobiste, należy wybrać bank, w jakim posiada rachunek i wypełnić numer konta. W przypadku, gdy jakaś inna osoba w programie posiada wprowadzany przez nas numer konta, program poinformuje o tej sytuacji.

Dane adresowe są podpowiadane w oparciu o słownik TERYT.

Dodawanie klienta - podpowiadanie adresu

Rysunek 5.3. Dodawanie klienta - podpowiadanie adresu


Aby adres podpowiedział się ze słownika, musi zostać zainstalowana aplikacja "Tezaurus". Instrukcja instalacji znajduje się w rozdziale "Instalacja i aktualizacja programu->Instalacja aplikacji Tezaurus".

Po wypełnieniu wstępnej rejestracji klienta należy kliknąć przycisk "Dalej". Pojawi się kolejna strona, na której należy wpisać pozostałych członków rodziny (np. dzieci oraz drugi rodzic).

Dodawanie klienta - krok 2

Rysunek 5.4. Dodawanie klienta - krok 2


Data urodzenia jest wypełniana automatycznie z numeru PESEL (po przejściu klawiszem Tab z pola PESEL na pole Data urodzenia). Data urodzenia wypełniania jest w formacie rok-miesiąc-dzień. Przy wprowadzaniu kolejnych członków rodziny program wstępnie wypełnia nazwisko, które można zmienić. Kolejnym polem, które należy wypełnić jest pokrewieństwo względem głównego klienta. Po kliknięciu "Zapisz" pojawi się kartoteka klienta. Osoba ta jest już zapisana w bazie danych. Ekran ten pojawia się również przy wejściu do kartoteki klienta wcześniej zarejestrowanego. Dostępne akcje w kartotece są widoczne po lewej stronie ekranu.

5.3. Wyszukiwanie klientów

Po wprowadzeniu dużej ilości klientów wyszukiwanie może okazać się bardzo pomocne. Aby przejść do wyszukiwania należy wejść w menu Klienci -> Lista klientów.

Lista klientów

Rysunek 5.5. Lista klientów


Przy wyszukiwaniu jest kilka dostępnych opcji. Wyszukiwać klientów można po nazwisku, imieniu lub miejscowości/ulicy (okno po prawej stronie ekranu z tytułem Wyszukaj klientów wg). Wypełniając te pola nie trzeba koniecznie wpisywać pełnego nazwiska, imienia lub miejscowości/ulicy. Można np. wpisać pierwszą literę nazwiska i pojawią się wówczas osoby, których nazwisko zaczyna się na wybraną literę. Analogicznie odbywa się to przy wyszukiwaniu po imieniu lub miejscowości/ulicy. Dostępne jest też wyszukiwanie po dacie urodzenia klientów. Należy zwrócić uwagę, że korzystając z tego wyszukiwania, trzeba podać dwie pełne daty Data od i Data do. Daty podaje się w formacie Rok-Miesiąc-Dzień. Przy podaniu tylko jednej daty program nie wyszuka osób wg zadanego kryterium. Do wyszukiwania można użyć dowolnego kryterium, możne je również łączyć, np. zadać wyszukanie po nazwisku i jednocześnie po dacie urodzenia. Aby zatwierdzić kryterium wyszukania należy kliknąć na Wyszukaj. W widoku Lista klientów można jeszcze korzystać z sortowania wg Nazwiska, Daty urodzenia, Miejscowości, numeru PESEL lub Id. Po wejściu w menu Klienci -> Lista klientów program sortuje klientów wg kolejności alfabetycznej. Do sortowania służy przycisk Przycisk sortowania, który jest widoczny w nagłówku tabeli przy poszczególnych opisach kolumn. Aby przejść na kolejną stronę z pozostałymi klientami, należy u dołu ekranu – pod tabelą klientów – kliknąć na kolejny numer strony.

Istnieje możliwość zapamiętania wybranego filtru wyszukania. W celu zapamiętania wyszukanych danych, należy po wybraniu opcji wyszukania, wybrać opcję "Czy pamiętać kryteria" i następnie wybrać "Wyszukaj". Program zapamięta wybrany filtr i przy następnym wejściu do menu wyszukiwania klientów, wyświetli dane wg wybranego filtru. W celu usunięcia filtru i wyświetlenia wszystkich klientów, należy wybrać opcję "Usuń filtr".

5.4. Kartoteka klienta

Kartoteka klienta

Rysunek 5.6. Kartoteka klienta


W kartotece klienta mamy widoczne dane wybranej osoby oraz mamy dostępne opcje:

 • Edycja danych klienta
 • Wnioski
 • Decyzje
 • Wywiady
 • Wypłaty
 • Odwołania od decyzji
 • Należności
 • Zaliczka alimentacyjna
 • Członkowie rodziny
 • Odbiorcy świadczeń
 • Korespondencja
 • Pisma

Każda z opcji została opisana w dokumentacji.

5.5. Edycja danych klienta

Edycja danych klienta jest dostępna w jego kartotece. Wejście do kartoteki klienta następuje po kliknięciu na wierszu z jego nazwiskiem w liście klientów. W poprzednim punkcie opisano wyszukiwanie klienta.

Po wejściu do kartoteki klienta należy wybrać Edycję danych klienta z menu dostępnego po lewej stronie ekranu.

Edycja danych klienta

Rysunek 5.7. Edycja danych klienta


Edycja danych klienta służy do zmiany danych identyfikacyjnych klienta, zmiany adresu bądź do zmiany numeru rachunku bankowego itp. Po dokonaniu poprawek w danych klienta klikamy "Zapisz". Dane zostaną zaktualizowane i pojawi się ekran kartoteki klienta. W edycji danych klienta mamy również opcję "Udostępnienie danych". Opcja ta służy do zarejestrowania informacji komu i w jakim celu udostępnione zostały dane klienta.

5.6. Lista członków rodziny

Lista członków rodziny

Rysunek 5.8. Lista członków rodziny


Dostępne opcje:

 • Edycja

  Powoduje przejście do edycji danych osoby.

 • Usuń

  Powoduje trwałe usunięcie osoby z programu (pod warunkiem że osoba nie jest powiązana z żadnym innym elementem w programie - np. decyzja, wniosek).

 • Usunięcie osoby ze składu rodziny

  Powoduje usunięcie osoby ze składu rodziny (osoba opuszcza rodzinę).

 • Przekształcenie członka rodziny w klienta w tej rodzinie

  Opcja konieczna w przypadku gdy członek rodziny staje się klientem (osobą wnioskującą) i chce składać wniosek na świadczenia rodzinne.

 • Przekształcenie członka rodziny w klienta w nowej rodzinie

  Opcja analogiczna do przekształcenia członka rodziny w klienta, z tym że osoba staje się klientem w innej wybranej przez użytkownika rodzinie.

 • Dodanie klienta do rodziny

  Po uruchomieniu tej opcji pojawi się formatka dodawania nowego klienta. Po wypełnieniu danych i zapisaniu, osoba ta zostanie umieszczona w bieżącej rodzinie.

 • Dodanie członka do rodziny

  Opcja pozwalająca na dodanie nowego członka rodziny (np. nowo narodzone dziecko).

5.7. Dodanie członka rodziny

Dodanie nowego członka do rodziny (np. urodziło się dziecko) dostępne jest w kartotece klienta pod przyciskiem Członkowie rodziny.

Jeśli trzeba poprawić dane u wprowadzonego wcześniej członka rodziny, należy wybrać daną osobę. Otworzy się identyczny formularz jak w przypadku dodawania nowego członka do rodziny. Członka rodziny można również usunąć klikając na Usuń, o ile osoba nie ma powiązanych ze sobą elementów, np. nie jest wskazana w decyzji jako świadczeniobiorca lub występuje we wniosku.

Edycja członka rodziny

Rysunek 5.9. Edycja członka rodziny


Jeżeli dodajemy nowego członka rodziny, trzeba wprowadzić jego dane (imię, nazwisko i data urodzenia są obowiązkowymi informacjami). Możemy również podać ilość hektarów przeliczeniowych (w przypadku posiadania), aby można było automatycznie wyliczyć dochód osoby. W przypadku zmiany danych należy uzupełnić brakujące dane lub poprawić nieprawidłowe dane. Jeżeli zachodzi potrzeba, aby nie liczyć osoby do składu rodziny musimy ustawić jej odpowiedni status: (umarł(a), opuścił rodzinę, stał się klientem). Aby zmiany zostały zachowane, klikamy przycisk "Zapisz".

5.8. Dodanie nowego klienta do rodziny

Opcja ta dotyczy następującej sytuacji: jest już zarejestrowany klient z tej rodziny (np. matka). Następnie wniosek składa inny członek tej samej rodziny (np. ojciec) i jednocześnie staje się klientem. Wchodzimy więc do kartoteki klienta (w tym przypadku matka), przechodzimy do zakładki "Członkowie rodziny", klikamy na "Dodaj klienta do rodziny". Wówczas otworzy się formularz, który trzeba wypełnić danymi osoby dodawanej.

Uzupełniamy dane podobnie jak przy dodawaniu nowego klienta. Przy dodawaniu nowego klienta do istniejącej rodziny program również sprawdza czy nie ma w programie wcześniej zarejestrowanej osoby z podanym numerem PESEL lub takim samym numerem konta bankowego. W przypadku gdy zaistnieje taka sytuacja, zostaniemy o tym poinformowani odpowiednim komunikatem. Aby zmiany zostały zachowane klikamy na "Zapisz". Program wówczas powróci do listy członków rodziny.

5.9. Łączenie rodzin

W programie istnieje możliwość łączenia rozdzielonych "sztucznie" rodzin. Za rozdzielone sztucznie uważa się tu rodziny, w których osoby mieszkające pod tym samym adresem i prowadzące to samo gospodarstwo domowe, zostały rozdzielone ze względu na to, iż do różnych typów wniosków wymagane były różne składy rodziny. Miało to miejsce np. wtedy gdy klient składał wniosek sam na siebie, a kiedy indziej znów na kogoś z rodziny. Obecnie w trakcie dodawania wniosku istnieje możliwość wybrania ze składu rodziny tych osób, które mają być w danym wniosku uwzględnione, a które nie. Nie ma już potrzeby rozdzielania rodzin. Nie ma również potrzeby przekształcania klienta w członka rodziny. Obecnie wszyscy klienci w składzie rodziny, którzy nie są w danym wniosku osobami ubiegającymi się - traktowani są jako zwykli członkowie rodziny.

Aby połączyć rodziny należy:

 • wejść w skład rodziny, do której mają być dołączone osoby i kliknąć w przycisk "Dołącz osoby z innej rodziny".

  Łączenie rodzin krok 1

  Rysunek 5.10. Łączenie rodzin krok 1


 • na formularzu, który się teraz otworzy należy:

  1. wyszukać rodzinę, której członkowie mają być dołączeni,
  2. wskazać wybraną rodzinę.

  Łączenie rodzin krok 2

  Rysunek 5.11. Łączenie rodzin krok 2


 • teraz ukaże się skład rodziny, która została wybrana w poprzednim kroku. Na tym ekranie kolejno:

  1. wprowadzamy datę połączenia rodzin - domyślnie podpowiadana jest data bieżąca. Można również wpisać datę z przyszłości - jednak wówczas skład rodziny zmieni się dopiero po tej dacie,
  2. zweryfikować skład dołączanej rodziny. Domyślnie podpowiadani są wszyscy członkowie rodziny. Można pozostawić zaznaczenie domyślne, co spowoduje pełne połączenie składów obu rodzin lub odznaczyć osoby, które mają pozostać w dotychczasowym składzie,
  3. kliknąć przycisk "Połącz rodziny". Od tej chwili skład rodziny docelowej zostanie powiększony o osoby dodane w wyniku procesu łączenia.

  Łączenie rodzin krok 3

  Rysunek 5.12. Łączenie rodzin krok 3


 • W przypadku, gdy pewne osoby, w skutek dodawania ich osobno do rozdzielonych rodzin będą się dublować - należy jedną z nich usunąć ze składu rodziny.

5.10. Zarządzanie adresami

Zarządzanie adresami jest to funkcja działająca analogicznie do opisanej powyżej - a służącej do przekształceń dokonywanych na składach rodzin. W tym przypadku jednak nie wyszukujemy rodziny po danych klienta, ale danych adresowych.

Po wejściu w konkretny adres z listy mamy do dyspozycji dwie opcje: zmianę danych adresowych oraz zmianę składu rodziny zamieszkującej pod danym adresem.

Zarządzanie adresem - opcje

Rysunek 5.13. Zarządzanie adresem - opcje


Opcja łączenia rodzin działa analogicznie w odniesieniu do tej samej opcji dostępnej w formularzu członków rodziny w opcjach klienta.

Zarządzanie adresem - łączenie rodzin

Rysunek 5.14. Zarządzanie adresem - łączenie rodzin


5.11. Historia składu rodziny

Po wejściu w listę członków rodziny w dolnym okienku zostanie wyświetlona tabelka z historią składu bieżącej rodziny. Wyświetlone są w niej informacje o okresie przynależności każdej z osób w danej rodzinie.

Mamy tu dostępne informacje od kiedy do kiedy osoba jest w rodzinie lub kiedy została z niej przeniesiona. W przypadku przeniesienia osoby do innej rodziny mamy możliwość przywrócenia tej operacji przez kliknięcie opcji "przywracanie osoby do rodziny".

5.12. Wyszukiwanie danych

Opcja ta dotyczy wyszukiwania osób, dłużników, decyzji, wniosków, należności wedle zadanych kryteriów. Aby dostać się do opcji wyszukiwania należy wejść w menu Klienci -> Wyszukiwanie. Po kliknięciu otworzy się nam formatka, na której dostępnych jest mnóstwo opcji, dotyczących wyszukiwania.

Poniżej znajduje się lista poszczególnych raportów:

 • Wyszukanie klientów według przyznanych świadczeń
 • Rejestr wniosków
 • Zaangażowanie środków z podziałem na rok zasiłkowy i kalendarzowy
 • Lista wniosków bez rozpatrzenia
 • Lista osób z kartami przedpłaconymi
 • Wydruk listy dłużników - według wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
 • Wydruk osób z orzeczeniami
 • Wydruk liczby osób które złożyły wniosek w podanym zakresie dat z podziałem na rodzaj świadczeń

Rozdział 6. Wnioski

Będąc w kartotece klienta wybierz Wnioski z menu dostępnego po lewej stronie ekranu. Otworzy się ekran z listą wniosków Klienta. W przypadku, gdy jest to pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia, lista będzie pusta. W prawym górnym rogu ekranu, mamy pole Okres zasiłkowy, które pozwala wybrać okres, z którego zostaną wyświetlone zarejestrowane do tej pory wnioski. Aby zarejestrować nowy wniosek należy kliknąć w przycisk "Dodaj wniosek".

Lista wniosków

Rysunek 6.1. Lista wniosków


6.1. Rejestracja wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Wybór rodzaju wniosku

Rysunek 6.2. Wybór rodzaju wniosku


Wybieramy rodzaj wniosku: Wniosek o zasiłek rodzinny lub dodatek. Następnie zaznaczamy osoby, które są w składzie rodziny we wniosku. Dodatkowo w razie potrzeby zmieniamy okres zasiłkowy.

W przypadku, gdy wniosek składa opiekun prawny, wybieramy "klient jako - opiekun prawny". Wówczas lista członków rodziny zmieni się w listę podopiecznych. Jeśli wystąpi przypadek, że osoba na którą wnioskowane jest świadczenie jest pełnoletnia i chce pobierać świadczenia na swoje konto, wówczas dodajemy ją jako "odbiorcę świadczenia". Klikamy "Dalej" i przechodzimy do następnego kroku.

Dodawanie wniosku na zasiłek rodzinny - krok 1

Rysunek 6.3. Dodawanie wniosku na zasiłek rodzinny - krok 1


Po wybraniu wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego wyświetlą się członkowie rodziny. Z listy członków rodziny wybierz osoby na które wnioskowana jest pomoc (zaznaczenie w kolumnie "Czy przyznać zasiłek lub dodatek". Po wybraniu osób do zasiłku rodzinnego pojawią się informacje do uzupełnienia - sytuacje dla których zasiłek rodzinny przysługuje lub nie. Oprócz tego pojawi się informacja o wyborze szkoły do której dziecko uczęszcza. W przypadku gdy osoba skończyła 18 lat i nadal się uczy, proszę zaznaczyć przy tej osobie opcję "Czy osoba ucząca się". Po wybraniu osób i uzupełnieniu danych klikamy "Dalej".

Dodawanie wniosku na zasiłek rodzinny - krok 2

Rysunek 6.4. Dodawanie wniosku na zasiłek rodzinny - krok 2


Jeżeli osoba korzysta z urlopu wychowawczego, proszę wpisać datę od kiedy i datę do kiedy, osoba przebywa na urlopie, gdy informacja nie dotyczy pozostawiamy pole niewypełnione. Jeżeli osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności proszę wpisać datę od kiedy i datę końca, na który jest ono przyznane oraz podać rodzaj niepełnosprawności. Nie uzupełnienie dat oznacza brak powyższych informacji, czyli informacja o niepełnosprawności nie dotyczy danej osoby. Jeżeli grupa orzeczenia wydana jest bezterminowo data do zostaje pusta. Po uzupełnieniu danych wciskamy "Następny krok".

Dodawanie wniosku na zasiłek rodzinny - krok 3

Rysunek 6.5. Dodawanie wniosku na zasiłek rodzinny - krok 3


Następnie trzeba wybrać dodatki do zasiłku rodzinnego dla każdego członka rodzinny oddzielnie. Jeśli dodatki przysługują również w przyszłym roku szkolnym (klient złożył odpowiednie oświadczenie we wniosku), wówczas możemy je zaznaczyć na liście w sekcji "---Następny rok szkolny ---". Po wybraniu dodatków klikamy "Następny krok".

Dodawanie wniosku na zasiłek rodzinny - krok 4

Rysunek 6.6. Dodawanie wniosku na zasiłek rodzinny - krok 4


Kolejnym krokiem przy wypełnianiu wniosku jest uzupełnienie informacji o dochodach. Wprowadzając kwoty należy zwrócić uwagę na to, iż kwoty są wpisywane bez przecinka (przykładowo - aby wpisać kwotę 125,60 należy wprowadzić wartość 12560). Jeśli klient posiada inne dochody nie podlegające opodatkowaniu, obok pola z kwotą należy wcisnąć znaczek plusa. Wówczas informacje o źródle dochodu pojawią się na ekranie do uzupełnienia. Jeśli klient posiada więcej niż jedno źródło takiego dochodu, należy wprowadzić wszystkie źródła korzystając ze znaczku plusa. W przypadku, gdy klient uzyskał lub utracił prawo do dochodu, to oprócz kwoty należy z listy wybrać powód uzyskania lub utraty dochodu oraz podać rok. W przypadku, gdy członek rodziny posiada dochód z hektara przeliczeniowego, ilość hektarów należy podać w edycji jego danych. Jeśli w parametrach systemowych (patrz rozdział Praca z systemem Świadczenia rodzinne) zostanie podana kwota za 1 ha przeliczeniowy, wówczas program automatycznie wyliczy kwotę dochodu z tego źródła. Jeśli chcemy przeliczyć dochód dla rodziny, możemy wcisnąć przycisk "przelicz". Wówczas program poda dochód miesięczny na osobę. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, kwota ta zostanie podświetlona czerwonym kolorem. Po wypełnieniu informacji o dochodach klikamy "Następny krok".

Dodawanie wniosku na zasiłek rodzinny - krok 5

Rysunek 6.7. Dodawanie wniosku na zasiłek rodzinny - krok 5


Ostatni krok przy rejestracji wniosku to informacje o dokumentach dołączonych do wniosku. Dokumenty zostały podzielone tematycznie w grupach. Aby wyświetlić dokumenty danej grupy należy wcisnąć znaczek plusika. Po wybraniu dokumentów dołączonych do wniosku, możemy sprawdzić ich kompletność. Po kliknięciu w przycisk "sprawdź" program zweryfikuje czy wszystkie wymagane dokumenty zostały załączone. W przeciwnym wypadku wyświetli informację o braku konkretnego dokumentu. Jeśli wniosek zostanie zapisany bez uzupełnienia dokumentów, wówczas wniosek otrzyma status "wniosek złożony-bez wymaganych dokumentów". Na podstawie takiego wniosku NIE można wydać decyzji. Po wypełnieniu powyższych informacji klikamy "Zapisz wniosek". Zostaniemy przeniesieni do listy wniosków, gdzie będzie widoczny wprowadzony wniosek.

Dodawanie wniosku na zasiłek rodzinny - krok 6

Rysunek 6.8. Dodawanie wniosku na zasiłek rodzinny - krok 6


Po zapisaniu pojawi się okno z listą wniosków. Aby powrócić do pierwszej strony kartoteki klienta klikamy na "Powrót do danych klienta". Możemy z listy wniosków również przejść do listy decyzji klienta. W kolumnie "Operacja" dostępna jest opcja "usuń" – do usunięcia całego zarejestrowanego wniosku (jeżeli nie jest wydana decyzja dotycząca danego wniosku) oraz "Drukuj dochody" – do wydruku dochodów członków rodziny wykazanych we wniosku. Oprócz tego zarejestrowany wniosek możemy wydrukować klikająć w ikonkę "Wydruk formularza wniosku". Po wejściu w edycję wniosku pojawią się informacje w nim zawarte. Część informacji można zmienić lub uzupełnić niewypełnione pola. W przypadku pominięcia jakiegokolwiek dodatku lub zaznaczenia nieodpowiednich dodatków należy przejść do zakładki "Wnioskowane świadczenia". W zakładce tej jest informacja o dodatkach do zasiłku rodzinnego oraz osobach, na które dodatki są wnioskowane.

