Dokumentacja programu TT-Manager

Wersja 2.4.x

Top-Team TT Sp. z o.o.

www.top-team.pl


Spis treści

1. O programie
1.1. Środowisko
1.2. Wymagania
2. Przygotowania
2.1. Instalacja Javy
2.2. Instalacja Tomcata
2.3. Konfiguracja zabezpieczeń
2.3.1. Utworzenie certyfikatu wystawcy (CA)
2.3.2. Utworzenie certyfikatu serwera (SSL)
2.3.3. Zapisanie składnicy kluczy
2.3.4. Konfiguracja HTTPS w Tomcacie
3. Instalacja
4. Obsługa
4.1. Logowanie
4.2. Aplikacje
4.2.1. Instalacja
4.2.2. Aktualizacja
4.2.3. Konfiguracja
4.3. Dzienniki zdarzeń
4.4. Stan serwera