4.4. Stan serwera

Strona zawiera podstawowe informacje o serwerze i jego środowisku uruchomieniowym:

Informacje te bywają pomocne w ustalaniu przyczyn nieoczekiwanego zachowania programów lub serwera.