6.2. Rejestracja wniosku o zasiłek pielęgnacyjny

W przypadku rejestracji wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy postępować podobnie jak przy rejestracji wniosku o zasiłek rodzinny z dodatkami. Należy z kartoteki klienta wejść we wnioski. Następnie trzeba kliknąć na Dodaj wniosek i wybrać rodzaj wniosku Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Wybierając rodzaj wniosku należy zwrócić uwagę, aby wybrana pozycja była właściwa dla danego okresu zasiłkowego. Po wybraniu klikamy przycisk "Dalej". Pojawi się ekran z listą członków rodziny, gdzie jako pierwsza będzie widoczna osoba, która złożyła wniosek.

Dodawanie wniosku na zasiłek pielęgnacyjny - krok 1

Rysunek 6.9. Dodawanie wniosku na zasiłek pielęgnacyjny - krok 1


Tu należy wprowadzić numer wniosku, datę oraz podać czy dany wniosek ma zostać przyznany z powodu ukończenia 75 roku życia, czy z tytułu niepełnosprawności. Następnie z listy członków rodziny należy wybrać osobę, której dotyczy zasiłek pielęgnacyjny. Wyboru dokonujemy przez zaznaczenie w polu "Czy przyznać świadczenie". Po wybraniu osoby klikamy "Następny krok".

Dodawanie wniosku na zasiłek pielęgnacyjny - krok 2

Rysunek 6.10. Dodawanie wniosku na zasiłek pielęgnacyjny - krok 2


W kolejnym kroku należy wpisać datę ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli osoba ubiega się o zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności. Nie uzupełnienie powyższych informacji w przypadku ubiegania się o zasiłek z tytułu niepełnosprawności, spowoduje wyświetlenie komunikatu o konieczności uzupełnienia danych. Ostatni krok składania wniosku to zapisanie informacji o dołączonych dokumentach.

Dodawanie wniosku na zasiłek pielęgnacyjny - krok 3

Rysunek 6.11. Dodawanie wniosku na zasiłek pielęgnacyjny - krok 3


Po zapisaniu wniosku program przejdzie do listy wniosków, a na ekranie ukaże się zarejestrowany wniosek.

6.3. Rejestracja wniosku o świadczenie pielęgnacyjne

W przypadku rejestracji wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy postępować podobnie jak przy rejestracji wniosku o zasiłek pielęgnacyjny. Należy z kartoteki klienta wejść we wnioski. Następnie trzeba kliknąć na "Dodaj wniosek" i wybrać rodzaj wniosku Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Po wybraniu klikamy "Dalej". Pojawi się ekran z listą członków rodziny.

Dodawanie wniosku na świadczenie pielęgnacyjne - krok 1

Rysunek 6.12. Dodawanie wniosku na świadczenie pielęgnacyjne - krok 1


Jako obowiązkową informację, podajemy na podstawie którego artykułu ustawy przyznajemy świadczenie pielęgnacyjne. Następnie z listy członków rodziny należy wybrać osobę, której dotyczy świadczenie pielęgnacyjne. Wyboru dokonujemy przez zaznaczenie osoby w polu "Czy przyznać świadczenie". Po wybraniu osoby klikamy "Dalej".

Dodawanie wniosku na świadczenie pielęgnacyjne - krok 2

Rysunek 6.13. Dodawanie wniosku na świadczenie pielęgnacyjne - krok 2


Należy jeszcze uzupełnić informację o orzeczeniu o niepełnosprawności, czyli datę od kiedy do kiedy, jak również o rodzaju orzeczenia. Po wypełnieniu klikamy "Następny krok".

Dodawanie wniosku na świadczenie pielęgnacyjne - krok 3

Rysunek 6.14. Dodawanie wniosku na świadczenie pielęgnacyjne - krok 3


Ostatnim krokiem jest uzupełnienie informacji o dołączonych dokumentach do wniosku. Po zaznaczeniu dokumentów należy kliknąć "Zapisz wniosek". Program przeniesie nas do listy wniosków, gdzie widoczny będzie zarejestrowany wniosek.

6.4. Rejestracja wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka

Aby zarejestrować wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, należy z listy wniosków wybrać opcję "Dodaj wniosek". Następnie z listy rodzaju wniosku wybrać Wniosek o jednorazową zapomogę, wybrać okres zasiłkowy i przycisnąć "Dalej". Pojawi się ekran dodawania wniosku z listą członków rodziny.

Dodawanie wniosku na "becikowe" - krok 1

Rysunek 6.15. Dodawanie wniosku na "becikowe" - krok 1


Z listy członków wybieramy dziecko uprawnione do zapomogi i obok wybranego dziecka zaznaczamy opcję "Czy przyznać świadczenie".

Następnym krokiem jest podanie dochodów rodziny. Od 2013 r. przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka uzależnione jest od dochodów rodziny.

Dodawanie wniosku na "becikowe" - krok 3

Rysunek 6.16. Dodawanie wniosku na "becikowe" - krok 3


Ostatni krok to dołączenie dokumentów do wniosku. Po zaznaczeniu dokumentów jakie zostały złożone wraz z wnioskiem, wybieramy opcję "Zapisz wniosek". Wniosek zostanie zarejestrowany w systemie i program przeniesie nas do listy wniosków.

6.5. Rejestracja wniosku o zapomogę na podst.art.22 ustawy

Aby zarejestrować wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, należy z listy wniosków wybrać opcję "Dodaj wniosek". Następnie z listy rodzaju wniosku wybrać Wniosek o zapomogę na podst.art.22 ustawy, wybrać okres zasiłkowy i przycisnąć "Dalej". Pojawi się ekran dodawania wniosku z listą członków rodziny.

Dodawanie wniosku na zapomogę - krok 1

Rysunek 6.17. Dodawanie wniosku na zapomogę - krok 1


Z listy członków wybieramy dziecko uprawnione do zapomogi i obok wybranego dziecka zaznaczamy opcję "Czy przyznać świadczenie".

Ostatni krok to dołączenie dokumentów do wniosku. Po zaznaczeniu dokumentów jakie zostały złożone wraz z wnioskiem, wybieramy opcję "Zapisz wniosek". Wniosek zostanie zarejestrowany w systemie i program przeniesie nas do listy wniosków.

6.6. Rejestracja wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy

Aby zarejestrować wniosek na specjalny zasiłek opiekuńczy, należy z listy wniosków wybrać opcję "Dodaj wniosek". Następnie z listy rodzaju wniosku wybrać Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy, wybrać okres zasiłkowy i przycisnąć "Dalej". Pojawi się ekran dodawania wniosku z listą członków rodziny.

Dodawanie wniosku na specjalny zasiłek opiekuńczy - krok 1

Rysunek 6.18. Dodawanie wniosku na specjalny zasiłek opiekuńczy - krok 1


W tym punkcie musimy wybrać osobę, której dotyczy zasiłek opiekuńczy. Zaznaczamy pole "Czy przyznać świadczenie" przy wybranej osobie. Klikamy przycisk "Dalej" i przechodzimy do kolejnego kroku.

Kolejnym punktem jest rejestracja orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku, gdy osoba posiada orzeczenie, wpisujemy datę początku i końca orzeczenia oraz stopień niepełnosprawności.

Następny punkt rejestracji wniosku na specjalny zasiłek opiekuńczy, to rejestracja dochodów.

Dodawanie wniosku na specjalny zasiłek opiekuńczy - krok 3 - dochody rodziny

Rysunek 6.19. Dodawanie wniosku na specjalny zasiłek opiekuńczy - krok 3 - dochody rodziny


Po uzupełnieniu dochodów, przechodzimy do ostatniego punktu, jakim jest rejestracja dokumentów do wniosku. Po zaznaczeniu dokumentów należy kliknąć "Zapisz wniosek". Program przeniesie nas do listy wniosków, gdzie widoczny będzie zarejestrowany wniosek.

6.7. Rejestracja wniosku o zasiłek dla opiekuna

Aby zarejestrować wniosek na zasiłek dla opiekuna, należy z listy wniosków wybrać opcję "Dodaj wniosek". Następnie z listy rodzaju wniosku wybrać Wniosek o zasiłek dla opiekuna, wybrać okres zasiłkowy i przycisnąć "Dalej". Pojawi się ekran dodawania wniosku z listą członków rodziny.

Dodawanie wniosku na zasiłek dla opiekuna - krok 1

Rysunek 6.20. Dodawanie wniosku na zasiłek dla opiekuna - krok 1


W tym punkcie musimy wybrać osobę, nad którą jest sprawowana opieka. Zaznaczamy pole "Czy przyznać świadczenie" przy wybranej osobie.

W przypadku, gdy zasiłek dla opiekuna nie przysługuje w określonym okresie/okresach, wówczas należy kliknąć "Dodaj okres nieprzysługiwania" i zarejestrować wymagane informacje (od kiedy do kiedy zasiłek nie przysługuje). Klikamy przycisk "Dalej" i przechodzimy do kolejnego kroku.

Kolejnym punktem jest rejestracja orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku, gdy osoba posiada orzeczenie, wpisujemy datę początku i końca orzeczenia oraz stopień niepełnosprawności. W przypadku, gdy osoba nad którą sprawowana była opieka zmarła, należy zarejestrować datę zgonu po zarejestrowaniu wniosku.

Przechodzimy do ostatniego punktu, jakim jest rejestracja dokumentów do wniosku. Po zaznaczeniu dokumentów należy kliknąć "Zapisz wniosek". Program przeniesie nas do listy wniosków, gdzie widoczny będzie zarejestrowany wniosek.

Okresy nieprzysługiwania zasiłku dla opiekuna możemy również dodać po rejestracji wniosku. W tym celu należy przejść do edycji wniosku i do zakładki "Okresy nieprzysługiwania".

Dodawanie okresu nieprzysługiwania

Rysunek 6.21. Dodawanie okresu nieprzysługiwania


6.8. Rejestracja wniosku o świadczenie rodzicielskie

Aby zarejestrować wniosek na świadczenie rodzicielskie, należy z listy wniosków wybrać opcję "Dodaj wniosek". Następnie z listy rodzaju wniosku wybrać Wniosek o świadczenie rodzicielskie, wybrać okres zasiłkowy i przycisnąć "Dalej". Pojawi się ekran dodawania wniosku z listą członków rodziny.

W tym punkcie musimy wybrać osobę/osoby, na które wnioskowane jest świadczenie rodzicielskie. W tym celu zaznaczamy pole "Czy przyznać świadczenie" przy wybranej osobie. Jeśli np. wnioskowana jest pomoc o świadczenie w związku z opieką nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, wówczas należy zaznaczyć wszystkie te osoby.

W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym, w przypadku gdy podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, wówczas należy zaznaczyć tą opcję.

Przechodzimy do ostatniego punktu, jakim jest rejestracja dokumentów do wniosku. Po zaznaczeniu dokumentów należy kliknąć "Zapisz wniosek". Program przeniesie nas do listy wniosków, gdzie widoczny będzie zarejestrowany wniosek.

6.9. Rejestracja wniosku o świadczenie z art.22b ustawy

Przed rejestracją wniosku o świadczenie z art.22b ustawy, należy zarejestrować w systemie świadczenia, które mogą zostać przyznane na podstawie tego art. ustawy. W tym celu należy przejść do menu system->ustawienia->Rodzaj świadczenia art.22b.

Rodzaj świadczenia z art.22b

Rysunek 6.22. Rodzaj świadczenia z art.22b


Na ekranie pojawi się lista typów świadczeń z art.22b ustawy. Aby dodać rodzaj świadczenia, które ma być wypłacane ze środków własnych gminy, należy kliknąć "Dodaj".

Rodzaj świadczenia z art.22b

Rysunek 6.23. Rodzaj świadczenia z art.22b


Należy tutaj podać takie informacje jak nazwa świadczenia, nazwa świadczenia do wydruku na decyzji, oraz kwotę świadczenia jaka ma być przyznana w decyzji. Po uzupełnieniu informacji zapisujemy dane.

Jeśli świadczenie zostało zarejestrowane, możemy przejść do etapu rejestracji wniosku.

Aby zarejestrować wniosek na świadczenie z art.22b ustawy, należy z listy wniosków wybrać opcję "Dodaj wniosek". Następnie z listy rodzaju wniosku wybrać Wniosek o świadczenie na podst.art.22b, wybrać okres zasiłkowy i przycisnąć "Dalej". Analogicznie jak w pozostałych wnioskach, pojawi się ekran dodawania wniosku z listą członków rodziny.

Wniosek na świadczenie z art.22b

Rysunek 6.24. Wniosek na świadczenie z art.22b


W pierwszym kroku należy podać obowiązkowe dane jak numer wniosku, data oraz wskazać na którą osobę jest przyznawane świadczenie.

Należy podać również typ świadczenia które ma być przyznane - zgodnie z wcześniej wprowadzonymi typami świadczeń które mogą być przyznane z art.22b ustawy (zaznaczone strzałką).

W następnym kroku należy zarejestrować informacje o dochodach oraz dołączonych dokumentach do wniosku. W przypadku gdy świadczenie nie jest uzależnione od dochodów rodziny, możemy ten krok pominąć i nie rejestrować informacji o dochodach.

Po zarejestrowaniu danych, klikamy przycisk "Zapisz" i program zarejestruje wniosek i przejdzie do widoku listy wniosków.

6.10. Rejestracja wniosku o świadczenie z programu "500+"

Aby zarejestrować wniosek na świadczenie wychowawcze, należy z listy wniosków wybrać opcję "Dodaj wniosek". Następnie z listy rodzaju wniosku wybrać Wniosek na świadczenie wychowawcze, wybrać okres zasiłkowy i przycisnąć "Dalej". Analogicznie wniosek można również dodać za pomocą przycisku "Dodaj wniosek 500+".

Dodawanie wniosku 500+

Rysunek 6.25. Dodawanie wniosku 500+


Pojawi się ekran dodawania wniosku z listą członków rodziny.

Dodawanie wniosku 500+

Rysunek 6.26. Dodawanie wniosku 500+


W tym punkcie musimy wybrać osoby wchodzące w skład rodziny, oraz uzupełnić stan cywilny. Klikamy przycisk "Dalej" i przechodzimy do kolejnego kroku.

Dodawanie wniosku 500+

Rysunek 6.27. Dodawanie wniosku 500+


W tym kroku należy wskazać, na które dzieci wnioskowane jest świadczenie wychowawcze. Jeśli osoba wnioskuje na pierwsze dziecko, należy zaznaczyć je za pomocą przycisku w kolumnie "Pierwsze dziecko". Następnie w kolumnie "Czy przyznać świadczenie" należy wskazać dziecko/dzieci, na które wnioskowane jest świadczenie.

Następny krok jest uzależniony od tego, czy wnioskujemy na pierwsze dziecko, czy tylko na drugie i kolejne.

W przypadku, gdy wnioskowane jest świadczenie na pierwsze dziecko, kolejnym punktem jest rejestracja orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku, gdy osoba posiada orzeczenie, wpisujemy datę początku i końca orzeczenia oraz stopień niepełnosprawności.

Dodawanie wniosku 500+

Rysunek 6.28. Dodawanie wniosku 500+


W przypadku, gdy wnioskowane jest świadczenie na pierwsze dziecko, kolejnym punktem rejestracji wniosku na świadczenie wychowawcze jest rejestracja dochodów.

Dodawanie wniosku 500+

Rysunek 6.29. Dodawanie wniosku 500+


Ostatnim krokiem jest zaznaczenie dokumentów dołączonych do wniosku.

Dodawanie wniosku 500+

Rysunek 6.30. Dodawanie wniosku 500+


Po uzupełnieniu danych, klikamy "Zapisz". System zapisze wniosek i przejdzie do listy zapisanych wniosków.

Dodawanie wniosku 500+

Rysunek 6.31. Dodawanie wniosku 500+


6.11. Rejestracja wniosku o świadczenie z programu "Dobry Start"

Aby zarejestrować wniosek na świadczenie "Dobry start", należy z listy wniosków wybrać opcję "Dodaj wniosek Dobry Start"

Na ekranie pojawi się formularz wprowadzania wniosku - z podziałem na następujące elementy:

 • Dane ogólne wniosku
 • Dane wnioskodawcy
 • Weryfikacja osób w CSIZS
 • Lista dzieci

Dane ogólne wniosku - tu znajdują się dane ogólne - takie jak numer urzędowy wniosku, data wniosku.

Dane ogólne wniosku

Rysunek 6.32. Dane ogólne wniosku


Dane wnioskodawcy - tu podane są dane wnioskodawcy zarejestrowanego w systemie. Należy uzupełnić dane o stan cywilny (obowiązkowe), oraz nr konta i email

Dane wnioskodawcy

Rysunek 6.33. Dane wnioskodawcy


Weryfikacja osób w CSIZS - weryfikacja w usługach Emp@tia jest dostępna po zapisaniu wniosku.

Lista dzieci. Tutaj mamy wyszczególnioną listę dzieci, na które wnioskujemy o przyznanie świadczenia Dobry Start.

Lista dzieci

Rysunek 6.34. Lista dzieci


Tutaj należy uzupełnić dane dzieci - takie jak - rok szkolny, obywatelstwo, czy dziecko pod naprzemienną opieką, czy przebywa w instytucji zapewniającej całodobową opiekę, czy dziecko jest niepełnosprawne, oraz czy uczęszcza do szkoły.

W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, należy zaznaczyć pole "Niepełnosprawność", a następnie podać dane orzeczenia. W przypadku świadczenia Dobry Start, dziecko może również posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W takim przypadku należy zaznaczyć opcję "Niepełnosprawność", a następnie wybrać opcję "Kształcenie specjalne lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze? (MEN)". Jeśli "orzeczenie MEN" zostanie zaznaczone, na formularzu zostaną ukryte pola dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności.

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie czy osoba będzie uczęszczać do szkoły. W przypadku zaznaczenia opcji że dziecko uczęszcza do szkoły, należy uzupełnić dane szkoły. Jeśli dziecko w roku szkolnym będzie uczęszczało do przedszkola lub "zerówki", należy zaznaczyć że nie uczęszcza do szkoły.

Po uzupełnieniu danych, należy wybrać przycisk "Zapisz". Wniosek zostanie zarejestrowany w systemie.

Po zarejestrowaniu wniosku, program odświeży dane i powróci do wprowadzanego wniosku - dane dotyczące weryfikacji w usługach Emp@tia zostaną uzupełnione.

Weryfikacja w CSIZS

Rysunek 6.35. Weryfikacja w CSIZS


Weryfikacja osób została podzielona na 2 części - weryfikacja oraz udostępnienie - zgodnie z dostępnymi usługami CSIZS. Za pomocą ikonki ze znakiem zapytania, możemy wywołać usługę np weryfikacji w CBB. Jeśli usługa zwróci dane, obok tej ikonki pojawi się ikonka drukarki, która umożliwia podgląd i wydruk otrzymanych danych. W przypadku, gdy np dziecko nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, usługi Eksmoon nie będzie można wywołać.

Dalsze kroki postępowania zostały opisane w dziale "Decyzje -> Rozpatrzenie wniosku Dobry Start"

6.12. Zatwierdzenie wniosku

Jeśli wniosek jest kompletny, i na jego podstawie można wydać decyzję, wówczas wnioskowi należy zmienić status. Aby to uczynić, należy przejść do edycji wniosku i zmienić status. W momencie zmiany statusu, program weryfikuje dane zgodnie ze strukturą Centralnej Bazy Beneficjentów. Jeśli dane będą nieprawidłowe, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat z listą błedów, a wniosek otrzyma status - wadliwie wypełniony. Należy poprawić podane dane i ponownie zmienić status.

Zmiana statusu wniosku

Rysunek 6.36. Zmiana statusu wniosku


Zmiana statusu na 'wniosek zatwierdzony do decyzji-kompletny', spowoduje automatyczne wysłanie wniosku do Centralnej Bazy Beneficjentów.

6.13. Edycja wniosku

Aby przejść do edycji wybranego wniosku, należy z listy wniosków u klienta wybrać wniosek do edycji i kliknąć w ikonkę ołówka.

Pojawi się ekran widoczny poniżej:

Edycja wniosku

Rysunek 6.37. Edycja wniosku


Formatka edycji wniosku została podzielona na zakładki (w zależności od rodzaju wniosku):

 • Dane ogólne - dane ogólne wniosku
 • Wnioskowane świadczenia - informacja o wnioskowanych we wniosku świadczeniach
 • Urlop wychowawczy - informacje o urlopie wychowawczym
 • Dochody - dochody członków rodziny
 • Orzeczenia - orzeczenia o niepełnosprawności członków rodziny
 • Dokumenty - informacja o dokumentach dołączonych do wniosku
 • Okresy nieprzysługiwania - informacje o okresach nieprzysługiwania zasiłku dla opiekuna

Po uzupełnieniu lub poprawie wybranych danych należy kliknąć przycisk "Zapisz". Po zapisaniu danych program wróci do listy wniosków klienta.

[Ważne]Ważne
Jeśli na podstawie wniosku została utworzona decyzja, wniosek zostanie zablokowany do edycji. W przypadku np. zmiany składu rodziny należy wykonać aktualizację wniosku.

6.14. Aktualizacja wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

W przypadku, gdy wystąpi potrzeba aktualizacji wniosku, np. w wyniku zmiany składu rodziny lub wnioskowania zasiłku na kolejne dziecko, należy wykonać aktualizację wniosku. W tym przypadku należy kliknąć na ikonkę:

Program poprosi o potwierdzenie wykonania aktualizacji. W przypadku wybrania "ok" wniosek z nowym aktualnym składem rodziny zostanie dodany do systemu i program przejdzie do edycji zaktualizowanego wniosku. Należy wówczas sprawdzić dane, ewentualnie dodać informacje o wnioskowanych świadczeniach.

