Rozdział 3. Instalacja

Po zainstalowaniu Tomcata można przystąpić do instalacji TT-Managera.

 1. Z adresu https://www.top-team.pl/pub/tt_manager.war należy pobrać plik "tt_manager.war".

  [Ważne] Ważne
  Jeżeli korzystają Państwo z przeglądarki Internet Explorer, prawdopodobnie zmieni ona rozszerzenie ściągniętego pliku na .zip. W takim przypadku należy zmienić rozszerzenie pliku na .war.
 2. Pobrany plik "tt_manager.war" należy przenieść lub skopiować do podkatalogu "/webapps" znajdującego się w katalogu instalacyjnym Tomcata. Po kilku sekundach plik ten zostanie rozpakowany, a TT-Menadżer uruchomiony.

 3. Kolejnym krokiem jest weryfikacja ustawień w pliku konfiguracyjnym TT-Menadżera.

  Plik "tt_manager.xml", który znajduje się w podkatalogu "/conf" w katalogu instalacyjnym Tomcata, należy otworzyć dowolnym edytorem plików tekstowych, np. Notatnikiem.

  - wpisujemy adres hosta łącznie z portem wybranym przy instalacji Tomcata ("HTTP/1.1 Connector Port"),
  - wpisujemy login, który skonfigurowaliśmy przy instalacji Tomcata ("User Name"),
  - wpisujemy hasło, które skonfigurowaliśmy przy instalacji Tomcata ("Password").

  Po zmianie ustawień, zapisujemy plik i restartujemy Tomcata. To wszystko!