Rozdział 4. Obsługa

4.1. Logowanie

W adresie wpisujemy adres aplikacji: http://localhost:8080/tt_manager.

[Ważne] Ważne
Port podany w adesie powinien być zgodny z wartością wpisaną podczas instalacji Tomcata i może różnić od przykładowego 8080.

Przed rozpoczęciem pracy w programie zostaniemy poproszeni o zalogowanie się. W tym celu należy podać login i hasło, które wpisaliśmy podczas instalacji Tomcata.