Po uzupełnieniu lub poprawie wybranych danych należy kliknąć "Zapisz". Po zapisaniu danych program wróci do listy wniosków klienta. Zaktualizowany wniosek będzie widoczny na liście wniosków z dopiskiem w kolorze czerwonym "aktualizacja wniosku nr ...".

Rozdział 7. Decyzje

7.1. Wydanie decyzji przyznającej

Aby w programie utworzyć decyzję przyznającą świadczenia, należy z menu klienta wybrać opcję "Decyzje". Na ekranie pojawi się lista decyzji, które zostały w programie zarejestrowane, z podziałem na okresy zasiłkowe. Okres zasiłkowy jest widoczny w prawym górnym rogu ekranu. Domyślnie program ustawia bieżący okres zasiłkowy. Po wejściu w listę decyzji klienta pojawi się ekran:

Lista decyzji

Rysunek 7.1. Lista decyzji


Aby dodać nową decyzję, należy wybrać opcję "Dodaj decyzję". Pojawi się wówczas okienko dodawania decyzji widoczne poniżej:

Dodawanie decyzji

Rysunek 7.2. Dodawanie decyzji


Należy teraz wybrać opcje dotyczące tworzonej decyzji:

 • Podać datę wydania decyzji
 • Wybrać rodzaj decyzji (decyzja przyznająca)
 • Wybrać wniosek na podstawie którego tworzymy decyzję
 • Podać numer decyzji - numer decyzji może być nadawany automatycznie (patrz rozdział "Praca z programem świadczenia rodzinne - autonumeracja")
 • Podać wzorzec decyzji (podstawę prawną, uzasadnienie i pouczenie)
 • Opcjonalnie można wybrać szablon wydruku

Jeśli na podstawie wybranego wniosku została już wydana wcześniej decyzja, pojawi się informacja "Uwaga! Na podstawie tego wniosku została wydana decyzja nr ...". Komunikat ten nie zablokuje możliwości zarejestrowania decyzji.

Po uzupełnieniu danych możemy wybrać "Dodaj nową decyzję". Po kliknięciu decyzja zostanie dodana do systemu i program przejdzie do jej edycji.

Przyznanie świadczeń

W celu dodania świadczeń do decyzji, należy wybrać przycisk "Podpowiedz na podstawie wniosku". Program dokona analizy wniosku, który został wybrany podczas tworzenia decyzji i na ekranie pokaże świadczenia które zostały wnioskowane.

Dodawanie świadczeń

Rysunek 7.3. Dodawanie świadczeń


Podpowiadanym świadczeniom możemy tutaj zmienić również status. W przypadku, gdy chcemy aby świadczenie było "zablokowane" do wypłaty do momentu np. dostarczenia dokumentów ze szkoły, możemy wybranemu świadczeniu ustawić odpowiedni status. Następnie należy wskazać sposób i termin wypłaty świadczeń. W przypadku, gdy wcześniej tworzyliśmy już decyzję przyznającą, program podpowie termin i sposób wypłaty z ostatnio przyznanej decyzji. W przypadku, gdy świadczenia odbiera inna osoba niż wnioskodawca, należy ją w tym kroku również wskazać. Po sprawdzeniu poprawności podpowiedzianych danych, należy wybrać przycisk "Zapisz". Program zarejestruje świadczenia i wróci do edycji decyzji.

7.2. Wydanie decyzji przyznającej z programu "500+"

Aby w programie utworzyć decyzję przyznającą świadczenia wychowawcze, należy z menu klienta wybrać opcję "Decyzje". Na ekranie pojawi się lista decyzji, które zostały w programie zarejestrowane, z podziałem na okresy zasiłkowe. Okres zasiłkowy jest widoczny w prawym górnym rogu ekranu. Domyślnie program ustawia bieżący okres zasiłkowy. Po wejściu w listę decyzji klienta pojawi się ekran:

Lista decyzji

Rysunek 7.4. Lista decyzji


Aby dodać nową decyzję, należy wybrać opcję "Dodaj decyzję". Pojawi się wówczas okienko dodawania decyzji widoczne poniżej:

Dodawanie decyzji

Rysunek 7.5. Dodawanie decyzji


Należy teraz wybrać opcje dotyczące tworzonej decyzji:

 • Podać datę wydania decyzji
 • Wybrać rodzaj decyzji : decyzja przyznająca świadczenie wychowawcze
 • Wybrać wniosek na podstawie którego tworzymy decyzję
 • Podać numer decyzji - numer decyzji może być nadawany automatycznie (patrz rozdział "Praca z programem świadczenia rodzinne - autonumeracja")
 • Podać wzorzec decyzji (podstawę prawną, uzasadnienie i pouczenie)
 • Opcjonalnie można wybrać szablon wydruku

Jeśli na podstawie wybranego wniosku została już wydana wcześniej decyzja, pojawi się informacja "Uwaga! Na podstawie tego wniosku została wydana decyzja nr ...". Komunikat ten nie zablokuje możliwości zarejestrowania decyzji.

Po uzupełnieniu danych możemy wybrać "Dodaj nową decyzję". Po kliknięciu decyzja zostanie dodana do systemu i program przejdzie do jej edycji.

Dodawanie decyzji

Rysunek 7.6. Dodawanie decyzji


Przyznanie świadczeń

W celu dodania świadczeń do decyzji, należy wybrać przycisk "Podpowiedz na podstawie wniosku". Program dokona analizy wniosku, który został wybrany podczas tworzenia decyzji i na ekranie pokaże świadczenia które zostały wnioskowane.

Dodawanie świadczeń

Rysunek 7.7. Dodawanie świadczeń


W tym kroku należy zweryfikować poprawność przyznanych świadczeń, i wskazać sposób i termin wypłaty świadczeń. W przypadku, gdy wcześniej tworzyliśmy już decyzję przyznającą, program podpowie termin i sposób wypłaty z ostatnio przyznanej decyzji. W przypadku, gdy świadczenia odbiera inna osoba niż wnioskodawca, należy ją w tym kroku również wskazać. Po sprawdzeniu poprawności podpowiedzianych danych, należy wybrać przycisk "Następny krok". Program zarejestruje świadczenia i przejdzie do kolejnego etapu.

Harmonogram wypłat

Rysunek 7.8. Harmonogram wypłat


Na typ etapie program wyliczy harmonogram wypłat dla decyzji. Każdy wiersz oznacza wypłatę za podany miesiąc. Zapisujemy decyzję przyciskiem "Zapisz"

Lista decyzji

Rysunek 7.9. Lista decyzji


Program po zapisaniu decyzji, przejdzie do listy decyzji. W tym miejscu możemy np. wydrukować wybraną decyzję.

7.3. Wydanie decyzji zmieniającej

W celu wydania decyzji zmieniającej, należy z menu klienta wejść w opcję "Decyzje" i następnie "Dodaj decyzję". Pojawi się okno widoczne poniżej.

Tworzenie decyzji zmieniającej

Rysunek 7.10. Tworzenie decyzji zmieniającej


Tutaj musimy wybrać rodzaj decyzji: decyzja zmieniająca. Następnie należy wybrać decyzję do zmiany, podać numer decyzji, datę podjęcia oraz wzorzec i szablon decyzji do wydruku.

Tworzenie decyzji zmieniającej - wybór świadczeń do zmiany

Rysunek 7.11. Tworzenie decyzji zmieniającej - wybór świadczeń do zmiany


Po pojawieniu się świadczeń które możemy zmienić, wybrane należy zaznaczyć. Po zaznaczeniu pojawi się data wstrzymania świadczenia, którą należy wypełnić. Wybrane świadczenia zostaną w decyzji pierwotnej wstrzymane z podaną datą. Po uzupełnieniu tych informacji, należy podać numer decyzji oraz datę wystawienia decyzji zmieniającej. Klikamy "Następny krok".

Tworzenie decyzji zmieniającej - sprawdzenie świadczeń zmienionych

Rysunek 7.12. Tworzenie decyzji zmieniającej - sprawdzenie świadczeń zmienionych


Na ekranie pojawi się lista świadczeń jakie zostaną dodane do decyzji zmieniającej. Świadczenia, które w pierwszym kroku zaznaczyliśmy do zmiany, pojawią się na tej liście. Możemy tutaj zmienić informacje dotyczące świadczenia - np. sposób i termin wypłaty. Po sprawdzeniu danych, klikamy "Następny krok".

Tworzenie decyzji zmieniającej - szablon wydruku

Rysunek 7.13. Tworzenie decyzji zmieniającej - szablon wydruku


Ostatnim krokiem jest podanie wzorca i szablonu do wydruku. Uzupełniamy decyzję danymi podstawy prawnej, uzasanienia i pouczenia decyzji, wybieramy "Zapisz". Program zapisze zmiany w decyzji i przejdzie do listy decyzji klienta, gdzie rejestrowana decyzja będzie już widoczna.

7.4. Wydanie decyzji odmownej

W celu wydania decyzji odmownej, należy z menu klienta wybrać opcję "Decyzje". Następnie należy wybrać "Dodaj decyzję".

Dodawanie decyzji

Rysunek 7.14. Dodawanie decyzji


Jako rodzaj decyzji proszę wybrać "Decyzja odmowna". Następnie analogicznie jak przy dodawaniu decyzji przyznającej, należy wprowadzić wymagane dane, takie jak numer decyzji, data podjęcia, wzorzec wydruku.

Po uzupełnieniu danych, wybieramy "Dodaj nową decyzję" i program zarejestruje decyzję i przejdzie do jej edycji. Możemy teraz do niej dodać odmawiane świadczenia (przycisk "Podpowiedz na podstawie wniosku" lub "Dodaj świadczenie").

W przypadku wybrania opcji z podpowiedzią, program zasugeruje odmawiane świadczenia na podstawie wniosku. Wówczas należy sprawdzić poprawność podpowiedzianych danych i wybrać "Zapisz".

7.5. Wydanie decyzji wstrzymującej

Aby wydać decyzję wstrzymującą wypłatę świadczeń, należy wejść do klienta w kartotekę decyzji. Następnie wybieramy przycisk "Dodaj decyzję". Na ekranie pojawi się okienko dodawania decyzji (analogicznie jak w pozostałych rodzajach decyzji). Wybieramy rodzaj decyzji: decyzja wstrzymująca oraz z listy wybieramy numer decyzji w której są świadczenia do wstrzymania. Uzupełniamy informacje - numer decyzji, szablon i wzór decyzji i zapisujemy.

Program przejdzie do edycji stworzonej decyzji, a na ekranie otrzymamy listę świadczeń z pierwotnej decyzji które mamy wstrzymać. Podajemy datę wstrzymania świadczeń i zapisujemy dane.

7.6. Wydanie decyzji uchylającej

Aby wydać decyzję uchylającą, należy wejść do klienta w kartotekę decyzji. Następnie wybieramy przycisk "Dodaj decyzję". Na ekranie pojawi się okienko dodawania decyzji. Wybieramy rodzaj decyzji: decyzja wstrzymująca oraz z listy wybieramy numer decyzji do uchylenia (na obrazku poniżej zaznaczony na czerwono).

Dodawanie decyzji uchylającej

Rysunek 7.15. Dodawanie decyzji uchylającej


Po wybraniu decyzji do uchylenia i kliknięciu "zapisz", program przejdzie do ekranu z listą świadczeń do uchylenia. Należy wprowadzić datę, z jaką wybrane świadczenie w decyzji ma zostać uchylone.

Dodawanie decyzji uchylającej

Rysunek 7.16. Dodawanie decyzji uchylającej


Po wpisaniu dat uchylenia świadczeń i kliknięciu "uchyl świadczenia", program przejdzie do listy utworzonych decyzji. Po wybraniu opcji edycji decyzji uchylającej, powinniśmy otrzymać widok jak na ekranie poniżej, z wypełnioną listą świadczeń które zostały uchylone.

Dodawanie decyzji uchylającej

Rysunek 7.17. Dodawanie decyzji uchylającej


7.7. Edycja decyzji

W przypadku, gdy chcemy przejść do edycji decyzji w celu np. uzupełnienia danych, należy wejść do kartoteki klienta, wybrać opcję "Decyzje" i z listy decyzji wybrać wybraną decyzję. Następnie należy kliknąć w ikonkę z ołówkiem.

Pojawi się okno jak poniżej:

Edycja decyzji

Rysunek 7.18. Edycja decyzji


Na ekranie widoczna będzie lista przyznanych świadczeń w decyzji oraz pozostałe dane tj. podstawa prawna, uzasadnienie, pouczenie, data podjęcia i doręczenia decyzji. W przypadku zmiany wzorca decyzji z podanej listy, program automatycznie wstawi dane dotyczące podstawy prawnej, uzasadnienia i pouczenia. Dane zostaną pobrane z zarejestrowanych wzorców decyzji w systemie, zgodnie z wybranym wzorcem decyzji. Z edycji decyzji możemy również przejść do edycji wybranego świadczenia.

W przypadku, gdy chcemy zmienić status decyzji, należy w listy decyzji wybrać opcję "Status decyzji" i wybrać właściwy status. Po zmianie statusu z "projekt", nie będzie możliwości usunięcia decyzji.

7.8. Edycja świadczenia

Jeśli chcemy przejść do edycji świadczenia np. w celu zmiany sposobu lub terminu wypłaty, należy wejść do kartoteki klienta, w opcję "Decyzje". Następnie wybrać decyzję, w której jest świadczenie do obciążenia i przejść do jej edycji. Po wejściu w edycję decyzji, na ekranie będziemy mieli widoczną listę świadczeń w tej decyzji. Należy wybrać świadczenie, które chcemy zmodyfikować i przejść do jego edycji. Pojawi nam się następujące okno:

Edycja świadczenia

Rysunek 7.19. Edycja świadczenia


Pole "Dotyczy: " oznacza osobę na którą wnioskowane jest świadczenie (np. dziecko). Po rozwinięciu tego pola pojawi się lista osób. W przypadku, gdy żądanej osoby nie ma na liście, należy sprawdzić skład wniosku na podstawie którego decyzja została stworzona. W przypadku, gdy brakuje danej osoby w składzie rodziny (np. w wyniku urodzenia dziecka), należy wykonać aktualizację wniosku i stworzyć nową decyzję w oparciu o zaktualizowany wniosek.

Pole "Świadczenie odbiera: " oznacza osobę na którą wypłacane jest świadczenie (domyślnie jest to klient).

W razie potrzeby możemy zmienić tutaj sposób i termin wypłaty, wstrzymać wypłatę świadczenia, dodać obciążenie lub anomalię wypłaty (patrz rozdziały "Rejestracja obciążenia świadczenia" oraz "Rejestracja wyjątku w wypłacie świadczenia").

Możemy również zmienić status świadczenia (np. jeśli uzyskamy informację że dziecko nie uczęszcza do szkoły) i wstrzymać wypłatę świadczenia do czasu dostarczenia dokumentów przez wnioskodawcę.

7.9. Rejestracja obciążenia wypłaty świadczenia

Obciążenie świadczenia ma na celu przekazanie części lub całości wypłaty świadczenia na określoną instytucję. Przykładem może być obciążenie zasiłku pielęgnacyjnego na Dom Pomocy Społecznej.

W celu zarejestrowania obciążenia należy przejść do edycji świadczenia które chcemy obciążyć (patrz rozdział Decyzje -> Edycja świadczenia).

Aby dodać obciążenie wybieramy przycisk "Dodanie obciążenia świadczenia".

Obciążenie świadczenia

Rysunek 7.20. Obciążenie świadczenia


Tu należy wybrać na jaki podmiot będzie przekazywana część świadczenia. Rodzaj obciążenia możemy dodać w słownikach lokalnych - KOD_RODZAJU_OBCIAZENIA (patrz rozdział praca z programem Świadczenia rodzinne-Słowniki lokalne). Wypełniamy pozostałe informacje - kwota obciążenia, data końca obciążania i wybieramy "Zapisz". Po zapisaniu, na liście wypłat dla klienta wybrane świadczenie będzie wypłacone w kwocie będącej różnicą kwoty świadczenia oraz kwoty obciążenia. Kwota obciążenia zostanie przekazana na konto podmiotu gospodarczego (patrz rozdział Listy wypłat -> Tworzenie listy na podmiot).

7.10. Rejestracja wyjątku w wypłacie świadczenia

Wyjątek w wypłacie świadczenia (tzw. anomalia) ma na celu zmianę wysokości wypłacanego świadczenia w wybranym miesiącu (np. w przypadku konieczności wyrównania świadczenia).

W celu dodania anomalii należy przejść do edycji wybranego świadczenia, dla którego chcemy zmienić wysokość wypłaty (patrz rozdział edycja świadczenia). Następnie wybieramy przycisk "Dodanie anomalii".

Wypełniamy dane - podajemy miesiąc i rok w którym wypłata ma nastąpić w innej wysokości niż kwota świadczenia, podajemy kwotę i zapisujemy.

[Ważne]Ważne
Zmiana wysokości wypłacanego świadczenia będzie uwzględniona w sprawozdaniach - zostanie wykazana faktycznie wypłacona kwota.

7.11. Zaskarżenie decyzji

W systemie istnieje możliwość rejestracji zaskarżenia decyzji. W tym celu należy z panelu klienta wejść w listę decyzji klienta. Pod listą decyzji znajduje się lista zaskarżeń decyzji. Aby zarejestrować zaskarżenie, należy użyć przycisku "Dodaj zaskarżenie decyzji".

Zaskarżenie decyzji

Rysunek 7.21. Zaskarżenie decyzji


Po uzupełnieniu danych i zapisaniu, zaskarżenie pojawi się na liście decyzji.

7.12. Rejestr

W systemie istnieje możliwość wyszukania zarejestrowanych decyzji wg wybranych kryteriów. Należy w tym celu wybrać menu Klienci->Rejestr decyzji.

Rejestr decyzji

Rysunek 7.22. Rejestr decyzji


Dostępne mamy dwa raporty:

 • Wydruk 1: Rejestr decyzji - z wyborem szczegółowych danych. Możemy wyszukać decyzje np. wg wybranego zakresu dat (informacja obowiązkowa), wg pracownika który rejestrował decyzje. Dane możemy wyszukać również wg wybranego typu decyzji (przyznająca, zmieniająca).
 • Wydruk 2: Rejestr decyzji wydanych w okresie od-do z rozbiciem na poszczególne miesiące (dla wybranego roku). Wybieramy zakres dat (data wydania decyzji) oraz rok, za który mają być wyświetlone dane (dla wybranego roku zostanie wyświetlona tabela 12 miesięcy). Program wyświetli listę wszystkich osób, które mają wydane decyzje za wybrany okres, z wyświetleniem ilości kwot jaka planowana jest do wypłaty w każdym miesiącu wybranego roku.

7.13. Wydanie decyzji w oparciu o mechanizm "złotówka za złotówkę"

Zgodnie z przepisami ustawy, jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe, świadczenia mają zostać wypłacone w wysokości różnicy między łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych i dodatków, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny.

W związku z tymi zmianami, w decyzji musi zostać utworzony tzw. harmonogram wypłat.

Decyzję na podstawie art 5 ust.3 wydajemy analogicznie jak każdą inną decyzję przyznającą. Zmienia się jedynie podpowiadanie świadczeń na postawie wniosku.

W pierwszym kroku program na podstawie wniosku podpowie przyznane świadczenia

Przyznanie decyzji w oparciu o mechanizm "złotówka za złotówkę"

Rysunek 7.23. Przyznanie decyzji w oparciu o mechanizm "złotówka za złotówkę"


W drugim kroku zostanie wyliczony harmonogram wypłat w oparciu o świadczenia. Za pomocą ikonki strzałki znajdującej się po lewej stronie, możemy rozwinąć harmonogram wypłat za wybrany miesiąc, i wyświetlić świadczenia, które wchodzą w skład wypłaty. Kwoty świadczeń wchodzące w skład harmonogramu zostały podzielone zgodnie z zastosowaniem ustawy "złotówka za złotówkę".

Przyznanie decyzji w oparciu o mechanizm "złotówka za złotówkę"

Rysunek 7.24. Przyznanie decyzji w oparciu o mechanizm "złotówka za złotówkę"


Po zapisaniu decyzji, użytkownik zostanie przekierowany do edycji decyzji, z widocznym harmonogramem wypłat. Harmonogram jest dostępny do edycji, jeśli jego status jest "PLANOWANY", czyli nie jest jeszcze na liście wypłat. Po utworzeniu listy wypłat, edycja harmonogramu nie jest możliwa, status harmonogramu zmieni się na "ZREALIZOWANY". Proszę zwrócić uwagę na to, iż za każdy miesiąc do wypłaty jest wyliczana jedna kwota będąca różnicą sumy kwot świadczeń cząstkowych za bieżący miesiąc, oraz kwoty przekroczenia kryterium dochodowego. Utworzenie listy wypłat na wybrany miesiąc harmonogramu, spowoduje utworzenie jednej łącznej kwoty wypłaty o podanej kwocie.

Przyznanie decyzji w oparciu o mechanizm "złotówka za złotówkę"

Rysunek 7.25. Przyznanie decyzji w oparciu o mechanizm "złotówka za złotówkę"


Za pomocą ikonki "Edycja" możemy przejść do edycji harmonogramu wypłat za dany miesiąc.

Harmonogram wypłat z decyzji

Rysunek 7.26. Harmonogram wypłat z decyzji


Na wydruku decyzji powinna zostać zawarta informacja o harmonogramie wypłat dla klienta. Tworząc własny szablon wydruku, należy użyć zmiennej ${harmonogramZZZ}.

