Rozdział 2. Przygotowania

2.1. Instalacja Javy

Należy zainstalować Javę (JRE) w wersji 8. W tym celu ściągamy odpowiedni plik z lokalizacji:

Przed rozpoczęciem ściągania należy zaakceptować licencję.

Po uruchomieniu ściągniętego pliku (dwukrotne kliknięcie), wyświetlony zostanie ekran powitalny. Należy kliknąć przycisk "Install".

Instalacja Javy (ekran powitalny)

Rysunek 2.1. Instalacja Javy (ekran powitalny)


Gdy instalacja zakończy się, na ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie. Należy je zamknąć klikając na przycisk "Close".

Instalacja Javy (ekran końcowy)

Rysunek 2.2. Instalacja Javy (ekran końcowy)