4.3. Dzienniki zdarzeń

Dzienniki zdarzeń zawierają informacje o zdarzeniach zarejestrowanych przez serwer lub programy. O tym, które zdarzenia są rejestrowane, decydują projektanci programów. Dzienniki zdarzeń ułatwiają identyfikowanie i diagnozowanie dotyczących aplikacji problemów.

TT-Menadżer umożliwia przeglądanie i pobieranie dzienników zdarzeń. Poniżej przykładowa lista dzienników.

Znaczenie występujących na stronie symboli jest następujące:

- usuwa dziennik(i) zdarzeń,
- pobiera dziennik(i) zdarzeń.

Pobranie / usunięcie pojedynczego dziennika następuje po kliknięciu odpowiedniego symbolu w pierwszej kolumnie wybranego wiersza tabeli. Pobranie / usunięcie wszystkich dzienników następuje po kliknięciu odpowiedniego symbolu w pierwszej kolumnie nagłówka tabeli.

Aby wyświetlić podgląd dziennika zdarzeń, należy kliknąć na jego nazwę. Poniżej przykładowa zawartość jednego z plików.