Szablon wydruku

Rysunek 7.27. Szablon wydruku


Przykładowy wydruk decyzji (harmonogram wypłat) z wykorzystaniem szablonu :

Wydruk

Rysunek 7.28. Wydruk


W przypadku wykorzystania wbudowanego wydruku decyzji, harmonogram wypłat na decyzji będzie przedstawiony tak jak na rysunku powyżej.

7.14. Rozpatrzenie wniosku "Dobry Start"

Jeśli dane wniosku zostały uzupełnione, i zweryfikowano osoby w usługach "Emp@tia", można przejść do kolejnego etapu jakim jest rozpatrzenie wniosku.

Aby rozpatrzyć wniosek, należy w danych ogólnych wniosku kliknąć przycisk "Rozpatrz"

Na ekranie pojawią się dane dotyczące rozpatrzenia wniosku - lista dzieci wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia (przyznanie świadczenia lub odmowa przyznania).

Rozpatrzenie wniosku

Rysunek 7.29. Rozpatrzenie wniosku


W przypadku rozpatrzenia pozytywnego, należy uzupełnić dane dotyczące : sposobu i terminu wypłaty, oraz szablonu wydruku informacji o przyznaniu. Jeśli wnioskodawca podał we wniosku adres e-mail, należy również wybrać szablon e-maila.

Jeśli rozpatrzenie jest negatywne, należy wskazać szablon wydruku decyzji odmownej

Na ekranie pojawią się również informacje o wyniku wywołania obowiązkowych usług Emp@tii (CBB, PESEL, NFZ).

Należy zweryfikować poprawność danych i kliknąć "Rozpatrz" - program zapisze wynik rozpatrzenia i powróci do formularza z danymi wniosku.

W części dotyczącej dzieci, informacja o formie rozpatrzenia będzie widoczna jako "Status rozpatrzenia", wraz z wybranymi informacjami o formie wypłaty.

Po rozpatrzeniu wniosku, w części ogólnej wniosku, pojawią się nowe przyciski :

 • Drukuj informację o przyznaniu
 • Anuluj rozpatrzenie
 • Wyślij informację e-mailem (dostępna tylko wtedy jeśli we wniosku został podany adres e-mail)

W przypadku, gdy wniosek został rozpatrzony pozytywnie, informacje o przyznaniu świadczenia są tylko dostępne na poziomie wniosku. Jeśli wniosek został rozpatrzony negatywnie, w systemie zostanie utworzona decyzja odmowna.

Wysłanie informacji o przyznaniu świadczenia e-mailem

W przypadku, gdy chcemy wysłać informację o rozpatrzeniu wniosku za pomocą e-mail, należy w danych głównych wniosku wybrać przycisk "Wyślij informację e-mailem"

Na ekranie pojawi się okno tekstowe z informacją jaka zostanie wysłana e-mailem do wnioskodawcy. Treść e-maila zostanie utworzona na podstawie wybranego szablonu e-mail. Kliknięcie "wyślij" spowoduje wysyłkę e-maila. Jeśli wysyłka się nie powiedzie, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie.

[Ważne]Ważne
Przed pierwszym wysłaniem e-maila proszę uzupełnić dane w systemie dotyczące konta pocztowego - menu System->Dane użytkownika , zakładka "konfiguracja konta email".

Rozdział 8. Wywiady

W celu wprowadzenia wywiadu do programu należy wejść do kartoteki wybranego klienta i wybrać z menu dostępnego po lewej stronie ekranu opcję "Wywiady". Po wejściu w wywiady klienta pojawi się okno z listą przeprowadzonych wywiadów (w przypadku uzupełniania pierwszego wywiadu lista jest pusta).

Lista wywiadów

Rysunek 8.1. Lista wywiadów


Aby zarejestrować wywiad należy wybrać opcję "Dodaj wywiad". Pojawi się widoczne poniżej okno z danymi. Po uzupełnieniu danych na stronie, wybieramy "Następny krok".

Wywiad - cz.1

Rysunek 8.2. Wywiad - cz.1


Wywiad - cz.2

Rysunek 8.3. Wywiad - cz.2


Wywiad - cz.3

Rysunek 8.4. Wywiad - cz.3


Wywiad - cz.4

Rysunek 8.5. Wywiad - cz.4


Po uzupełnieniu danych wybieramy przycisk "Zapisz". Program wróci do listy wywiadów i na ekranie ujrzymy zarejestrowany formularz. Za pomocą ikonki edycji możemy go poprawić lub usunąć za pomocą przycisku

Rozdział 9. Wypłaty klienta

W celu sprawdzenia dotychczasowych wypłat świadczeń dla klienta należy wejść do kartoteki wybranego klienta i wybrać z menu dostępnego po lewej stronie ekranu opcję "Wypłaty".

Wypłacone świadczenia

Rysunek 9.1. Wypłacone świadczenia


Po wejściu w wypłaty klienta pojawi się okno z listą wypłaconych świadczeń (w przypadku braku wypłat lista jest pusta). Widoczną listę możemy ograniczyć przez wpisanie dat początku i końca za które program ma wyświetlić dane.

Dodatkowo pod listą wypłaconych świadczeń mamy opcje wydruków:

 • Wydrukuj - opcja ta wyświetli listę pobranych świadczeń w postaci tabelki do wydruku.
 • Wydruk rozszerzony - opcja analogiczna do "Wydrukuj", tyle że z dodaniem dodatkowych informacji.
 • Wydruk zaświadczenia od-do o pobieranych świadczeniach - wydrukuje zaświadczenie o pobieranych świadczeniach, z podziałem na osoby, z uwzględnieniem okresu wybranego po prawej stronie ekranu.
 • Wydruk zaświadczenia o pobieranych świadczeniach - wydrukuje zaświadczenie o pobieranych świadczeniach, z podziałem na osoby.

W przypadku wydruków "Wydruk zaświadczenia od-do o pobieranych świadczeniach" oraz "Wydruk zaświadczenia o pobieranych świadczeniach", istnieje możliwość modyfikacji wyglądu wydruku przez edycję szablonu wydruku. Szablony do tych wydruków znajdują się w menu system, w szablonach wydruków, w kategorii "Zaświadczenie o pobranych świadczeniach". Więcej informacji na temat edycji szablonów wydruku, znajduje się w rozdziale Praca z programem Świadczenia rodzinne - rozdział "Szablony pism".

Rozdział 10. Odwołania

W celu rejestracji odwołania od decyzji lub sprawdzenia czy klient odwoływał się do SKO, należy wejść do kartoteki wybranego klienta i wybrać z menu dostępnego po lewej stronie ekranu opcję "Odwołania od decyzji". Pojawi się lista zarejestrowanych odwołań.

Lista odwołań

Rysunek 10.1. Lista odwołań


Aby zarejestrować nowe odwołanie wybieramy przycisk "Dodaj odwołanie". W przypadku, gdy jest już zarejestrowane i chcemy poprawić, wybieramy przy wybranym odwołaniu opcję "Edycja". Pojawi się okno widoczne poniżej:

Dodawanie odwołania

Rysunek 10.2. Dodawanie odwołania


Należy uzupełnić żądane dane (w tym wskazać decyzję od której jest rejestrowane odwołanie) i zapisać dane. Program powróci do listy odwołań.

W przypadku, gdy odwołanie zostało przesłane do SKO i otrzymaliśmy decyzję z SKO, wówczas przechodzimy do edycji odwołania i wybieramy opcję "Dodaj decyzję".

Dodawanie decyzji z SKO

Rysunek 10.3. Dodawanie decyzji z SKO


Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu danych decyzji, program powróci do ekranu edycji odwołania, gdzie będzie widoczna zarestrowana decyzja.

Rozdział 11. Nienależnie pobrane świadczenia

Aby zarejestrować decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia, należy z opcji w kartotece klienta wybrać "Należności". Na ekranie ujrzymy listę należności klienta.

11.1. Rejestracja należności

Po kliknięciu przycisku "Należności" w opcjach klienta na ekranie ujrzymy listę przypisanych mu należności. Tabela ponad listą zawiera informację o ogólnym stanie wszystkich należności wybranego klienta.

Lista należności

Rysunek 11.1. Lista należności


W celu wprowadzenia nowej należności należy wybrać opcję "Dodaj nową należność".

Rejestracja należności - uruchomienie funkcji

Rysunek 11.2. Rejestracja należności - uruchomienie funkcji


Pierwszym krokiem przy dodawaniu należności jest podanie danych dotyczących decyzji oraz wskazanie okresu - lub okresów - w których wybrane świadczenie było nienależnie pobierane. Po uzupełnieniu tych danych można skorzystać z opcji podpowiedzi kwoty nienależnie pobranej. Jeśli świadczenie było nienależnie pobierane w różnych odstępach czasu, należy wybrać opcję "Dodaj okres nienależnie pobranego świadczenia" i wskazać następny okres oraz kwotę należności.

[Ważne]Ważne
Opcji dodawania kolejnych okresów można użyć również wtedy, gdy chcemy na jednej decyzji uwzględnić więcej świadczeń nienależnie pobranych dotyczących tego samego klienta. Po uzupełnieniu wymaganych danych przechodzimy do kolejnego kroku.
Rejestracja należności - krok 1

Rysunek 11.3. Rejestracja należności - krok 1


W drugim kroku rejestracji należności mamy możliwość ustawienia opcji wydruku - wskazania szablonu oraz wzorca decyzji.

1. Szablony wydruku podpowiadane w polu wyboru szablonu muszą być uprzednio przygotowane w opcjach szablonów wydruku i dodane do kategorii "Decyzja ws. należności" (szczegółowy opis znajduje się w pomocy w dziale dotyczącym tworzenia szablonów wydruku).
2. Po wybraniu wzorca wydruku pola: "podstawa prawna", "uzasadnienie" oraz "pouczenie" zostaną automatycznie uzupełnione zgodnie z treścią zdefiniowaną w zastosowanym wzorcu.
Rejestracja należności - krok 2

Rysunek 11.4. Rejestracja należności - krok 2


Po uzupełnieniu danych i kliknięciu opcji "Zapisz" program zapamięta dodaną należność i od razu przejdzie do jej edycji. Na ekranie ukaże się lista dokumentów dotyczących danej należności (obecnie tylko wprowadzona decyzja), a nad nią tabela informująca o stanie kwotowym realizacji należności.

Edycja należności

Rysunek 11.5. Edycja należności


Na tym kończy się etap dodawania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia i można przystąpić do definiowania planu spłat.

11.2. Plan spłat należności

Po dodaniu decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia możemy przystąpić do zaplanowania spłaty należności. W tym celu z poziomu listy należności wchodzimy w edycję interesującej nas należności.

Definiowanie planu spłat - krok 1

Rysunek 11.6. Definiowanie planu spłat - krok 1


Następnie na ekranie edycji należności wybieramy przycisk "Plan spłat".
Definiowanie planu spłat - krok 2

Rysunek 11.7. Definiowanie planu spłat - krok 2


Otwarty w tej chwili formularz służy do zdefiniowania planu spłat. W tym miejscu istnieją trzy drogi zdefiniowania planu spłat. Można go wykonać: automatycznie, ręcznie lub też stosując kolejno obie te metody.

Plan spłat - krok 2

Rysunek 11.8. Plan spłat - krok 2


 1. Automatycznie dodajemy spłaty wtedy gdy:
  - raty mają być tej samej wysokości i być wpłacane w równych odstępach czasu - co miesiąc,

  Dodając raty w ten sposób należy określić kolejno:

  1. datę od kiedy świadczenie ma być spłacane,
  2. w ilu ratach,
  3. w jakiej formie (potrącanie z listy wypłat czy spłata do kasy),
  4. którego świadczenia dotyczy spłata.

  Po wpisaniu ww. danych klikamy przycisk "Dodaj raty".

  Plan spłat - dodawanie spłat automatycznie

  Rysunek 11.9. Plan spłat - dodawanie spłat automatycznie


 2. Ręcznie dodajemy raty, gdy:
  - raty są zróżnicowane pod względem wysokości kwot lub terminów wpłat,
  - chcemy zaplanować tylko część całej spłaty, a kolejne pozycje spłat dodać potem
 3. Obu sposobów dodawania używamy, gdy:
  - zaplanowaliśmy już część spłaty ręcznie a resztę chcemy podzielić na równe raty automatycznie.
  [Ważne]Ważne
  W tym przypadku system rozpoznaje, że część kwoty jest już zaplanowana i dzieli na równe raty jedynie kwotę należności jeszcze niezaplanowaną.

Spłata należności może być w formie wpłaty do kasy lub potrącenia z wypłacanego świadczenia. Podczas wyboru jednej z tych opcji, które na polu wyboru "Forma zwrotu" mają nazwy: "spłata" i "potrącenie z listy wypłat", zmienia się nieco układ formularza.

Plan spłat - wybór formy spłaty

Rysunek 11.10. Plan spłat - wybór formy spłaty


W przypadku potrącenia kwoty z listy na formatce:

- zamiast pola "Planowana data wpłaty" ukażą się pola "Rok i miesiąc potrącenia z listy",
- dodatkowo ukaże się pole wyboru świadczenia, z którego ma być potrącana należność,
- przy polu "Kwota odsetek" zniknie opcja automatycznej podpowiedzi - (ponieważ nie znamy dokładnej daty stworzenia listy)
[Ważne]Ważne
W przypadku zwrotu do kasy odsetki podpowiadane są na podstawie daty faktycznej wpłaty, jeżeli tej daty nie określono to na podstawie daty planowanej wpłaty.
- zamiast pola "Faktyczna data wpłaty" ukażą się pola "Data potrącenia z listy" oraz "Nr listy". Pola te uzupełnią się w momencie zrealizowania listy wypłat.
[Ważne]Ważne
W trakcie wprowadzania pozycji zwrotu należności w formie potrącenia z listy wypłat, lista świadczeń, z których możemy potrącić należność nie ukaże się od razu. Wypełni się ona dopiero po uzupełnieniu pól "Rok i miesiąc potrącenia z listy". Dane te są niezbędne do określenia, jakie świadczenia klient pobiera w określonym miesiącu danego roku.
Plan spłat - lista świadczeń do potrącenia należności

Rysunek 11.11. Plan spłat - lista świadczeń do potrącenia należności


Po wypełnieniu planu spłat klikamy przycisk "Zapisz".

Plan spłat - zapis planu spłat

Rysunek 11.12. Plan spłat - zapis planu spłat


Od tej chwili, w tabelce na oknie edycji należności, odnotowane zostaną zmiany związane z zaplanowaną spłatą.

Plan spłat - wykaz zmian po zapisaniu

Rysunek 11.13. Plan spłat - wykaz zmian po zapisaniu


Tu należy zdefiniować plan spłat wybranej należności. Możemy to zrobić automatycznie (opcja "automatycznie podziel na równe raty") lub ręcznie wskazując kwotę raty. W przypadku wyboru automatycznego podziału (widoczne na rysunku), musimy podać od kiedy świadczenie zostaje spłacane, w ilu ratach i w jakiej formie (potrącanie z listy wypłat lub spłata do kasy). Po wpisaniu danych klikamy "Dodaj raty". Jeśli wybraliśmy opcję potrącania raty automatycznie z listy wypłat, należy wskazać z którego świadczenia ma zostać kwota potrącona podczas tworzenia listy wypłat. Po uzupełnieniu danych klikamy "Zapisz".

11.3. Rejestracja wniosku w sprawie należności

Aby zarejestrować w systemie wniosek w sprawie należności, należy po wejściu w edycję zarejestrowanej należności, wybrać opcję "Dodaj wniosek ws.należności".

Wniosek ws należności

Rysunek 11.14. Wniosek ws należności


Pojawi się ekran widoczny na zdjęciu powyżej. Program żąda uzupełnienia danych - daty wniosku, numeru wniosku oraz rodzaju wniosku (na przykład wniosek o rozłożenie na raty lub wniosek o umorzenie zwrotu). Po wypełnieniu danych zapisujemy wniosek.

11.4. Rejestracja decyzji w sprawie należności

Aby zarejestrować decyzję w sprawie należności, wybieramy z edycji należności opcję "Dodaj decyzję ws należności". Pojawi się okno widoczne poniżej. Należy pamiętać o tym, że w systemie musi wcześniej zostać zarejestrowany wniosek w sprawie należności.

Decyzja ws należności

Rysunek 11.15. Decyzja ws należności


Po ukazaniu się ekranu z danymi decyzji, należy je uzupełnić. Po wybraniu rodzaju decyzji, pojawią się wnioski dotyczące danej sprawy wg wybranego typu decyzji. Należy wówczas wybrać wniosek, na podstawie którego jest wydawana decyzja w sprawie należności. Po uzupełnieniu danych i zapisaniu, program powróci do edycji wybranej należności.

Edycja należności

Rysunek 11.16. Edycja należności


Jeśli wszystkie dane dotyczące należności zostały zarejestrowane, możemy opuścić opcję rejestrowania należności u klienta. Przy następnym wejściu z kartoteki klienta do opcji należności, pojawi się zarejestrowana należność. Możemy skorzystać z opcji edycji - wówczas program wejdzie do opcji wybranej należności, gdzie możemy np. zarejestrować koleny wniosek lub decyzję, lub zarejestrować spłatę klienta.

Lista należności

Rysunek 11.17. Lista należności


11.5. Spłata raty należności

W przypadku, gdy raty należności zdefiniowane zostały jako potrącanie z listy wypłat, program podczas tworzenia listy wypłat na wybrane świadczenie, które zostało wskazane do obciążenia, automatycznie potrąci podaną kwotę z wypłaty dla dłużnika.

W przypadku, gdy raty zostały zdefiniowane jako spłata w kasie, to fakt wpłaty przez klienta należy w systemie zarejestrować. W tym celu należy przy podanej racie wpisać datę faktycznej wpłaty.

Plan spłat

Rysunek 11.18. Plan spłat


Rozdział 12. Zaliczka alimentacyjna

12.1. Lista dłużników alimentacyjnych

Aby wyświetlić listę wszystkich dłużników alimentacyjnych lub wyszukać dłużnika, należy przejść do menu Klienci -> Lista dłużników alimentacyjnych. Na ekranie pojawi się lista dłużników. Po prawej stronie ekranu mamy możliwość wyszukania wybranego dłużnika lub grupy dłużników wg podanych kryteriów. Po wyszukaniu, możemy przejść do opcji wyszukanego dłużnika, klikając na jego danych lub na ikonce ołówka.

Dłużnik - opcje

Rysunek 12.1. Dłużnik - opcje


Po wejściu do opcji dłużnika, mamy wyświetlone dane dłużnika, natomiast po lewej stronie, mamy dostępne opcje:

 • Edycja danych
 • Wnioski
 • Dług dłużnika

12.2. Rejestracja dłużników alimentacyjnych

Aby zarejestrować nowego dłużnika, należy przejść do menu Klienci -> Lista dłuzników alimentacyjnych. Pojawi się lista dłużników oraz na dole ekranu przycisk "Dodaj dłużnika".

Dłużnika również można zarejestrować z poziomu klienta (wierzyciela). W tym celu należy przejść do opcji klienta, i wybrać przycisk "Zaliczka alimentacyjna". Pojawi się okno z listą przypisanych dłużników do wierzyciela. Mamy możliwość zarejestrowania nowego dłużnika lub przypisania klientowi wcześniej zarejestrowanego dłużnika.

Rejestracja dłużnika

Rysunek 12.2. Rejestracja dłużnika


Po uzupełnieniu danych osobowych dłużnika, wybieramy przycisk "Zapisz". Program zapisze dane i przejdzie do opcji zarejestrowanego dłużnika.

12.3. Przypisanie dłużnika do klienta (wierzyciela)

W celu przypisania dłużnika do wybranego klienta, należy wyszukać klienta i przejść do jego opcji. Stamtąd należy wybrać opcję "Zaliczka alimentacyjna". Na ekranie pojawi się lista dłużników przypisanych do wierzyciela. Należy wybrać opcję "Przydziel istniejącego dłużnika". Z listy, która pojawi się na ekranie, należy wybrać osobę i zatwierdzić wybór przyciskiem "Przypisz" dostępnym na dole ekranu. W przypadku, gdy dłużnik był rejestrowany z poziomu klienta (z opcji "Zaliczka alimentacyjna"), dłużnik automatycznie zostanie przypisany klientowi.

12.4. Wnioski w sprawie dłużnika

Po wyszukaniu dłużnika i przejściu do jego opcji, mamy dostępny przycisk "Wnioski". Po wybraniu tej opcji program przejdzie do listy wniosków w sprawie dłużnika.

Lista wniosków

Rysunek 12.3. Lista wniosków


Aby zarejestrować wniosek w sprawie dłużnika, należy w opcjach dłużnika wybrać "Wnioski" i po wyświetleniu listy wniosków dłużnika, wybrać przycisk "Dodaj wniosek".

Rejestracja wniosku

Rysunek 12.4. Rejestracja wniosku


Uzupełniamy dane - numer wniosku, datę, wybieramy rodzaj wniosku, wpisujemy treść wniosku i wybieramy przycisk "Zapisz". Wniosek zostanie zapisany i program przejdzie do listy wniosków.

12.5. Dług dłużnika

W celu wyświetlenia długu wybranego dłużnika, należy w jego opcji wybrać "Dług dłużnika". Program wyświetli ekran widoczny poniżej:

Dług dłużnika

Rysunek 12.5. Dług dłużnika


Po lewej stronie ekranu widoczne są wypłaty dla wierzyciela (wypłaty zaliczek alimentacyjnych). Po prawej stronie widoczne są spłaty/umorzenia długu dłużnika. Poniżej wypłat znajduje się podsumowanie wypłat zaliczki, wpłat dłużnika oraz wyświetlony jest stan aktualnego długu dłużnika.

W przypadku, gdy dłużnik zwraca dług lub istnieje potrzeba umorzenia części lub całości długu, należy wybrać przycisk "Dodaj zwrot, umorzenie, anulowanie zaliczki".

