1.2. Wymagania

Do poprawnego działania programu wymagane są Java 8 i Tomcat 8.