2.2. Instalacja Tomcata

Następny etap to instalacja Tomcata w wersji 8. Plik instalatora można pobrać z poniższej lokalizacji:

Po ściągnięciu pliku, należy go uruchomić (poprzez dwukrotne kliknięcie).

 1. Na pierwszym ekranie instalatora Tomcata klikamy "Next".
  Instalacja Tomcata (ekran powitalny)

  Rysunek 2.3. Instalacja Tomcata (ekran powitalny)


 2. W kolejnym kroku klikamy guziczek "I Agree" i przechodzimy dalej.
  Instalacja Tomcata (akceptacja licencji)

  Rysunek 2.4. Instalacja Tomcata (akceptacja licencji)


 3. W trzecim kroku pozostawiamy ustawienia domyślne, klikamy przycisk "Next".
  Instalacja Tomcata (wybór komponentów)

  Rysunek 2.5. Instalacja Tomcata (wybór komponentów)


 4. Krok czwarty daje możliwość zmodyfikowania domyślnych ustawienia serwera.
  • ustawienia portów (wyróżnione kolorem zielonym):
   • w przypadku pojedynczej instalacji Tomcata, można pozostawić domyślne ustawienia portów (8005, 8080, 8009),
   • przy kolejnych instalacjach należy odpowiednio zmienić wartości wszystkich portów (np. 9005, 9080, 9009), inaczej Tomcat nie będzie startował,
  • nazwa usługi (wyróżnione kolorem niebieskim):
   • można pozostawić domyślną (Tomcat8), jeżeli planujemy tylko jedną instalację Tomcata na serwerze,
   • jeżeli instalujemy kolejną instancję serwera Tomcat, nazwę należy zmienić (np. na Tomcat8b).
  • użytkownicy, hasła, role (wyróżnione żółtym):
   • należy koniecznie podać i zapamiętać nazwę użytkownika i hasło (pola "User Name" i "Password"),
   • role należy ustalić na "manager-gui, manager-script" (pole "Roles"),
  Po zweryfikowaniu ustawień klikamy przycisk "Next".
  Instalacja Tomcata (konfiguracja)

  Rysunek 2.6. Instalacja Tomcata (konfiguracja)


  [Podpowiedź] Podpowiedź
  Ustawienia dotyczące portów przechowywane są pliku "server.xml" znajdującym się w podkatalogu "/conf" katalogu instalacyjnego Tomcata.
  [Podpowiedź] Podpowiedź
  Ustawienia dotyczące użytkowników, haseł i ról przechowywane są w pliku "tomcat-users.xml" znajdującym się w podkatalogu "/conf" katalogu instalacyjnego Tomcata.
 5. W kolejnym kroku wskazujemy ścieżkę do zainstalowanego JRE w wersji 8.
  Instalacja Tomcata (wskazanie JRE)

  Rysunek 2.7. Instalacja Tomcata (wskazanie JRE)


 6. W kolejnym kroku wskazujemy katalog, w którym chcemy zainstalować Tomcata i klikamy przycisk "Install".
  Instalacja Tomcata (wybór folderu)

  Rysunek 2.8. Instalacja Tomcata (wybór folderu)


 7. Po zainstalowaniu Tomcata pojawia się ekran końcowy. Odznaczamy checkbox "Show Readme" i klikamy przycisk "Finish".
  Instalacja Tomcata (ekran końcowy)

  Rysunek 2.9. Instalacja Tomcata (ekran końcowy)


 8. Na pasku zadań powinna pojawić się ikonka . Klikamy w nią dwukrotnie.
  • w zakładce "Logging", w polu "Level" wybieramy "Warning"
   Konfiguracja Tomcata (dzienniki)

   Rysunek 2.10. Konfiguracja Tomcata (dzienniki)


   [Podpowiedź] Podpowiedź
   Ustawienia dotyczące logowania można wyedytować w pliku "logging.properties" znajdującym się w podkatalogu "/conf" katalogu instalacyjnego Tomcata.
  • w zakładce "Java" ustawiamy parametry pamięci zgodnie z poniższymi wskazówkami:
   • do "Initial memory pool" wpisujemy "800",
   • do "Maximum memory pool" wpisujemy "800".

   "Initial memory pool" i "Maximum memory pool" można zwiększyć (najlepiej o jednakową wartość), jeśli serwer dysponuje wystarczającą ilością pamięci.

   Konfiguracja Tomcata (pamięć)

   Rysunek 2.11. Konfiguracja Tomcata (pamięć)


   [Podpowiedź] Podpowiedź
   Powyższej konfiguracji pamięci odpowiada następujące ustawienie zmiennej systemowej: CATALINA_OPTS="‑Xms800m ‑Xmx800m"
  • Zatwierdzamy ustawienia klikając na OK.