Rejestracja zwrotu długu

Rysunek 12.6. Rejestracja zwrotu długu


Na ekranie pojawi się formatka widoczna powyżej. Należy uzupełnić kwoty zwrotu oraz wybrać typ (zwrot, umorzenie, anulowanie). Po zapisaniu danych, zwrot długu będzie widoczny w długu dłużnika, po prawej stronie. Na dole ekranu również zostanie zmienione podsumowanie długu.

W przypadku, gdy dłużnik zwrócił całość długu, odpowiedni komunikat zostanie wyświetlony na ekranie.

12.6. Wydruk długu dłużników

W programie istnieje możliwość wydrukowania zbiorczej listy długu dłużników. W tym celu należy wybrać menu Klienci->Wydruk długu dłużników. Na ekranie pojawi się lista wszystkich dłużników alimentacyjnych, wraz z podsumowaniem długu.

Rozdział 13. Odbiorcy świadczeń

Z założenia odbiorcą świadczenia jest osoba składająca wniosek, a więc zarejestrowany klient. Wówczas nie wprowadza się odbiorcy świadczenia w kartotece klienta. Jeżeli odbiorcą świadczenia jest inna osoba niż ta, która składała wniosek, należy ją wprowadzić u klienta. Aby dodać odbiorcę świadczenia, trzeba wejść do kartoteki klienta i wybrać opcję "Odbiorcy świadczeń".

Lista odbiorców świadczeń

Rysunek 13.1. Lista odbiorców świadczeń


Pojawi się ekran z listą odbiorców świadczeń. Na początku lista jest pusta. Aby dodać odbiorcę, klikamy na "Dodanie nowego odbiorcy". Należy wprowadzić dane odbiorcy świadczenia. Po wypełnieniu klikamy na "Zapisz".

Edycja odbiorcy świadczeń

Rysunek 13.2. Edycja odbiorcy świadczeń


Jeżeli osoba ta ma odbierać świadczenie, to w świadczeniach wchodzących w skład decyzji należy ustawić ją jako osobę odbierającą świadczenie (patrz rozdział Decyzja->Edycja świadczenia).

Jeśli odbiorca był dodawany z wniosku jako "podopieczny", oprócz danych odbiorcy (opiekuna prawnego) należy podać osobę, która upoważnia opiekuna do odbioru świadczeń (patrz rozdział Wnioski).

Rozdział 14. Korespondencja

Korespondencja jest to funkcja programu umożliwiająca rejestrację różnego typu korespondencji zarówno przychodzącej, jak i wychodzącej. Wprowadzanie korespondencji umożliwia nie tylko zapisanie jej treści oraz adresata lub nadawcy, ale również dołączenie szablonu wydruku oraz załącznika.

Po wejściu w opcję dodawanie korespondencji otworzy się formularz umożliwiający wprowadzenie typu korespondencji (w zależności od tego czy jest to korespondencja przychodząca czy wychodząca), daty nadania lub odbioru korespondencji, datę doręczenia korespondencji oraz danych adresata lub nadawcy i treści korespondencji. Z wcześniej zdefiniowanej listy można również wybrać rodzaj korespondencji, którą rejestrujemy, a także wybrać z listy typ dokumentu, którego korespondencja dotyczy.

Dodawanie korespondencji

Rysunek 14.1. Dodawanie korespondencji


Ponadto formularz korespondencji umożliwia dodanie załącznika np. dokumentu w formacie "doc, pdf lub odt". Umożliwia również zapisanie adresu korespondencji, co może być przydatne w trakcie wydruku szablonu lub nadruku na kopertę. Opcja "Szablon wydruku" na dole formularza korespondencji umożliwia dołączenie wcześniej zdefiniowany szablon wydruku.

Dodawanie korespondencji c.d.

Rysunek 14.2. Dodawanie korespondencji c.d.


Rozdział 15. Pisma

Pisma w systemie służą do edycji i zapisu różnego typu pism z wykorzystaniem zmiennych wydruku dostępnych w programie. Przykładowo może to być pismo dotyczące konkretnego wniosku, gdzie można użyć zmiennych wydruku wstawiających dane pobrane z ww. wniosku, np. datę wniosku, rodzaj świadczenia, na kogo jest wnioskowane świadczenie, itp. Aby stworzyć pismo, należy wejść do kartoteki klienta i następnie wybrać opcję "Pisma". Na ekranie pojawi się lista zarejestrowanych pism dla klienta. Wybieramy opcję "Dodaj pismo".

Dodawanie pisma

Rysunek 15.1. Dodawanie pisma


Otworzy się formatka pozwalająca określić datę pisma, jego tytuł oraz pozwoli wybrać, z jakiego rodzaju danych mają być dołączone informacje. Opis dostępnych zmiennych pomocnych do stworzenia pisma znajduje się pod ikonką wskazaną na obrazku czerwoną strzałką. Po kliknięciu otworzy się nowe okienko z dostępnymi zmiennymi wydruku. Jeżeli w piśmie użyjemy zmiennych odnoszących się do wniosku musimy wskazać, z którego wniosku mamy pobrać dane. Należy również podać szablon do wydruku pisma. Opis tworzenia szablonów znajduje się w rozdziale "Praca z programem świadczenia rodzinne - szablony wydruków". Po uzupełnieniu wymaganych danych pismo zapisujemy klikając na "Zapisz". Po zapisaniu pisma program powraca do listy pism, skąd możemy pisma wydrukować, edytować lub usunąć.

Lista pism

Rysunek 15.2. Lista pism


Rozdział 16. Listy wypłat

Poniżej opisano mechanizm tworzenia listy wypłat świadczeń rodzinnych.

Menu tworzenia list

Rysunek 16.1. Menu tworzenia list


16.1. Tworzenie listy wypłat

Listy tworzą się na podstawie świadczeń przyznawanych w decyzjach. Aby stworzyć listę, należy wybrać z menu Lista->Tworzenie listy wypłat. Pojawi się okno z kryteriami tworzenia listy wypłat (okno poniżej). Na początek, należy określić okres za jaki ma być stworzona lista (Rok i Miesiąc). Kolejne kryteria to sposób realizacji i termin realizacji definiowane wcześniej przez użytkownika podczas przyznawania świadczeń do decyzji. Datę listy (wstępnie wstawiana jest systemowa) można zmienić. Należy nadać unikalny numer listy wg numeracji przyjętej przez użytkownika.

Tworzenie listy wypłat

Rysunek 16.2. Tworzenie listy wypłat


Kolejnymi kryteriami tworzenia listy są "Kryteria specjalne". Pozwalają one na dodatkowe podzielenie list (oprócz kryteriów głównych) na:

 • Konkretny bank (w przypadku list ze sposobem realizacji Przelew).
 • Wybrane nazwiska (zakres od-do). Można podać zakres alfabetyczny, jakie osoby mają być na liście. Można podać pierwszą literę nazwiska, kilka liter lub pełne nazwiska (od nazwiska do nazwiska).
 • Wybrane nazwiska (bezpośrednio). Można podać jakie osoby mają być na liście. Należy w takim przypadku podać nazwiska osób, które mają być umieszczone na liście wypłat, np.: Kowalski, Nowak.

Kryteria można stosować oddzielnie lub dowolnie łączyć. Pozostaje jeszcze wybór zasiłków, na jakie ma być stworzona lista. Można tworzyć listy na poszczególne świadczenia, na wszystkie lub grupować wg uznania. Do zaznaczenia wszystkich świadczeń służy przycisk "Zaznacz wszystkie zasiłki". Opcja "Odznacz wszystko" działa odwrotnie czyli odznacza wszystkie zasiłki. Listy na składki tworzy się oddzielnie w podobny sposób. Należy wtedy kliknąć na "Zaznacz składki". Można też zaznaczyć jeden rodzaj składki.

[Ważne]Ważne
Nie można stworzyć jednej listy, która obejmowałaby zasiłki łącznie ze składkami. Dzieje się tak dlatego, że składka nie jest przekazywana świadczeniobiorcy osobiście, tylko za niego odprowadzana.

Po wybraniu kryteriów tworzenia listy klikamy "Dalej".

Jeżeli są przyznane świadczenia to lista zostanie stworzona i program przejdzie do edycji stworzonej listy. Jeżeli nie ma świadczeń na dany miesiąc lub wcześniej była już stworzona lista spełniające te same kryteria, to nowa lista nie zostanie stworzona i komunikat informujący o tym zostanie wyświetlony na ekranie.

16.2. Drukowanie listy wypłat

Stworzone listy wypłat

Rysunek 16.3. Stworzone listy wypłat


Aby wydrukować listę wypłat trzeba przejść do stworzonych list – menu Lista->Stworzone listy. Na ekranie będą widoczne listy. Następnie należy kliknąć na ikonkę drukarki przy odpowiedniej liście. W zależności od sposobu wypłaty na liście będą podane numery kont (przelew), opłaty pocztowe (przekaz), nr dowodu osobistego (gotówka). Po najechaniu kursorem na ikonkę wyszczególnioną na poniższym rysunku, pojawi się menu z dostępnymi funkcjami do wykonania na liście.

Opcje list wypłat

Rysunek 16.4. Opcje list wypłat


Dostępne opcje:

 • Zatwierdź - przenosi sporządzoną listę do list zatwierdzonych.
 • Drukuj 2...Drukuj 7 służą do dodatkowych wydruków list wypłat.
 • Zlecenia wypłat służą do wydruku zlecenia wypłaty.
 • Lista osób z potrąceniami służy do wydruku osób mających potrącenia z list wypłat.
 • Drukuj przelew służy do wydruku przelewu (łącznie z ramkami) w postaci graficznej.
 • Drukuj przelew (txt) to opcja nadruku przelewu na gotowy papier składankę (papier dostępny bezpośrednio u dostawcy oprogramowania).
 • Eksportuj to eksport przelewów do pliku między innymi w formacie elixir0, elixir1, elixir2 defCOM2000, PKO, City Bank.
 • Polecenie wypłaty służy do wydruku polecenia wypłaty.
 • Raport służy do wydruk raportu kasowego.

Przycisk usuwa stworzoną listę.

Po wybraniu opcji "Drukuj" otworzy się drugie okno z podglądem wydruku listy. Aby wydrukować listę należy postępować jak przy wydruku decyzji czyli na pasku narzędziowym przeglądarki kliknąć na symbol drukarki. Można też wybrać z menu Plik -> Drukuj lub użyć skrótu klawiszowego Ctrl + P.

Dostępną mamy również możliwość wydrukowania listy wypłat za pomocą samodzielnie zdefiniowanego szablonu listy. Aby zdefiniować własny szablon listy, należy przejśc do menu System -> Szablony wydruku -> Szablon wydruku listy wypłat. Więcej informacji dotyczących tworzenia szablonu listy wypłat, znajduje się w dokumentacji w rozdziale "Praca z programem Świadczenia rodzinne", w podrozdziale "Szablony wydruków".

16.3. Eksportowanie listy wypłat

System posiada możliwość eksportu danych z listy wypłat do programów bankowych.

Obsługiwane formaty eksportu:

 • MiniBank24
 • VideoTel
 • Netbank
 • Eliksir-0
 • Eliksir-1
 • Eliksir-2
 • Eliksir-3
 • MultiCash
 • MiniBank24
 • BZWBK
 • PKO BP
 • DefCom2000
 • City bank (karty przedpłacone)
 • PKO Alnova

Istnieje możliwość zdefiniowania własnego formatu eksportu (format użytkownika). Szczegóły znajdują się w rozdziale Praca z programem świadczenia rodzinne -> Eksport danych.

Aby wyeksportować listę wypłat, należy przejść do listy stworzonych list wypłat. Z opcji dostępnych przy liście wypłat należy wybrać "Eksportuj". Pojawi się ekran widoczny poniżej:

Eksport listy wypłat

Rysunek 16.5. Eksport listy wypłat


Plik zostanie zapisany na serwerze świadczeń rodzinnych w folderze, który został wyświetlony podczas generowania eksportu. Wygenerowany plik należy zaimportować do systemu bankowego.

16.4. Edycja listy wypłat

Po wybraniu opcji edycji listy wypłat zostaniemy przeniesieni do formatki widocznej poniżej:

Edycja listy wypłat

Rysunek 16.6. Edycja listy wypłat


Edycja listy służy do poprawienia nadanego numeru listy, daty listy lub do wpisania nazwy listy. Po dokonaniu zmian klikamy na "Zapisz". Jeśli nazwa listy nie jest wypełniona, powrót następuje po kliknięciu na "Powrót do listy wypłat". Istnieje również możliwość usunięcia poszczególnych świadczeń z listy. Aby tego dokonać należy odszukać na liście konkretną osobę, zaznaczyć w polu "Operacje" i kliknąć "Usuń" przy danym nazwisku. Jeśli na wypłatę dla klienta składa się kilka świadczeń, to przy każdym świadczeniu musimy zaznaczyć pole w kolumnie "Operacje". Zmiana statusu listy pozwala ustawić listę w jednym z czterech stanów:

 • Zrealizowana – domyślnie po utworzeniu listy.
 • Zawieszona - stosujemy, gdy osoba nie odebrała ale lista nie jest jeszcze zatwierdzona i istnieje szansa że osoba odbierze.
 • Nieodebrana - stosujemy, gdy osoba nie odebrała ale lista jest już zatwierdzona i realizacja może nastąpić tylko kolejną listą.
 • Anulowana - stosujemy, gdy wypłata nie zostanie nigdy zrealizowana np. osoba zmarła.
[Ostrzeżenie]Ostrzeżenie
W przypadku zmiany statusu na "Nieodebrana", nie ma możliwości ponownej zmiany tego statusu. Można tylko skasować całą listę.

16.5. Zatwierdzanie listy

Jeśli lista została zrealizowana należy ją przenieść do zatwierdzonych. Służy do tego przycisk Zatwierdź wybrany z menu z dostępnymi funkcjami. Przeniesienie listy do zatwierdzonych spowoduje to, że lista ta nie będzie widoczna w listach stworzonych. Należy jej wówczas szukać w listach zatwierdzonych (menu Lista->Zatwierdzone listy). Po przeniesieniu listy do zatwierdzonych nie mamy możliwości wykonania na liście żadnych operacji. Dostępne są jedynie opcje "Do edycji", "Drukuj" i "Drukuj 2". Przeniesienie listy do zatwierdzonych jest procesem odwracalnym tzn. można listę przywrócić do list stworzonych, co pozwoli np. na jej edycję. Przeniesienie listy do zatwierdzonych służy głównie do uporządkowania list wypłat. Aby dane z utworzonych list zostały pobrane do sprawozdań, listy wypłat nie muszą znajdować się w zatwierdzonych.

Zatwierdzone listy

Rysunek 16.7. Zatwierdzone listy


16.6. Drukowanie przelewów i przekazów

Wydruk przelewów i przekazów dostępny przy listach podobnie jak dodatkowe wydruki na liście. Nadruk przekazów pocztowych ("Drukuj przekaz") i nadruk przelewów ("Drukuj przelew (txt)") odbywa się bezpośrednio do portu LPT1 na serwerze. Aby nadrukować na perforowany papier przekazy lub przelewy musi być podłączona drukarka igłowa do serwera. Istnieje jeszcze możliwość wydrukowania przelewów na drukarce laserowej ("Drukuj przelew"). Drukowany jest wtedy cały przelew (łącznie z ramkami). Postępowanie przy wydruku przelewu tak jak przy drukowaniu listy i decyzji.

16.7. Wydruki zbiorcze z list wypłat

Raport zbiorczy z list wypłat pozwala na wydrukowanie sumy wypłat dla klientów w podanym okresie czasu. Należy podać okres za jaki ma być sporządzony raport, i opcjonalnie możemy raport ograniczyć do określonych świadczeń.

Opcje raportu

Rysunek 16.8. Opcje raportu


16.8. Harmonogram spłat należności

Raport ten ma na celu wydrukowanie listy osób, które mają zarejestrowane nienależnie pobrane świadczenia. Aby wydrukować raport, musimy podać zakres do badania oraz opcje - czy program ma uwzględnić zaplanowane czy zrealizowane pozycje.

Przykładowo możemy uzyskać listę osób, które mają w okresie np. od 2011-01-01 do 2011-01-31 spłatę należności w kasie ośrodka.

Opcje raportu

Rysunek 16.9. Opcje raportu


16.9. Raport zaangażowania środków

Raport ten ma na celu wykazanie ilości środków jakie zostały zaplanowane do wypłaty lub zostały zrealizowane w podanym okresie czasu.

Opcje raportu

Rysunek 16.10. Opcje raportu


Po uzupełnieniu żądanych opcji i wykonaniu raportu, uzyskamy wydruk. Przykładowo:

Wydruk raportu

Rysunek 16.11. Wydruk raportu


16.10. Tworzenie listy na instytucje

W przypadku tworzenia listy wypłat na instytucję, postępujemy analogicznie jak przy tworzeniu listy wypłat dla klientów. Wybieramy menu Listy -> Tworzenie listy wypłat.

Należy zaznaczyć opcje tworzenia listy na instytucję (na rysunku poniżej zaznaczone na czerwono) i wskazać instytucję, na którą tworzymy listę. Program wówczas prześledzi świadczenia, które są obciążane w podanym okresie na podaną instytucję i stworzy dla nich osobną listę wypłat.

Tworzenie listy na instytucję

Rysunek 16.12. Tworzenie listy na instytucję


Po utworzeniu listy program wyświetli pozycje listy/faktury, które możemy usunąć z bieżąco utworzonej listy wypłat. W przypadku usunięcia danej pozycji i ponownego utworzenia listy na tą samą instytucję w podanym okresie, program uwzględni te usunięte pozycje.

Tworzenie listy na instytucję - krok 2

Rysunek 16.13. Tworzenie listy na instytucję - krok 2


Aby wydrukować stworzoną listę, przechodzimy do menu Listy->Stworzone listy wypłat.

Stworzone listy na instytucje

Rysunek 16.14. Stworzone listy na instytucje


Na ekranie zostanie wyświetlona lista utworzonych list oraz filtr wyszukiwania. Należy zaznaczyć opcję "Listy na instytucję".

W kartotece stworzonych list wypłat mamy po prawej stronie menu pozwalające na: edycję listy, wydrukowanie, wydrukowanie przelewu, zatwierdzenie listy oraz możliwość jej usunięcia.

16.11. Łączenie list wypłat

Łączenie list jest funkcją, która umożliwia przeniesienie pozycji z wybranej listy do innej. Funkcja ta może być wykorzystana w przypadku, gdy np. chcemy do istniejącej listy dołączyć wypłaty jednego klienta. W takim wypadku możemy stworzyć tymczasową listę tylko na wybrane nazwisko i pozycje wypłaty przenieść do stworzonej wcześniej listy wypłat. Aby połączyć listy, należy ze stworzonych list, przy liście tymczasowej która ma zostać dołączona do innej listy wybrać opcję "Połącz listę z inną".

Łączenie list

Rysunek 16.15. Łączenie list


Po uruchomieniu tej funkcji, pojawi się na ekranie informacja dotycząca wybranej listy wypłat - jej numer, data realizacji, sposób i termin wypłaty oraz pełne podsumowanie listy (informacja jakie świadczenia w jakiej ilości są w tej liście wypłat).

Łączenie list krok 2

Rysunek 16.16. Łączenie list krok 2


Następnym krokiem jest wybranie listy wypłat, do której zostaną przeniesione wszystkie pozycje z wybranej wcześniej listy wypłat. Do wyboru pokażą się tylko listy wypłat, które nie zostały zatwierdzone, z tym samym sposobem realizacji listy. Przykładowo - jeśli uruchomiliśmy tą funkcję z zamiarem połączenia listy gotówkowej, na poniższej liście do wyboru pojawią się tylko listy które mają sposób realizacji: gotówka.

Po wybraniu listy wypłat z rozwijalnego menu, na ekranie pojawi się podsumowanie wybranej listy - data, numer, sposób i termin realizacji, oraz pełna informacja o świadczeniach, które są na liście wypłat. Dzięki temu możemy zweryfikować, czy łączymy ze sobą właściwe listy.

Łączenie list krok 3

Rysunek 16.17. Łączenie list krok 3


Przed uruchomieniem tej funkcji, prosimy o dokładne sprawdzenie czy wybieramy poprawnie listy, ponieważ nie ma możliwości cofnięcia połączenia list.

Po upewnieniu się, że wybraliśmy poprawnie obie listy wypłat, wybieramy opcję "Połącz listy". Po wybraniu tej opcji, aplikacja przeniesie WSZYSTKIE pozycje z listy zaznaczonej na ekranie z nr 1 do wybranej listy, którą wybraliśmy z listy rozwijalnej.

Następnie, lista którą dołączaliśmy do wybranej listy wypłat, zostanie USUNIĘTA.

Uwaga - aby funkcja była dostępna, zalogowany użytkownik musi mieć w uprawnieniach włączoną opcję łączenia list wypłat. Szczegółowy opis uprawnień użytkowników znajduje się w rozdziale "Praca z programem Świadczenia Rodzinne -> Użytkownicy aplikacji.

Rozdział 17. Sprawozdania

[Ważne]Ważne
Aby utworzyć sprawozdanie, muszą być wcześniej stworzone listy wypłat.

17.1. Tworzenie sprawozdań

Aby utworzyć sprawozdanie, wejdź w menu Sprawozdania -> Utwórz sprawozdanie.

Tworzenie sprawozdania

Rysunek 17.1. Tworzenie sprawozdania


Sprawozdanie rzeczowo - finansowe

Aby utworzyć sprawozdanie, wejdź w menu Sprawozdania -> Utwórz sprawozdanie -> Rzeczowo-finansowe.

Do sprawozdania kwartalnego należy wypełnić wszystkie informacje, dotyczące osoby sporządzającej sprawozdanie, instytucji, liczby zatrudnionych osób i wydatków. Wszystkie pola są obramowane kolorem, co jest jednoznaczne z koniecznością ich wypełnienia.

Aby stworzyć sprawozdanie należy uzupełnić wymagane informacje i kliknąć na Sporządź sprawozdanie. Po wykonaniu sprawozdania zostaniemy przeniesieni do listy utworzonych sprawozdań w programie.

[Ważne]Ważne
Dane do sprawozdań są uwzględniane wg daty realizacji listy wypłat.

Zbiór centralny

Aby stworzyć sprawozdanie zbiór centralny, należy wejść w menu Sprawozdania -> Utwórz sprawozdanie -> Zbiór centralny.

Tworzenie zbioru centralnego

Rysunek 17.2. Tworzenie zbioru centralnego


Należy wybrać Kwartał i kliknąć na Generuj. Po wygenerowaniu zbioru centralnego pojawi się okno z informacją o błędach.

Wynik tworzenia zbioru centralnego

Rysunek 17.3. Wynik tworzenia zbioru centralnego


Błędy w zbiorze centralnym zostały podzielone na 3 kategorie:

 • Błędy dotyczące danych - są to błędy uniemożliwiające poprawne przesłanie zbioru do aplikacji centralnej. W przypadku wystąpienia takiego błędu pojawi się komunikat u jakiej osoby podany błąd występuje. Należy poprawić występujące błędy i wygenerować zbiór ponownie.
 • Błędy struktury pliku - są to błędy struktury pliku. Uniemożliwiają poprawne wczytanie zbioru centralnego do aplikacji centralnej. Zwykle wynikają z błędów dotyczących danych.
 • Ostrzeżenia dodatkowe - są to błędy, które umożliwiają wczytanie zbioru do aplikacji centralnej. Mogą wówczas wystąpić błędy tzw. walidacji "miękkiej", lecz zbiór z takimi błędami zostanie przyjęty.

Jeśli sprawozdanie nie zawiera błędów, można je wczytać do Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

Błędy jakie mogą wystąpić po utworzeniu zbioru centralnego:

KomunikatOpis
W danych użytkownika nie podano ulicy w adresie ośrodkaProszę przejść do edycji danych użytkownika (menu system -> Dane użytkownika) i uzupełnić ulicę w adresie ośrodka.
W danych użytkownika nie podano nr domu w adresie ośrodkaProszę przejść do edycji danych użytkownika (menu system -> Dane użytkownika) i uzupełnić numer domu w adresie ośrodka.
W danych użytkownika nie podano miejscowości w adresie ośrodkaProszę przejść do edycji danych użytkownika (menu system -> Dane użytkownika) i uzupełnić miejscowość w adresie ośrodka.
W danych użytkownika nie podano kodu pocztowego w adresie ośrodka lub jest błędnie podanyProszę przejść do edycji danych użytkownika (menu system -> Dane użytkownika) i uzupełnić kod pocztowy w adresie ośrodka.
W danych użytkownika nie podano poczty w adresie ośrodkaProszę przejść do edycji danych użytkownika (menu system -> Dane użytkownika) i uzupełnić informację o poczcie w adresie ośrodka.
Nie podano rodzaju szkoły:.....Proszę przejść do danych szkoły (menu system -> podmioty gospodarcze) i podanej szkole uzupełnić dane o rodzaj szkoły.
Nieprawidłowo wypełniony adres dla szkołyProszę przejść do danych szkoły (menu system -> podmioty gospodarcze) i podanej szkole uzupełnić dane adresowe.
Nieprawidłowy PESEL dla klienta: ....Nieprawidłowo zarejestrowano numer PESEL dla podanej osoby. Proszę poprawić dane w edycji danych podanej osoby.
Nieprawidłowa data urodzenia (późniejsza niz koniec okresu zasiłkowego) dla klienta:....Błędnie podano datę urodzenia podanego klienta. Proszę poprawić dane w edycji danych podanej osoby.
Brak numeru PESEL dla dziecka pow.1 roku życia: .... Dla dziecka powyżej 1 roku życia brakuje numeru PESEL. Proszę uzupełnić podaną informację w edycji danych osoby.
Nieprawidłowy PESEL dla dłużnikaNieprawidłowo zarejestrowany PESEL. Proszę poprawić dane w edycji danych dłużnika.
Nie podano nr domu w adresie klienta: ....Proszę uzupełnić dane klienta o nr domu w adresie podanej osoby.
Nieprawidłowo podano nr domu w adresie klientaProszę poprawić nr domu w danych klienta (zbyt długi opis).
Nie podano miejscowości w adresie klientaProszę uzupełnić dane klienta o miejscowość w adresie podanej osoby.
Niepoprawnie wprowadzony kod pocztowy u klientaProszę poprawić kod pocztowy w danych klienta.
Niepoprawnie wprowadzony kod pocztowy u dłużnikaProszę poprawić kod pocztowy w danych dłużnika.
Nieprawidłowa data wniosku u klienta: ....Proszę u podanego klienta sprawdzić daty wniosków. Wniosek ma datę późniejszą niż data końca okresu sprawozdawczego.
Brak numeru PESEL lub nr cudzoziemca dla klienta składającego wniosek o świadczenie pielęgnacyjne:...Proszę w edycji danych podanego klienta wprowadzić numer PESEL lub numer cudzoziemca w przypadku osoby z innym obywatelstwem niż polskie.
Brak numeru PESEL lub nr cudzoziemca dla klienta, na którego wnioskowane jest świadczenie pielęgnacyjne:...Proszę w edycji danych podanego klienta wprowadzić numer PESEL lub numer cudzoziemca w przypadku osoby z innym obywatelstwem niż polskie.
Brak numeru PESEL lub nr cudzoziemca dla osoby, na którą wnioskowane jest świadczenie pielęgnacyjne:...Proszę w edycji danych podanego członka rodziny wprowadzić numer PESEL lub numer cudzoziemca w przypadku osoby z innym obywatelstwem niż polskie.
Nieprawidłowo wypełniono dane o pokrewieństwie u członków rodziny klienta:....U podanego klienta nie podano pokrewieństwa przy pozostałych członkach rodziny. Proszę te informacje uzupełnić we wniosku.
Nie podano nr PESEL lub nr obcokrajowca (pozostali członkowie rodziny - wniosek o zas.rodzinny) dla osoby:....U podanej osoby brakuje numeru PESEL. Proszę te informację uzupełnić w edycji danych osoby.
Nieprawidłowa data decyzji lub wniosku dla klienta. Data decyzji:....jest wcześniejsza niż data wniosku.Proszę sprawdzić wniosek i decyzję dla klienta z podanego dnia. Data złożonej decyzji nie może być wcześniejsza niż data złożonego wniosku.
Osoba przekroczyła 18 lat i nie ma informacji o szkoleProszę uzupełnić we wniosku informację - do której szkoły uczęszcza podana osoba.
Klient:..... Nieprawidłowo przyznana decyzja nr .... (zasiłek piel. przyznano innej osobie niż wnioskowano - wniosek nr.....Proszę w edycji podanej decyzji poprawić informację dotyczącą tego, na którą osobę został przyznany zasiłek pielęgnacyjny.
Klient:..... Nieprawidłowo przyznana decyzja nr .... (świadczenie piel. przyznane innej osobie niż wnioskowano - wniosek nr.....Proszę w edycji podanej decyzji poprawić informację dotyczącą tego na którą osobę zostało przyznane świadczenie pielęgnacyjne.
Klient:..... Nieprawidłowa data wniosku lub data urodzenia dziecka. Osoba: ....... Wniosek nr: ........ Osoba występuje w decyzji: ......... a nie powinna ze względu na datę urodzenia późniejszą niż data wnioskuW podanym wniosku występuje osoba z datą urodzenia późniejszą niż data wniosku. Proszę poprawić datę wniosku bądź datę urodzenia dziecka, w zależności od faktycznego stanu.
Klient:..... Nieprawidłowo przyznana decyzja nr: ..... Klient ze względu na wiek nie powinien otrzymać świadczenia.Proszę w edycji podanej decyzji poprawić informację dotyczącą tego na którą osobę zostało przyznane świadczenie. Jedno ze świadczeń zostało przyznane na osobę która ze względu na wiek nie może pobierać świadczenia.
Klient:..... Nieprawidłowo przyznana decyzja nr:...... Decyzja na zasiłek pielęgnacyjny została przyznana na podstawie wniosku na zasiłki rodzinne. Proszę poprawić numer wniosku w edycji podanej decyzjiProszę przejść do edycji podanej decyzji i wybrać właściwy wniosek, na podstawie którego została wydana decyzja.
Klient:..... Nieprawidłowo przyznana decyzja nr: ...... Decyzja na świadczenie pielęgnacyjne została przyznana na podstawie innego rodzaju wniosku. Proszę w edycji podanej decyzji wskazać właściwy wniosek na św. pielęgnacyjneProszę przejść do edycji podanej decyzji i wybrać właściwy wniosek, na podstawie którego została wydana decyzja.
Klient:.....,wniosek nr: ..... Nie podano typu orzeczenia o niepełnosprawności we wnioskuProszę w podanym wniosku dla podanej osoby uzupełnić orzeczenie o niepełnosprawności o typ orzeczenia, bądź skorzystać z funkcji uzupełniania orzeczeń (system -> naprawy danych -> uzupełnij orzeczenia).
Klient:.....,wniosek nr: ...... Nie zarejestrowano we wniosku orzeczenia o niepełnosprawności.Proszę w podanym wniosku dla podanej osoby poprawić orzeczenie o niepełnosprawności, bądź skorzystać z funkcji uzupełniania orzeczeń (system -> naprawy danych -> uzupełnij orzeczenia).
Klient:.....,wniosek nr: ...... Nieprawidłowo zarejestrowane orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie zarejestrowane na inną osobę niż zostało przyznane świadczenie w decyzji nr:......Proszę w edycji podanego wniosku poprawić orzeczenie o niepełnosprawności (wskazać właściwą osobę).
Osoba:.....- ma przyznany zasiłek rodzinny lub zas. pielęgnacyjny a nie ma podanego nr PESELProszę w edycji danych podanej osoby uzupełnić numer PESEL.

W przypadku występowania powyższych błędów, należy je poprawić i wygenerować ponownie zbiór centralny.

Aby wysłać zbiór centralny do Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), należy przejść do listy utworzonych sprawozdań i stamtąd przy utworzonym pliku kliknąć na ikonkę dyskietki. Plik zapisany zostanie w lokalnym folderze, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Z tej lokalizacji należy je wczytać do CAS.

Pozostałe sprawozdania

Pozostałe sprawozdania

Rysunek 17.4. Pozostałe sprawozdania


Aby stworzyć którekolwiek z podanych sprawozdań, należy uzupełnić wymagane informacje np. zakres dat za jaki ma zostać wykonane, a następnie kliknąć na przycisk "Drukuj" lub "Sporządź sprawozdanie". Po wykonaniu tej akcji otworzy się nowe okno ze sprawozdaniem.

Wydruk sprawozdania nastąpi po kliknięciu na symbol drukarki w menu przeglądarki. Sprawozdanie można wydrukować, wybierając z menu przeglądarki Plik -> Drukuj lub używając skrótu klawiszowego Ctrl+P.

17.2. Utworzone sprawozdania

Po utworzeniu sprawozdania rzeczowo-finansowego pojawi się okno z listą sprawozdań. Przejście do listy sprawozdań również poprzez menu Sprawozdania -> Lista utworzonych sprawozdań.

Lista sprawozdań

Rysunek 17.5. Lista sprawozdań


Pobranie i zapisanie sprawozdania na lokalnym dysku nastąpi, gdy w opcjach przy sprawozdaniu klikniemy na ikonkę dyskietki. Następnie należy wskazać miejsce na dysku do zapisania pliku. W zależności od używanej przeglądarki internetowej, plik po kliknięciu na dyskietkę może zostać automatycznie zapisany w folderze wskazanym w opcjach przeglądarki internetowej. Zapisane sprawozdanie lub zbiór centralny możemy wówczas wczytać do Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

Edycja pól formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego możliwa jest po wybraniu ikonki ołówka. Po zakończonej edycji klikamy w "Zapisz" na formularzu, po tej czynności zostaniemy przeniesieni do listy sprawozdań utworzonych.

Aby wydrukować sprawozdanie, należy kliknąć na nazwie sprawozdania - wówczas pojawi się nowe okienko z wydrukiem formularza sprawozdania. Sprawozdanie można wydrukować, wybierając z menu przeglądarki opcję Plik -> Drukuj lub używając skrótu klawiszowego Ctrl+P.

17.3. Wyszukiwanie

Wyszukiwanie w zbiorze centralnym.

W przypadku gdy po wczytaniu sprawozdania do centralnej aplikacji otrzymamy błędy, możemy odnaleźć np. osobę, decyzję lub wniosek którego ten błąd dotyczy. Należy w okienko tekstowe wprowadzić identyfikator osoby, decyzji w postaci np. idDecyzji_12345.

Wyszukiwanie elementu ze zbioru centralnego

Rysunek 17.6. Wyszukiwanie elementu ze zbioru centralnego


Po kliknięciu w przycisk "Znajdź", program wyświetli dane dotyczące osoby, decyzji lub wniosku, które występują w zbiorze centralnym pod podanym identyfikatorem.

Rozdział 18. Integracja z systemem Emp@tia

18.1. Konfiguracja systemu

W pierwszym kroku podłączania się do CSIZS, należy podać adres usług sieciowych. W tym celu należy uruchomić aplikację tt_manager. Po uruchomieniu i zalogowaniu się do tt_managera, należy kliknąć w ikonkę "Konfiguruj".

TT-Manager

Rysunek 18.1. TT-Manager


Następnie należy zweryfikować poprawność adresu usług sieciowych CSIZS.

<entry key="empatia.url">https://ws.mpips.gov.pl</entry>

Ustawienia dotyczące integracji z systemem Emp@tia znajdują się w menu Empatia, które jest dostępne tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Więcej informacji o systemie Emp@tia można pozyskać na stronie projektu: http://empatia.mpips.gov.pl

Menu Empatia będzie widoczne tylko dla użytkowników, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia. W celu przydzielenia uprawnień, administrator powinien wejść do menu System -> Pracownicy i grupy uprawnień -> Grupy uprawnień pracowników i zaznaczyć odpowiednie opcje po wejściu do edycji wybranej grupy.

Uprawnienia

Rysunek 18.2. Uprawnienia


Empatia - uprawnienia administracyjne: ta rola umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu związanych z Empatią (rejestracji systemu, zarządzania słownikami, przeglądania dziennika wysyłek do CBB, aktualizacji obiektów w CBB oraz poczty).

Empatia - uprawnienia użytkownika: ta rola umożliwia użytkownikowi dostęp do usług sieciowych, aktualizacji obiektów w CBB oraz poczty.

Należy pamiętać o tym, że zmiany w grupie użytkowników, widoczne są dla pracownika dopiero po ponownym zalogowaniu do programu.

18.2. Rejestracja systemu

Aby zarejestrować się w systemie Empatia, należy wejść do menu Empatia -> Rejestracja.

Empatia - rejestracja systemu

Rysunek 18.3. Empatia - rejestracja systemu


Aby zarejestrować system, należy podać identyfikator i hasło do usługi i kliknąć przycisk "Zarejestruj".

W przypadku, gdy administrator zarządza wieloma jednostkami, należy wybrać opcję "Pobierz jednostki użytkownika". Na ekranie pojawi się lista jednostek i z tej listy należy wybrać ośrodek, który mamy zamiar zarejestrować. Następnie wybieramy przycisk "Zarejestruj". Po pomyślnej rejestracji, na ekranie powinna pojawić się informacja o tym, że system został zarejestrowany.

Po zarejestrowaniu systemu dziedzinowego, należy pobrać certyfikat bezpieczeństwa. W tym celu proszę wprowadzić nazwę użytkownika, hasło, oraz kliknąć przycisk "Pobierz certyfikat".

Po pobraniu certyfikatu, na ekranie pojawi się data ważności certyfikatu.

Empatia - rejestracja systemu

Rysunek 18.4. Empatia - rejestracja systemu


18.3. Słowniki

Po zarejestrowaniu systemu, należy pobrać słowniki integracyjne.

Aby pobrać słowniki integracyjne, należy przejść do menu Empatia -> Słowniki. W przypadku, gdy lista słowników jest pusta, należy wybrać opcję "Wczytaj słowniki integracyjne". Spowoduje to wczytanie wszystkich słowników do systemu.

Empatia - słowniki

Rysunek 18.5. Empatia - słowniki


18.4. Usługi

W menu Empatia -> Usługi, mamy dostępne usługi pomocnicze do weryfikacji danych. Przy pomocy tych usług, możemy zweryfikować dane osoby w systemach: PESEL, EKSMOoN, AC Rynek pracy, Centralna Ewidencja I Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG), KRS, CBB (centralna baza beneficjentów), MF (e-podatki) oraz ZUS.

[Ważne]Ważne
Wywołanie usługi, ze względu na ochronę danych osobowych, może być wykonane jedynie w związku z konkretną sprawą. W związku z tym, aby wykonać zapytanie dotyczące danych osoby, należy najpierw zarejestrować ją w systemie, a następnie zarejestrować wniosek dla osoby.

Po zarejestrowaniu osoby i wniosku, możemy wejść do menu usług i wybrać jedną z dostępnych usług.

Lista usług

Rysunek 18.6. Lista usług


Następnie wybieramy z listy osobę której dotyczy zapytanie. Program wówczas uzupełni dane do usługi i wyświetli listę wniosków, które zostały zarejestrowane dla tej osoby. Wówczas należy wybrać kryterium wyszukania, w zależności od danych które są dostępne u danej osoby. Pola zaznaczone pomarańczowym kolorem, są obowiązkowe dla wybranego kryterium. Następnie z rozwijalnej listy musimy wybrać wniosek (numer sprawy), w związku z którym wywoływane jest zapytanie. W przypadku, gdy dana usługa dla danej sprawy była już wywołana, informacja o tym zostanie wyświetlona na ekranie.

Weryfikacja osoby w PESEL

Przy pomocy tej usługi możemy zweryfikować dane osoby w systemie PESEL.

Usługa PESEL

Rysunek 18.7. Usługa PESEL


Po wybraniu kryterium i uzupełnieniu danych takich jak nazwisko, imię, data urodzenia lub PESEL, należy przy uzupełnionych polach wybrać rodzaj operacji (wyszukiwanie/porównywanie) oraz zakres wyszukiwania (bez historii/z historią). Wybór rodzaju operacji (wyszukiwanie/porównywanie) jest dostępny tylko dla informacji, które nie są wymagane dla wybranego kryterium wyszukiwania. Wybór spowoduje odpowiednio albo wyszukanie osoby w rejestrze PESEL zgodnie z wprowadzoną wartością, bądź porównanie wprowadzonej informacji w systemie z tą znajdującą się w rejestrze. Po uzupełnieniu wymaganych opcji, wybieramy przycisk "Zweryfikuj dane osoby". Na ekranie pojawią się szczegółowe dane osoby z systemu PESEL.

Udostępnienie danych osoby w PESEL

Przy pomocy tej usługi możemy pobrać dane osoby z systemu PESEL.

Usługa PESEL

Rysunek 18.8. Usługa PESEL


Po wybraniu kryterium i uzupełnieniu danych takich jak nazwisko, imię, data urodzenia lub PESEL, wybieramy przycisk "Udostępnij dane osoby". Na ekranie pojawią się szczegółowe dane osoby z systemu PESEL.

Weryfikacja orzeczeń o niepełnosprawności

Przy pomocy tej usługi możemy zweryfikować czy osoba posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności osoby w systemie EKSMOoN.

Usługa EKSMOoN - weryfikacja

Rysunek 18.9. Usługa EKSMOoN - weryfikacja


Przed wywołaniem usługi należy wskazać osobę (1) oraz wniosek - nr sprawy (2), następnie wybrać kryterium wyszukania (dane osobowe/PESEL), zgodnie z danymi osoby jakie są wprowadzone dla osoby. Następnie należy podać datę weryfikacji.

Usługa zwróci jedynie informację czy została znaleziona osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności wg podanych danych.

Udostępnienie informacji o niepełnosprawności

Przy pomocy tej usługi możemy uzyskać informacje o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności osoby w systemie EKSMOoN.

Usługa EKSMOoN - udostępnienie danych

Rysunek 18.10. Usługa EKSMOoN - udostępnienie danych


Przed wywołaniem usługi należy wskazać osobę oraz wniosek (nr sprawy), następnie wybrać kryterium wyszukania (dane osobowe/PESEL), zgodnie z danymi osoby jakie są wprowadzone dla osoby. Następnie należy numer orzeczenia lub stopień niepełnosprawności osoby oraz podać datę weryfikacji.

Jeśli osoba zostanie znaleziona wg podanych kryteriów, zostaną zwrócone dodatkowe informacje. W przeciwnym wypadku system poinformuje o tym że albo taka osoba nie została znaleziona, lub istnieje koniecznośc doprecyzowania kryteriów wyszukiwania z powodu znalezienia więcej niż jednej osoby wg podanych danych.

Usługa zwraca dodatkowe dane: stopień niepełnosprawności, data powstania niepełnosprawności, numer orzeczenia, data wydania orzeczenia, okres ważności orzeczenia , data złożenia wniosku, rodzaj orzeczenia, oraz wskazania na orzeczeniu. Zakres udostępnionych danych jest uzależniony od rodzaju wniosku w sprawie którego zostanie wywołane zapytanie (wniosek na zasiłek rodzinny, wniosek na świadczenie pielęgnacyjne itd).

Udostępnianie danych bezrobotnego

Za pomocą tej usługi możemy zweryfikować dane osoby w systemie AC-Rynek pracy. Uwaga - aby uruchomić tą usługę, należy w danych użytkownika mieć uzupełnioną informację o kodzie powiatu wg GUS. W celu uzupełnienia tej informacji, proszę przejść do menu System -> Dane użytkownika, i następnie wybrać z listy powiat ośrodka.

Usługa AC Rynek pracy

Rysunek 18.11. Usługa AC Rynek pracy


Przed wywołaniem usługi, należy podać zakres danych, jaki ma zostać zwrócony w odpowiedzi. Dostępne opcje:

 • informacje o pobieranym zasiłku lub innych świadczeniach

 • informacje o składkach na ubezpieczenie zdrowotne

 • informacje o usługach rynku pracy zaplanowanych i zrealizowanych na rzecz osoby

Weryfikacja osoby w CEIDG

Za pomocą tej usługi możemy zweryfikować dane osoby lub firmy w Centralnej Ewidencji I Informacji Działalności Gospodarczej.

Weryfikacja osoby w KRS

Za pomocą tej usługi możemy zweryfikować dane działalności gospodarczej w KRS. Po podaniu nr KRS lub numeru NIP/REGON, możemy wywołać zewnętrzną usługę, która zwróci nam informacje o podmiocie gospodarczym.

Udostępnienie danych o dochodach osoby

Za pomocą tej usługi możemy zweryfikować dane dotyczące dochodów osoby. Po wybraniu osoby i sprawy, należy wybrać rok podatkowy i kliknąć "Udostępnij dane osoby".

Udostępnienie danych z ZUS

Wywołując usługę, należy wybrać czy chcemy otrzymać dane dotyczące składek osoby, czy danych ubezpieczonego.

Usługa udostępnienia danych z ZUS jest usługą wywoływaną w trybie asynchronicznym, co oznacza że odpowiedź otrzymamy dopiero po określonym czasie. Wywołując usługę, otrzymamy w odpowiedzi jedynie identyfikator zgłoszenia. Po otrzymaniu identyfikatora, system cyklicznie będzie wywoływał zapytanie z podanym identyfikatorem, oczekując odpowiedzi z ZUS.

Czas oczekiwania na odpytanie o odpowiedź z ZUS, jest zależny od typu usługi i rodzaju podanych danych w zapytaniu. Odpowiedź z usługi ZUS dotyczącą składek ubezpieczonego, możemy otrzymać dopiero po upływie 15 minut od wywołania zapytania. W przypadku zapytania o dane historyczne (powyżej 18 miesięcy), okres oczekiwania to 24 godziny. W przypadku zapytania o dane ubezpieczonego, okres oczekiwania to 7 dni. Dopiero po upływie tego czasu program Świadczenia rodzinne wywoła usługę w celu pobrania odpowiedzi.

W przypadku, gdy uzyskana zostanie odpowiedź, wynik będzie można zobaczyć w menu historii wywołania usług (menu Empatia -> Historia wywołania usług). Informacja o otrzymaniu odpowiedzi zostanie wyświetlona również na ekranie w postaci powiadomienia (w głównym menu pojawi się ikona z wykrzyknikiem).

Informacja o uzyskaniu odpowiedzi z ZUS

Rysunek 18.12. Informacja o uzyskaniu odpowiedzi z ZUS


Po sprawdzeniu wyniku odpowiedzi (menu Empatia -> Historia wywołania usług) lub u klienta w menu "Wywołane usługi", komunikat zniknie z ekranu.

Weryfikacja osoby w CBB

Za pomocą tej usługi możemy sprawdzić, czy wybrana osoba jest zarejestrowana w Centralnej Bazie Beneficjentów (CBB).

Udostępnienie danych osoby z CBB

Za pomocą tej usługi możemy wyświetlić dane wybranej osoby zarejestrowanej w Centralnej Bazie Beneficjentów.

Usługa udostępnienia danych z CBB

Rysunek 18.13. Usługa udostępnienia danych z CBB


Po podaniu danych takich jak imię, nazwisko oraz PESEL lub data urodzenia, otrzymamy na ekranie informacje takie jak adres osoby, dane dokumentu tożsamości, dane wniosków, dane decyzji.

Usługa udostępnienia danych z CBB - wyniki

Rysunek 18.14. Usługa udostępnienia danych z CBB - wyniki


W przypadku, gdy osoba ma zarejestrowaną w CBB decyzję, wniosek lub świadczenie, wyświetlone zostaną również informacje o jednostce, która przyznała np. decyzję. Jest to pomocne w weryfikacji czy osoba pobiera świadczenia w innej jednostce.

Usługa udostępnienia danych z CBB - wyniki

Rysunek 18.15. Usługa udostępnienia danych z CBB - wyniki


Udostępnienie danych z KRUS

Usługa udostępnienia danych z KRUS jest usługą wywoływaną w analogiczny sposób jak usługa ZUS, czyli w trybie asynchronicznym. Oznacza to że wywołując usługę, otrzymamy w odpowiedzi jedynie identyfikator zgłoszenia. Po otrzymaniu identyfikatora, użytkownik musi samodzielnie wywołać żądanie o odpowiedź.

Aby wywołać usługę udostępnienia składek KRUS, należy wejść do menu Empatia->Usługi, i wybrać usługę udostępnienia danych z KRUS. Następnie, podać zakres za jaki mamy otrzymać dane (data od i data do). Na podstawie danych jakie są zarejestrowane w systemie, informacje o osobie zostaną wybrane do kryterium odpytania (PESEL lub imię, nazwisko i data urodzenia osoby).

Po podaniu danych i wywołaniu usługi, użytkownik otrzyma identyfikator zlecenia.

Aby uzyskać odpowiedź na podane zlecenie, należy przejść do menu Empatia -> Historia wywołania usług, lub przejść do wnioskodawcy i wybrać menu "Wywołane usługi". Na liście wywołanych usług dostępna będzie ikonka umożliwiająca pobranie wyniku usługi na podstawie złożonego wcześniej zlecenia. Kliknięcie ikonki spowoduje pobranie wyniku i wyświetlenie informacji o odebraniu wyniku lub wystąpieniu błędu.

Jeśli wynik zlecenia został odebrany, to można wyświetlić wynik usługi (informacje o składkach zdrowotnych). W tym celu należy wybrać ikonkę z lupką.

Weryfikacja w NFZ

Za pomocą tej usługi możemy zweryfikować czy osoba jest zarejestrowana w NFZ. Po wybraniu osoby i sprawy, należy kliknąć "Zweryfikuj dane osoby".

Udostępnienie danych ucznia (MEN)

Za pomocą tej usługi możemy zweryfikować czy osoba jest uczniem. Po wybraniu osoby i sprawy, należy wprowadzić okres, za jaki weryfikujemy czy osoba uczęszcza do szkoły, a następnie kliknąć "Udostępnij dane ucznia".

18.5. Historia wywołania usług

System rejestruje wywołanie każdej usługi. Wybierając opcję z menu Empatia -> Historia wywołania usług, na ekranie otrzymamy listę: typ usługi, numer sprawy oraz datę wywołania.

Historia wywołania usług

Rysunek 18.16. Historia wywołania usług


Wybierając opcję drukarki, mamy możliwość wyświetlenia wyników wywołania usługi. Wyświetlone zostaną parametry żądania oraz uzyskaną z usługi odpowiedź.

18.6. Poczta

Odbiór wiadomości

Po wejściu do menu Empatia -> Poczta -> Skrzynka odbiorcza, pojawi się na ekranie lista pobranych wiadomości.

Aby pobrać nowe wiadomości, należy kliknąć "Pobierz wiadomości". Jeśli w skrzynce odbiorczej znajduje się wiadomość skierowana do systemu dziedzinowego, zostanie ona pobrana do programu. Na ekranie pojawi się pobrana wiadomość wraz z informacją o tym, ile wiadomości zostało jeszcze do pobrania. Po poprawnym pobraniu wiadomości, system przesyła do nadawcy potwierdzenie odebrania wiadomości.

Empatia - poczta

Rysunek 18.17. Empatia - poczta


Na ekranie zostaną wyświetlone takie informacje jak Kod nadawcy/nazwa jednostki, bank/nr wniosku (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem banku, zostanie wyświetlona informacja z jakiego banku dana wiadomość została wysłana), numer dokumentu, typ dokumentu, sposób odpowiedzi (tradycyjnie lub elektronicznie), oraz informacja czy odbiór wiadomości został potwierdzony.

Pobrane wiadomości zostały podzielone na 4 zakładki:

 • Wiadomości odebrane
 • Wiadomości zaimportowane
 • Wiadomości przekierowane
 • Wiadomości bez rozpatrzenia

Wiadomości odebrane - są to wiadomości pobrane z CSIZS, i nie zostały jeszcze rozpatrzone w systemie. Po odebraniu wiadomości z serwera, pojawią się w tej zakładce.

Wiadomości zaimportowane - są to wiadomości (wnioski) które zostały zaimportowane do systemu i widnieją u klientów jako złożone wnioski.

Wiadomości przekierowane - są to wiadomości które zostały przekierowane do innych jednostek

Wiadomości bez rozpatrzenia - wiadomości dla których została zaznaczona opcja oznaczenia bez rozpatrzenia.

Na liście odebranych wiadomości mamy dostępne następujące operacje:

- Szczegóły wiadomości.

Po kliknięciu opcji "szczegóły wiadomości", użytkownik zostanie przekierowany do formatki z widokiem wybranej wiadomości.

Na ekranie zostaną wyświetlone podstawowe informacje dotyczące wiadomości takie jak: rodzaj dokumentu, dane osoby składającej wniosek itp, oraz załączniki które zostały dodane do wiadomości.

Podgląd wybranej wiadomości

Rysunek 18.18. Podgląd wybranej wiadomości


Za pomocą ikonki (zaznaczonej czerwoną obwódką), możemy wydrukować wybraną wiadomość. Po kliknięciu tej ikonki, zostanie otwarte nowe okno przeglądarki, z podglądem np. wybranego wniosku. Aby wydrukować wniosek, należy użyć skrótu klawiszowego CTRL+P

Jeśli w skrzynce odbiorczej znajduje się wniosek przesłany z PIU, możemy ten wniosek zaimportować do systemu. W tym celu, przy wybranej wiadomości należy wybrać tą opcję. Po wybraniu, na ekranie pojawi się informacja dotycząca osoby składającej wniosek, rodzaju złożonego wniosku oraz informacji czy osoba która złożyła wniosek jest już zarejestrowana w systemie. Aby zaimportować wniosek, należy wybrać opcję "Importuj wniosek". Jeśli wniosek zostanie poprawnie zaimportowany, informacja taka zostanie wyświetlona na ekranie. W przypadku, gdy osoba składająca wniosek nie jest zarejestrowana w systemie, zostanie ona wprowadzona do systemu, wraz z członkami rodziny podanymi we wniosku. Należy wówczas zweryfikować poprawność zarejestrowanych danych.

- Przekierowanie wiadomości do innej jednostki organizacyjnej.

Po wybraniu tej opcji, zostanie otwarte nowe okno z opcją utworzenia nowej wiadomości. Wiadomość zostanie wysłana do wybranej w kreatorze jednostki, i do utworzonej wiadomości zostanie załączona wybrana wiadomość, która ma zostać przekierowana.

- Pobranie pliku XML.

Pobranie wiadomości jako plik XML (dostępne tylko dla administratora)

- Oznaczenie wiadomości bez rozpatrzenia.

Oznacza wniosek jako 'bez rozpatrzenia' - zostaje przeniesiony do podanej zakładki.

Tworzenie wiadomości

Po wejściu do menu Empatia -> Poczta -> Skrzynka nadawcza, pojawi nam się lista utworzonych wiadomości. Wybieramy przycisk "Utwórz nową wiadomość".

Tworzenie wiadomości

Rysunek 18.19. Tworzenie wiadomości


Należy wskazać obszar zabezpieczenia społecznego i następnie wpisać miejscowość i wybrać opcję "Szukaj". Usługa połączy się z serwerem i wyszuka jednostki odpowiadające wybranej miejscowości. Następnie z wyszukanych ośrodków, należy wskazać wybrany. Następnie uzupełniamy treść wiadomości, ewentualnie w razie takiej potrzeby dołączamy plik do wiadomości.

W przypadku, gdy wiadomość wysyłamy na Portal Informacyjno-Usługowy (PIU), należy wskazać wiadomość, na którą odpowiadamy.

Po wpisaniu danych, klikamy "Zapisz wiadomość do wysłania".

Wiadomość zostanie zapisana do wysyłki, lecz przed wysłaniem wiadomości trzeba wiadomość podpisać posiadanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź na wniosek złożony za pośrednictwem PIU (portalu e-wnioski)

Aby odpowiedzieć elektronicznie na wniosek złożony za pośrednictwem portalu e-wnioski, należy przejść do menu poczty i utworzyć nową wiadomość. Po wejściu do menu Empatia -> Poczta -> Skrzynka nadawcza, pojawi nam się lista utworzonych wiadomości. Wybieramy przycisk "Utwórz nową wiadomość".

Tworzenie wiadomości

Rysunek 18.20. Tworzenie wiadomości


Wiadomość wysyłamy na Portal Informacyjno-Usługowy (PIU), i następnie należy wskazać wiadomość, na którą odpowiadamy. Po wybraniu wiadomości, program podpowie jakiej osoby dotyczy wybrana wiadomość.

Następnie uzupełniamy treść wiadomości, ewentualnie w razie takiej potrzeby dołączamy plik do wiadomości, np. decyzję wydrukowaną do pdf.

Po wpisaniu danych, klikamy "Zapisz wiadomość do wysłania".

Wiadomość zostanie zapisana do wysyłki. Przed wysłaniem wiadomości trzeba wiadomość podpisać posiadanym podpisem elektronicznym.

Podpisanie wiadomości kluczem elektronicznym

Aby wiadomość mogła zostać wysłana, musi zostać podpisana za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wiadomość możemy podpisać aplikacją dostarczoną przez producenta, lub aplikacją "Kryptograf".

Obok utworzonej wiadomości, w opcjach mamy dostępne funkcje służące do podpisu.

Podpis wiadomości za pomocą aplikacji dostarczanej przez producenta

Rysunek 18.21. Podpis wiadomości za pomocą aplikacji dostarczanej przez producenta


Jeśli chcemy podpisać wiadomość za pomocą aplikacji producenta podpisu, należy pobrać wiadomość (za pomocą opcji zaznaczonej na obrazku powyżej) i podpisać za pomocą posiadanej aplikacji do podpisu elektronicznego. Po podpisaniu wiadomości, należy wgrać podpisaną treść. Po wykonaniu tych czynności, wiadomość będzie gotowa do wysłania. Należy zwrócić uwagę na to, aby plik został podpisany za pomocą opcji podpis "wewnętrzny" - czyli podpisany plik musi zawierać treść wiadomości wraz z podpisem.

[Ważne]Ważne
W przypadku, gdy ośrodek korzysta z aplikacji udostępnionej przez producenta podpisu elektronicznego, proszę zweryfikować czy aplikacja ta ma możliwość podpisywania załączników w postaci plików.

Utworzoną wiadomość możemy również podpisać za pomocą aplikacji "Kryptograf". W tym celu należy kliknąć w ikonkę "podpisz za pomocą aplikacji kryptograf". Instrukcja instalacji "kryptografa" znajduje się w rozdziale "Instalacja i aktualizacja programu->Instalacja aplikacji Kryptograf".

Podpis wiadomości za pomocą aplikacji kryptograf

Rysunek 18.22. Podpis wiadomości za pomocą aplikacji kryptograf


Po uruchomieniu funkcji, należy wybrać dostępny certyfikat, i wczytać go za pomocą ikonki "Wczytaj". Następnie, pojawi się na ekranie monit o numer PIN. Proszę podać poprawnie numer i kliknąć "Podaj PIN". Po wpisaniu PINu, program poinformuje czy PIN został podany poprawnie i pozwoli zapisać podpisaną wiadomość. Wiadomość jest gotowa do wysłania.

W opcjach obok utworzonej wiadomości, znajduje się ikonka z lupką, za pomocą której użytkownik ma możliwość obejrzenia podpisywanego dokumentu.

Wysłanie wiadomości

Jeśli wiadomość została podpisana kluczem elektronicznym, można ją wysłać. W tym celu należy kliknąć ikonkę "Wyślij".

Jeśli wiadomość zostanie poprawnie wysłana, wiadomość zostanie oznaczona statusem "DO_ODBIORU", informującym o tym, że została wysłana, lecz jeszcze nie odebrana. W przypadku odbioru wiadomości przez odbiorcę i gdy zostanie odebrane potwierdzenie odbioru, status zostanie zmieniony na "ODEBRANA".

18.7. Centralna Baza Beneficjentów

System umożliwia weryfikację danych osób w Centralnej Bazie Beneficjentów, jak również przesyłanie danych do tej bazy. System automatycznie przekazuje wnioski i decyzje do CBB, w momencie zmiany statusu wniosku oraz decyzji.

Wniosek / decyzję do CBB można również przekazać poza automatycznym systemem przekazania danych.

Wysłanie danych do Centralnej Bazy Beneficjentów

Aby wysłać dane beneficjenta do CBB, należy z listy wniosków lub z listy decyzji klienta, wybrać opcję "Wyślij do CBB". System wówczas sprawdzi poprawność danych, zgodnie ze strukturą CBB. W przypadku wykrycia danych które nie pozwalają na przekazanie wniosku/decyzji, zostaną one wyświetlone na ekranie.

Empatia - wysłanie wniosku do CBB

Rysunek 18.23. Empatia - wysłanie wniosku do CBB


Po uruchomieniu tej opcji, wniosek lub decyzja zostanie zapisana jako obiekt do synchronizowania z CBB. System wyśle wymagane dane dotyczące tego wniosku lub decyzji, wraz z danymi osobowymi klienta oraz członków rodziny występujących we wniosku lub decyzji.

Rejestr wysyłek do Centralnej Bazy Beneficjentów

Aby przejrzeć rejestr danych wysłanych do Centralnej Bazy Beneficjentów, należy przejść do menu Empatia -> Rejestr wysyłek do CBB. Na ekranie pojawi się lista danych, które zostały zgłoszone do wysyłki do CBB. Jedną z kolumn jest "Status" informujący o tym, czy obiekt jest w kolejce do wysłania, czy został wysłany lub czy nie został wysłany z powodu błędu. W przypadku, gdy dany obiekt nie został wysłany z powodu błędu, system automatycznie będzie próbował powtórzyć wysłanie obiektu. Wysłanie możemy również zaznaczyć ręcznie do powtórzenia. Należy w tym celu wybrać przycisk "Wyślij ponownie obiekt do CBB".

Rejestr wysłanych obiektów do CBB

Rysunek 18.24. Rejestr wysłanych obiektów do CBB


Za pomocą ikonki z lupą, dostępnej w opcjach obok wybranej wysyłki, mamy możliwość obejrzenia pliku XML z zawartością wysłanej do CBB informacji.

18.8. Wczytanie wniosku złożonego drogą elektroniczną (na PIU)

Po odebraniu poczty z PIU, użytkownik ma możliwość zaimportowania wniosku do systemu. W tym celu należy z opcji wiadomości wybrać "Szczegóły wiadomości" i następnie zaimportować wniosek.

Po zaimportowaniu wniosku, będzie on dostępny u klienta w opcjach "wnioski".

W przypadku, gdy do przyznania świadczenia wymagane jest podanie orzeczenia o niepełnosprawności osoby, należy wejść do edycji wniosku i wybrać zakładkę "orzeczenia".

Edycja wniosku - orzeczenie o niepełnosprawności

Rysunek 18.25. Edycja wniosku - orzeczenie o niepełnosprawności


Następnie należy wybrać opcję "Weryfikacja orzeczenia o niepełnosprawności" i podać dane osoby. System wyszuka, czy w systemie EKSMOoN osoba ma zarejestrowane orzeczenie o niepełnosprawności. Dane te należy wprowadzić do wniosku.

18.9. Wczytanie wniosku "Dobry start", złożonego drogą elektroniczną (PIU lub Banki)

Aby zaimportować wniosek, należy z opcji które są dostępne przy wybranym wniosku, wybrać "Import wiadomości".

Na ekranie pojawi się formularz podobny do tego, jaki jest przy wprowadzaniu wniosku, z uzupełnionymi danymi złożonego wniosku.

W przypadku, gdy wnioskodawca już istnieje w systemie, w polu "Mapowanie na osobę w bazie danych" zostaną wyświetlone jego dane. Program wówczas zaimportuje wniosek do istniejącej w systemie osoby. W przeciwnym wypadku, zostanie utworzona nowa rodzina i osoby.

Aby zaimportować wniosek do systemu, należy wybrać opcję "Importuj"

Aby wydrukować wniosek, należy wybrać przycisk "Drukuj"

Rozdział 19. Usługi grupowe

19.1. Wstęp

Usługi mają na celu monitorowanie sytuacji beneficjentów i ich rodzin w trakcie realizacji świadczeń. W ramach usług użytkownicy systemu będą otrzymywać zestawienia osób, co do których zaistniały okoliczność mogące mieć wpływ na wypłatę świadczeń i realizację decyzji o przyznaniu świadczeń. Zestawienia osób są przygotowywane w postaci tzw. raportów grupowych :

 • MEN SIO
 • MNiSW POLON (tylko dla obszaru SR)
 • ZUS Z1-CBB

Obsługa raportów polega na :

 • Odebraniu raportu za pomocą udostępnionej usługi
 • Dekretacji (przydzieleniu) pracowników do obsługi wybranej pozycji z raportu
 • Weryfikacji przesłanych informacji i podjęciu działań przez użytkownika
 • Wygenerowaniu sprawozdania z wykonanych działań

Dekretacja polega na przydzieleniu wybranych pracowników do obsługi pozycji wykazanych w raporcie.

Sposoby dekretacji:

 • Automatyczna - polega na automatycznym przydzieleniu pracowników na podstawie wydanych decyzji (pozycja zostanie przydzielona pracownikowi który wydał decyzję), lub na równomiernym rozłożeniu pozycji raportu na pracowników
 • Ręczna (przez przełożonego) - oznacza że osoba wyznaczona ręcznie wskaże które pozycje mają zostać obsłużone przez pracowników
 • Przydzielanie informacji z raportów do obsługi przez pracownika merytorycznego - oznacza że pracownik może wybraną sprawę wyznaczyć sam sobie do obsługi

Dostęp do menu usług grupowych znajduje się w menu Empatia->Usługi grupowe

19.2. Uprawnienia użytkowników

Przed rozpoczęciem pracy związanej z obsługą raportów grupowych, należy zdefiniować role użytkowników uprawnionych do odbioru i obsługi raportów.

Zdefiniowanie ról jest konieczne ze względu na obsługę dekretacji (przypisanie wybranym użytkownikom pozycji raportu które mają zostać zweryfikowane i obsłużone)

W tym celu należy przejść do menu system->Pracownicy i grupy uprawnień->Grupy uprawnień pracowników, i następnie przejść do edycji wybranej grupy użytkowników

Role użytkowników

Rysunek 19.1. Role użytkowników


Role dotyczące usług grupowych zostały podzielone na 4 uprawnienia:

 • Dekretacja informacji - użytkownicy, którym zostanie przydzielone podane uprawnienie, będą mogli dekretować (przypisywać) pozycje raportu na wybranych użytkowników, anulować dekretacje, uruchomić dekretację automatyczną oraz generować sprawozdania z usług grupowych. Ta rola dotyczy wszystkich usług (MEN, MNiSW, ZUS).
 • Możliwość wywołania usługi - użytkownicy, którym zostanie przydzielone podane uprawnienie będą mogli wywołać usługę pobrania raportu.
 • Obsługa informacji - użytkownicy, którym zostanie przydzielone podane uprawnienie będą mogli dekretować wybrane niezadekretowane pozycje sami do siebie, oraz będą mogli obsługiwać pozycje z raportu.
 • Udział w dekretacji automatycznej - przydzielenie tego uprawnienia użytkownikom oznacza że tylko wybrani pracownicy będą uwzględniani w procesie dekretacji automatycznej.

Wybrane uprawnienia zostały podzielone na typ raportu który będzie obsługiwany - MEN, MNiSW lub ZUS. Oznacza to, że można przypisać wybranym użytkownikom np. możliwość obsługi jedynie pozycji z raportu ZUS.

19.3. Parametry usług grupowych

W menu Empatia->Usługi grupowe->Parametry SR/SW mamy dostęp do parametrów usług grupowych

Parametry usług grupowych

Rysunek 19.2. Parametry usług grupowych


W tym miejscu możemy zdefiniować jaki typ dekretacji może zostać wybrany dla poszczególnych typów raportu. Należy zaznaczyć, że obowiązkowo musi być zaznaczony minimum jeden sposób dekretacji. W przypadku zaznaczenia wielu rodzajów dekretacji dla wybranego raportu, będzie istniała możliwość zadekretowania w raporcie pozycji na różne sposoby (np automatycznie lub ręcznie)

Zostały wyróżnione 3 sposoby dekretacji:

 • Automatyczna - włączenie tego parametru oznacza, że w raporcie będzie można uruchomić mechanizm dekretowania automatycznego
 • Ręczna (przez przełożonego) - włączenie tego parametru oznacza, że w raporcie będzie dostępna opcja pozwalająca osobie z odpowiednimi uprawnieniami na ręczne wskazywanie pracowników do spraw wskazanych w raporcie.
 • Przydzielanie informacji z raportów do obsługi przez pracownika merytorycznego - włączenie tego parametru pozwoli na to, aby pracownik mógł wskazywać sam siebie do obsługi wybranej informacji

Parametry obsługi informacji - te parametry są udostępniane przez MRPiPS i nie są dostępne do zmiany przez użytkownika. W przypadku zmiany parametrów zostaną one zaktualizowane w aktualizacji aplikacji.

19.4. Lista raportów

W menu Empatia->Usługi grupowe->Raporty MEN / MNISW / ZUS mamy dostęp do pobranych raportów.

Lista raportów

Rysunek 19.3. Lista raportów


Po przejściu do listy raportów uzyskamy widok pobranych raportów.

Aby pobrać lub sprawdzić, czy raport jest dostępny, należy wybrać opcję "Odbierz raport SR" lub "Odbierz raport SW" - w zależności od obszaru (świadczenia rodzinne / świadczenia wychowawcze).

Wybranie opcji odebrania raportu spowoduje weryfikację i odpowiednio pobranie raportu. W przypadku gdy raport nie jest dostępny, taka informacja pojawi się użytkownikowi.

[Ważne]Ważne
W przypadku, gdy nie mamy dostępnych przycisków służących do pobrania raportu, oznacza to że zalogowany użytkownik nie ma przypisanego uprawnienia do odbioru raportu.

Jeśli raport zostanie odebrany, na ekranie pojawi się wraz z informacjami :

 • Data udostępnienia raportu - oznacza datę kiedy został przygotowany
 • Numer raportu - indywidualny numer raportu
 • Obszar (SR lub SW)
 • Okres raportu - od - do (informacja za jaki okres znajdują się informacje zawarte w raporcie)

Obok wybranego raportu znajduje się ikonka umożliwiająca przejście do edycji raportu.

19.5. Edycja raportu

Po wybraniu opcji edycji wybranego raportu, na ekranie otrzymamy widok raportu podzielony na :

 • Dane raportu
 • Wyszukiwanie
 • Dekretacja
 • Decyzje

Opis poszczególnych części raportu:

Dane ogólne raportu

Raport - dane ogólne

Rysunek 19.4. Raport - dane ogólne


Dane ogólne raportu - informacje za jaki okres raport został przygotowany. Istotną informacją jest ilość dni jakie pozostały na obsługę raportu. Po upływie wskazanej w parametrach usługi ilości dni, raport stanie się "archiwalny". Oznacza to że nie będzie możliwości obsłużenia pozycji, które już zostały obsłużone przez nadanie odpowiedniego statusu. Wyjątkiem są sprawy które są w toku obsługi, lub nie zostały jeszcze zweryfikowane. Dla tych pozycji będzie nadal istniała możliwość edycji.

Wyszukiwanie w raporcie

Raport - wyszukiwanie

Rysunek 19.5. Raport - wyszukiwanie


W opcjach wyszukiwania mamy możliwość filtrowania pozycji raportu.

Możemy pokazać tylko te decyzje które zostały zadekretowane lub które nie zostały jeszcze przypisane do pracowników. Można również filtrować pozycje raportu wg dekretacji do wybranego pracownika - po rozwinięciu listy pracowników jest dostępna również możliwość wyszukiwania wg nazwiska. Kolejną opcją filtrowania jest możliwość wyszukania pozycji wg wybranego statusu obsługi pozycji raportu.

Dekretacja

Raport - dekretacje

Rysunek 19.6. Raport - dekretacje


Mechanizm dekretacji został podzielony na 2 opcje: automatyczny oraz manualny (ręczny).

Dekretacja automatyczna

Jeśli chcemy, aby system automatycznie przydzielił pracowników do spraw w raporcie, należy wybrać opcję automatycznej dekretacji oraz kliknąć przycisk "Automatycznie przydziel sprawy pracownikom".

[Ważne]Ważne
Uwaga ! Mechanizm automatycznej dekretacji weźmie pod uwagę tylko tych pracowników, którym przydzielono rolę uprawniającą ich do automatycznego dekretowania.

Dostępne opcje automatycznej dekretacji:

 • Do pracownika który wydał decyzję - ten mechanizm spowoduje przydzielenie sprawy pracownikowi, który wydał decyzję wskazaną w raporcie.
 • Równy podział - spowoduje przydzielenie spraw wg równego podziału. Lista decyzji wykazanych w raporcie zostanie podzielona równomiernie na wszystkich pracowników, którzy są wskazani do dekretacji automatycznej.

Dekretacja manualna

Dekretacja ręczna polega na samodzielnym wskazaniu przez osobę upoważnioną, które pozycje z raportu mają zostać przydzielone do obsługi wybranym pracownikom. W tym celu należy z listy decyzji wykazanych w raporcie wybrać pozycje które mają zostać zadekretowane do wybranego pracownika, a następnie wybrać pracownika z listy w opcji dekretacji manualnej. Po wybraniu pracownika należy kliknąć "Przydziel zaznaczone pozycje"

Anulowanie dekretacji

Anulowanie dekretacji polega na wybraniu pozycji z listy, dla których wybór dekretacji ma zostać cofnięty (anulowany). W tym celu należy z listy decyzji raportu wybrać pozycje do anulowania dekretacji i wybrać przycisk "Anuluj dla wybranych pozycji"

Jeśli w parametrach raportów grupowych został włączony mechanizm dekretacji "Przydzielanie informacji z raportów do obsługi przez pracownika merytorycznego", wówczas pracownik otrzyma możliwość zadekretowania na siebie wybranych pozycji raportu. Wówczas na liście decyzji raportu pojawi się dodatkowy przycisk uprawniający do przydzielenia samemu sobie wybranej pozycji do obsługi.

Raport - dekretacja pozycji

Rysunek 19.7. Raport - dekretacja pozycji


[Ważne]Ważne
W przypadku, gdy mechanizm dekretowania nie jest dostępny, należy zweryfikować czy w parametrach usług grupowych jest włączona możliwość dekretacji automatycznej/ręcznej, oraz czy zalogowany pracownik ma uprawnienia do dekretacji.

Decyzje wskazane w raporcie

W tym miejscu wykazane są wszystkie decyzje z raportu. Podane decyzje należy zweryfikować czy zostały prawidłowo przyznane lub czy nie zmieniła się sytuacja osoby która uprawnia do pobierania świadczenia.

Raport - decyzje

Rysunek 19.8. Raport - decyzje


Informacje zostaną wyświetlone kolumnach:

 • Numer decyzji - informacja o numerze decyzji którego dotyczy sprawa
 • Dekretacja do - pracownik, do którego została sprawa przydzielona. W przypadku, gdy nie zadekretowano jeszcze pracownika dla danej sprawy, pojawi się informacja "Pozycja nie została zadekretowana"
 • Imię - imię osoby wskazanej w raporcie
 • Nazwisko - nazwisko osoby wskazanej w raporcie
 • PESEL - nr pesel osoby wskazanej w raporcie
 • Nr dokumentu - nr dokumentu osoby wskazanej w raporcie
 • Data urodzenia - data urodzenia osoby wskazanej w raporcie
 • Status - informacja o statusie obsługi wybranej sprawy

Dodatkowo przy niektórych kolumnach takich jak numer decyzji, nazwisko, imię, pesel, data urodzenia, istnieje możliwość filtrowania oraz sortowania wyników.

W przypadku, gdy zalogowana osoba ma uprawnienia do dekretowania pracowników, w kolumnie "Dekretacja do" będzie miał możliwość przydzielenia wybranej pozycji do pracownika.

Panel szczegółów pozycji z raportu

Raport - decyzje

Rysunek 19.9. Raport - decyzje


Po rozwinięciu panelu otrzymamy dodatkowe informacje jakie zostały przekazane w raporcie.

 • Dla raportu ZUS będą to okresy ubezpieczenia osoby, informacje o płatniku składek oraz tytuł ubezpieczenia.
 • Dla raportu MEN będą to informacje o okresie nauki, placówce do której uczęszcza uczeń, oraz status ucznia.
 • Dla raportu MNiSW będą to informacje o okresie w którym osoba nie była studentem.

Obsługa pozycji raportu

Aby przejść do obsługi pozycji raportu, należy obok wybranej pozycji z raportu kliknąć ikonkę z lupką. Na ekranie pojawi się wyskakujące okienko.

Raport - decyzje

Rysunek 19.10. Raport - decyzje


Informacje, które są istotne z uwagi na obsługę informacji z raportu. Panel został podzielony na poszczególne działy:

 • Szczegóły pozycji z raportu - ogólne informacje o decyzji oraz informacji o kliencie którego dotyczy dana decyzja
 • Status obsługi, uwagi - status obsługi informacji. Po zweryfikowaniu sytuacji osoby, należy tutaj zaznaczyć wynik weryfikacji sytuacji osoby/decyzji. Można również dopisać uwagi.
 • Świadczenia - informacja o świadczeniach przyznanych w decyzji
 • Wypłaty - informacja o zrealizowanych wypłatach z decyzji
 • Planowane wypłaty - informacja o planie wypłat z decyzji
 • Powiązania z innymi raportami - informacja o tym czy w innych raportach znajduje się ta decyzja
 • Decyzje powiązane - informacje o decyzjach powiązanych ze wskazaną decyzją - np decyzje zmieniające/uchylające
[Ważne]Ważne
Uwaga! Status obsługi informacji jest możliwy TYLKO dla pracownika który został zadekretowany do obsługi wybranej informacji. W przeciwnym wypadku użytkownik nie ma dostępu do zapisania danych

Rozdział 20. Komunikacja JOPS-PUP

Integracja z systemem „Komunikacja JOPS-PUP”, służącym do wymiany danych między Organem Właściwym realizującym zadania z zakresu Świadczeń Rodzinnych (SR) a Powiatowym Urzędem Pracy (PUP), jest zaimplementowana w naszej aplikacji zgodnie z wymogami i wytycznymi określonymi w specyfikacji MPiPS, którą udostępniamy pod adresem: http://top-team.pl/pliki/swiadczenia/jops_pup.zip. Do powyższej specyfikacji dodaliśmy również materiały pomocne osobie konfigurującej w Państwa jednostce mechanizm przesyłu danych.

[Ważne]Ważne
Funkcja zapisywania zdarzeń, które będą rejestrowane i przesyłane, jest uruchamiana za pomocą przełącznika dostępnego z poziomu menu System -> Dane użytkownika. Opcja "Czy rejestrować zdarzenia do eksportu JOPS-PUP" jest widoczna w zakładce "System". Ten sam przełącznik warunkuje jednocześnie możliwość wykonania ww. eksportu. Zapisywanie zdarzeń należy uruchomić jeszcze przed instalacją samego mechanizmu przesyłu danych w celu wykonania pierwszego zasilenia danych.

Rozdział 21. Komunikacja Gmina-Wojewoda

21.1. Przesłanie wniosku z gminy do urzędu wojewódzkiego

W celu przesłania wniosku do urzędu wojewódzkiego, należy przejść do menu Empatia->Poczta->Skrzynka nadawcza. Następnie należy utworzyć nową wiadomość.

Tworzenie nowej wiadomości

Rysunek 21.1. Tworzenie nowej wiadomości


Jako adresata wiadomości, należy wybrać "Urząd Wojewódzki".

Następnie, należy wybrać obszar zabezpieczenia społecznego - "świadczenia wychowawcze" lub "świadczenia rodzinne i jednorazowe świadczenie Program za życiem"

Kolejnym krokiem jest wybór adresata wiadomości (UW). W tym celu należy wprowadzić nazwę miejscowośći wybranego Urzędu Wojewódzkiego, i kliknąć przycisk "Szukaj". Program z wykorzystaniem usługi Emp@tii, wyszuka jednostki zgodnie z wprowadzoną nazwą miejscowości. Należy wybrać odpowiedni Urząd Wojewódzki. Sposób wyboru adresata jest analogiczny jak w przypadku wysyłania korespondencji do innej jednostki.

Po wybraniu obszaru i adresata, należy wybrać wnioskodawcę, którego wniosek ma zostać przekazany do UW. W tym celu w polu "Klient" należy wybrać wnioskodawcę. Po wpisaniu 3 pierwszych znaków, program podpowie osoby zgodnie z wprowadzonymi danymi.

Po wybraniu osoby, zostanie uzupełniona lista wniosków do wyboru - w zależności od wybranego obszaru zabezpieczenia społecznego. Należy z podpowiedzianej listy wybrać wniosek, który ma zostać przekazany do UW.

Wymagane jest, aby razem z wnioskiem zostały dołączone dokumenty potwierdzające wywołane usługi Emp@tii, które są niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku. Jeśli usługi zostały wywołane, wówczas po wybraniu wniosku z listy, program automatycznie dołączy je jako załączniki do wniosku.

Następnie, należy uzupełnić wymagane dane - wybrać kod lokalizacji Urzędu Wojewódzkiego, kod Państwa UE (państwo, w którym przebywa członek rodziny), oraz informacje o członkach rodziny którzy przebywają za granicą, i uzupełnienie dodatkowych informacji jakie mają być przekazane wraz z wnioskiem.

Po uzupełnieniu wszystkich danych, wybieramy przycisk "Zapisz wiadomość do wysłania".

Program w tym momencie uruchomi mechanizm walidacji danych i generowania wniosku w formie elektronicznej. Jeśli nie wystąpi żaden błąd związany np. z brakiem wymaganych danych, wiadomość zostanie utworzona i program przejdzie do formatki z utworzonym dokumentem, gdzie będzie można załączyć dodatkowe dokumenty do wniosku.

[Ważne]Ważne
W przypadku, gdy wystąpią błędy walidacji związane np. z brakiem wymaganych danych, wówczas na ekranie otrzymamy komunikat o błędzie wraz z opisem walidacji. Wówczas należy poprawić błędy zgodnie z otrzymanym komunikatem i wygenerować ponownie dokument.

Po wygenerowaniu dokumentu, możemy załączyć dodatkowe dokumenty.

Edycja wiadomości

Rysunek 21.2. Edycja wiadomości


W tym celu należy skorzystać z okienka "Dodaj załączniki" i wybrać przycisk "Wybierz pliki". Otworzy się nowe okienko z możliwością wyboru wielu plików. Po wybraniu plików należy kliknąć "Prześlij". Dokumenty zostaną dołączone do wysyłanej wiadomości.

[Ważne]Ważne
Uwaga - załączone dokumenty nie mogą przekraczać rozmiaru 5 MB !

Jeśli wiadomość jest kompletna do wysłania, wówczas należy przejść do menu skrzynki nadawczej i podpisać wiadomość. Analogicznie, jak w przypadku wysłania innej wiadomości za pomocą CSiZS, wiadomość przed wysłaniem należy podpisać kluczem elektronicznym. Można to zrobić za pomocą zainstalowanej aplikacji 'Kryptograf' lub wykorzystując aplikację dołączoną wraz z posiadanym kluczem elektronicznym. Szczegółowa instrukcja podpisania wiadomości znajduje się w menu Integracja z systemem Emp@tia->Poczta->Podpisanie wiadomości kluczem elektronicznym

[Ważne]Ważne
W przypadku podpisywania za pomocą aplikacji dołączonej wraz z podpisem elektronicznym, należy podpisać wiadomość z wykorzystaniem opcji "Podpis wewnętrzny" - czyli taką, za pomocą której podpisany plik będzie zawierał również treść dokumentu.

Rozdział 22. Dodatki - kalkulator dochodu rodziny oraz kalkulator odsetek

W programie istnieje możliwość korzystania z kalkulatorów umożliwiających szybkie dokonanie obliczeń dotyczących dochodu rodziny oraz wysokości odsetek ustawowych. Obliczeń tych można dokonać bez konieczności wchodzenia w głąb formularzy - kalkulatory są dostępne po wejściu w program na pasku menu i uruchamiane jednym kliknięciem myszy.

Lokalizacja kalkulatorów

Rysunek 22.1. Lokalizacja kalkulatorów


[Ważne]Ważne
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania kalkulatorów jest poprawne wprowadzenie parametrów obliczeniowych dotyczących wykonywanych przez kalkulatory wyliczeń, a więc: procent podstawy wymiaru składki zdrowotnej, kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego, procent odsetek ustawowych w kolejnych latach.

22.1. Kalkulator dochodów

Kalkulator dochodów rodziny zbudowany jest analogicznie do formularza wniosku w części dotyczącej dochodów rodziny. Kalkulator umożliwia szybkie wprowadzenie dochodów członków rodziny oraz proste dodanie osób uwzględnianych w wyliczeniu dochodu. Gdy np. jedna osoba w rodzinie uzyskuje dochód a trzy pozostałe są do tego dochodu wliczane - to wprowadzamy dochody jednej osoby i za pomocą znaku "+" przy polu "ilość osób" ustalamy ilość osób w rodzinie na 4. Kalkulator automatycznie wylicza również dochód z hektarów na podstawie liczby hektarów oraz składkę zdrowotną. Opcje automatycznych wyliczeń można wyłączyć odhaczając pola wyboru przy polach wyliczanych automatycznie, pozwoli to wprowadzić wymagane wartości ręcznie.

Kalkulator dochodów

Rysunek 22.2. Kalkulator dochodów


22.2. Kalkulator odsetek

Kalkulator odsetek służy wyliczeniu odsetek ustawowych należnych za zaległą spłatę. Punktem wyjścia wyliczenia jest podanie daty powstania zadłużenia oraz kwoty, na podstawie której wyliczane będą odsetki. Kolejnym krokiem jest dodanie dat spłat oraz kwot ww. spłat jeżeli dług był już spłacany w ratach. Po wprowadzeniu daty, na którą wyliczamy odsetki i wciśnięciu przycisku wylicz otrzymamy wynik.

Kalkulator odsetek

Rysunek 22.3. Kalkulator odsetek


Rozdział 23. Model Danych

Model danych jest dostępny online w poniżej wymienionej lokalizacji:

Zawiera zarówno diagram jak i szczegółowy spis wszystkich tabel bazy danych.